โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
หมู่ที่ 4 บ้านแป้ง ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ข้อมูล
เว็บไซต์

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย[1] เป็นหนึ่งในโรงเรียนของจังหวัดสุโขทัยที่มีการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด เช่นมีการแสดงดนตรีมังคละ และได้รับเชิญจัดแสดงในระดับประเทศอยู่บ่อยครั้ง[2]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนแห่งนี้ แต่เดิมไม่มีอาคารเรียน หากแต่อาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีเมืองเป็นสถานศึกษา ต่อมา ในพ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารจำนวน 16 ห้องเรียน จากนั้น ในพ.ศ. 2528 ทาโรงเรียนได้เปิดหน่วยเรียนเคลื่อนที่ ที่หมู่บ้านหนองบัว ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และพ.ศ. 2529 ทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยห้องเรียนจำนวน 3 ห้อง[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]