รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัย

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
โบราณสถานที่มีรายชื่อในหน้านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สีเหลืองบนแผนที่
สำหรับอำเภอเมืองสุโขทัย ดูที่ รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัย (อำเภอเมือง)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัย (ยกเว้นอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัย) รวบรวมโดยกรมศิลปากร

แหล่งข้อมูลอื่น[edit]