รายชื่อพระอารามหลวงในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อพระอารามหลวงในประเทศไทย มีดังนี้

พระอารามหลวงชั้นเอก[แก้]

วัด ชนิด นิกาย แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด พ.ศ. ที่สร้าง
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ประจำทั้งสองอาณาจักร กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างสมัยอยุธยา เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างสมัยอยุธยา เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างสมัยอยุธยา
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2350 สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี สร้างสมัยอยุธยา
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม สร้างยุคทวารวดี
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2407 สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2412 เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ธรรมยุต บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ไม่ปรากฏหลักฐาน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร วัดประจำรัชกาลที่ 3
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร มหานิกาย หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สร้างโดยพระอัยกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นสมัยอยุธยา
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร ธรรมยุต บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร มหานิกาย ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ไม่ปรากฏหลักฐาน
วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร มหานิกาย เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี สมัยศรีวิชัย
วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร ธรรมยุต อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2483
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร มหานิกาย ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สมัยกรุงสุโขทัย
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร มหานิกาย พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พ.ศ. 1888
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร มหานิกาย ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน พุทธศตวรรษที่ 17
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร มหานิกาย ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม พ.ศ. 8
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ธรรมยุต ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี พ.ศ. 2512 สร้างโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ธรรมยุต ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พ.ศ. 854 สร้างโดยเจ้าชายธนกุมาร และพระนางเหมชาลา และบาคู (นักบวช)

พระอารามหลวงชั้นโท[แก้]

วัด ชนิด นิกาย แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด พ.ศ. ที่สร้าง
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดราชบุรณะ ราชวรวิหาร มหานิกาย วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร ธรรมยุต วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ธรรมยุต วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2419
วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร ธรรมยุต วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร มหานิกาย สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร ธรรมยุต รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา พระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา พระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา
วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร มหานิกาย ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร มหานิกาย จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร มหานิกาย ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร มหานิกาย วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร มหานิกาย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร มหานิกาย จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมัยอยุธยา
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร มหานิกาย สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร มหานิกาย วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)
วัดอนงคาราม วรวิหาร มหานิกาย สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร สมัยรัตนโกสินทร์ โดยท่านผู้หญิงน้อย บุนนาค ภริยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)
วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร มหานิกาย ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท สมัยอยุธยาตอนต้น
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร มหานิกาย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พ.ศ. 1929
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี สมัยอยุธยาหรือก่อนสมัยอยุธยา
วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร มหานิกาย บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร มหานิกาย เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี สมัยอยุธยาตอนปลาย
วัดธรรมิการาม วรวิหาร ธรรมยุต ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร มหานิกาย บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดป่าโมก วรวิหาร มหานิกาย ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
วัดไชโย วรวิหาร มหานิกาย ไชโย ไชโย อ่างทอง เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์
วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต คลองกระแซง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดคงคาราม วรวิหาร มหานิกาย คลองกระแซง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร ธรรมยุต หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี สมัยรัตนโกสินทร์
วัดพนัญเชิง วรวิหาร มหานิกาย คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร มหานิกาย สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สมัยอยุธยาหรือก่อนสมัยอยุธยา ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่
วัดศาลาปูน วรวิหาร มหานิกาย ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สมัยอยุธยาหรือก่อนสมัยอยุธยา
วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร มหานิกาย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร มหานิกาย บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดทรงธรรม วรวิหาร มหานิกาย ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
วัดกลาง วรวิหาร มหานิกาย ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วัดอัมพวันเจติยาราม วรวิหาร มหานิกาย อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม

พระอารามหลวงชั้นตรี[แก้]

วัด ชนิด นิกาย แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด พ.ศ. ที่สร้าง
กรุงเทพมหานคร
วัดหนัง ราชวรวิหาร มหานิกาย บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร มหานิกาย คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน
วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร ธรรมยุต บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ธรรมยุต ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร มหานิกาย สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดเศวตฉัตร วรวิหาร มหานิกาย บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดนางนอง วรวิหาร มหานิกาย บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร มหานิกาย วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดราชผาติการาม วรวิหาร ธรรมยุต วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร มหานิกาย คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เจ้าขรัวทอง แซ่ตัน
วัดหิรัญรูจี วรวิหาร มหานิกาย หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน
วัดจันทาราม วรวิหาร มหานิกาย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดอินทาราม วรวิหาร มหานิกาย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดราชคฤห์ วรวิหาร มหานิกาย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดบุปผาราม วรวิหาร ธรรมยุต วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดอมรินทราราม วรวิหาร มหานิกาย ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดศรีสุดาราม วรวิหาร มหานิกาย บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดพระยาทำ วรวิหาร มหานิกาย บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดชิโนรสาราม วรวิหาร มหานิกาย บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดดุสิดาราม วรวิหาร มหานิกาย อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดนาคกลาง วรวิหาร มหานิกาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดสังข์กระจาย วรวิหาร มหานิกาย วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดเครือวัลย์ วรวิหาร ธรรมยุต วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดภคินีนาถ วรวิหาร มหานิกาย บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร มหานิกาย มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร มหานิกาย บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร มหานิกาย บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดปรินายก วรวิหาร มหานิกาย บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดเทพธิดาราม วรวิหาร มหานิกาย สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดมหรรณพาราม วรวิหาร มหานิกาย เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร มหานิกาย วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดสามพระยา วรวิหาร มหานิกาย วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดตรีทศเทพ วรวิหาร ธรรมยุต บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร มหานิกาย คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดนวลนรดิศ วรวิหาร มหานิกาย ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร มหานิกาย ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร ธรรมยุต สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดทองนพคุณ สามัญ มหานิกาย คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร
วัดเสมียนนารี สามัญ มหานิกาย ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
วัดดอนเมือง สามัญ มหานิกาย ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วัดเวฬุราชิณ สามัญ มหานิกาย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม สามัญ มหานิกาย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วัดเทพลีลา สามัญ มหานิกาย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วัดราชสิงขร สามัญ มหานิกาย วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (2275-2301)
วัดบุณยประดิษฐ์ สามัญ มหานิกาย บางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร
วัดสร้อยทอง สามัญ มหานิกาย บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วัดบางนาใน สามัญ มหานิกาย บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
วัดคฤหบดี สามัญ มหานิกาย บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดดาวดึงษาราม สามัญ มหานิกาย บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดอาวุธวิกสิตาราม สามัญ ธรรมยุต บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร
วัดหัวลำโพง สามัญ มหานิกาย สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร
วัดอินทรวิหาร สามัญ มหานิกาย บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดนรนาถสุนทริการาม สามัญ ธรรมยุต วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดบุรณศิริมาตยาราม สามัญ ธรรมยุต ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดปากน้ำ สามัญ มหานิกาย ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดนางชี สามัญ มหานิกาย ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดนิมมานรดี สามัญ มหานิกาย บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วัดธาตุทอง สามัญ ธรรมยุต พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
วัดยาง สามัญ มหานิกาย สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วัดชัยชนะสงคราม สามัญ มหานิกาย สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วัดยานนาวา สามัญ มหานิกาย ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร
วัดหลักสี่ สามัญ มหานิกาย ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สามัญ ธรรมยุต ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร มหานิกาย ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วัดธรรมามูล วรวิหาร มหานิกาย ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร มหานิกาย พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดชินวราราม วรวิหาร มหานิกาย บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดกษัตราธิราช วรวิหาร มหานิกาย บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพรหมนิวาส วรวิหาร มหานิกาย ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร ธรรมยุต เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี ไม่ปรากฏหลักฐาน
วัดเพชรสมุทร วรวิหาร มหานิกาย แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดเจริญสุขาราม วรวิหาร มหานิกาย บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
วัดเขาแก้ว วรวิหาร มหานิกาย ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร มหานิกาย จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร มหานิกาย รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร มหานิกาย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
วัดอ่างทอง วรวิหาร มหานิกาย บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วัดพระบรมธาตุ สามัญ มหานิกาย นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดคูยาง สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดนาควัชรโสภณ สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วัดอุดมธานี สามัญ มหานิกาย บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก
วัดพราหมณี สามัญ มหานิกาย สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
วัดพระงาม สามัญ มหานิกาย พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดไร่ขิง สามัญ มหานิกาย ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
วัดเสนหา สามัญ ธรรมยุต พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
วัดนครสวรรค์ สามัญ มหานิกาย ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดวรนาถบรรพต สามัญ มหานิกาย ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดโพธาราม สามัญ มหานิกาย ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วัดตากฟ้า สามัญ มหานิกาย ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วัดบัวขวัญ สามัญ มหานิกาย บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
วัดบางไผ่ สามัญ มหานิกาย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ สามัญ มหานิกาย บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
วัดเขียนเขต สามัญ มหานิกาย บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
วัดจันทน์กะพ้อ สามัญ ธรรมยุต บางเตย สามโคก ปทุมธานี
วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม สามัญ มหานิกาย บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
วัดวิเวกวายุพัด สามัญ มหานิกาย คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดพุทไธศวรรย์ สามัญ มหานิกาย สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม สามัญ มหานิกาย ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดตูม สามัญ มหานิกาย วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดชูจิตธรรมาราม สามัญ ธรรมยุต สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าหลวง สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดมงคลทับคล้อ สามัญ มหานิกาย ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
วัดมหาธาตุ สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๙๒๖
วัดเพชรวราราม สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม สามัญ มหานิกาย หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดมณีชลขัณฑ์ สามัญ ธรรมยุต พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ผู้ที่สร้างวัดนี้คือ พระยาอภัยรณฤทธิ์
วัดเสาธงทอง สามัญ มหานิกาย ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
วัดบางพลีใหญ่ใน สามัญ มหานิกาย บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดโปรดเกศเชษฐาราม สามัญ มหานิกาย ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
วัดอาษาสงคราม สามัญ ธรรมยุต ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
วัดเกตการาม สามัญ ธรรมยุต โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
วัดประดู่ สามัญ มหานิกาย วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดสุทธิวาตวราราม สามัญ มหานิกาย ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
วัดเจษฎาราม สามัญ มหานิกาย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สามัญ มหานิกาย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
วัดสมุหประดิษฐาราม สามัญ มหานิกาย สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี
วัดมงคลชัยพัฒนา สามัญ มหานิกาย ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
วัดพิกุลทอง สามัญ มหานิกาย พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี
วัดโบสถ์ สามัญ ธรรมยุต อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดสองพี่น้อง สามัญ มหานิกาย ต้นตาล สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สามัญ มหานิกาย ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
วัดหนองโว้ง สามัญ มหานิกาย เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สามัญ มหานิกาย อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วัดราชบูรณะ สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ภาคเหนือ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร มหานิกาย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ธรรมยุต พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร มหานิกาย ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร มหานิกาย ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วัดพระสิงห์ สามัญ มหานิกาย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามหาพรหม ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้ากือนา ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ราวปี พ.ศ. 1928
วัดพระแก้ว สามัญ มหานิกาย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดเจ็ดยอด สามัญ มหานิกาย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วัดศรีโสดา สามัญ มหานิกาย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดสวนดอก สามัญ มหานิกาย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด สามัญ มหานิกาย ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วัดท่าตอน สามัญ มหานิกาย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด สามัญ มหานิกาย เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
วัดป่าดาราภิรมย์ สามัญ ธรรมยุต ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
วัดพระธาตุแช่แห้ง สามัญ มหานิกาย ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน สร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 1896
วัดพญาภู สามัญ มหานิกาย ในเวียง เมืองน่าน น่าน สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1761-1769
วัดบุญยืน สามัญ มหานิกาย กลางเวียง เวียงสา น่าน สร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2343
วัดศรีโคมคำ สามัญ มหานิกาย เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดพระธาตุช่อแฮ สามัญ มหานิกาย ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1879-1881
วัดจองคำ สามัญ มหานิกาย จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม สามัญ มหานิกาย เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง สามัญ มหานิกาย ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดบุญวาทย์วิหาร สามัญ มหานิกาย หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
วัดจองคำ สามัญ มหานิกาย บ้านหวด งาว ลำปาง
วัดพระพุทธบาทตากผ้า สามัญ มหานิกาย มะกอก ป่าซาง ลำพูน
วัดคลองโพธิ์ สามัญ มหานิกาย บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สร้างในปี พ.ศ. 2365
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ สามัญ ธรรมยุต ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร มหานิกาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วัดสุทธจินดา วรวิหาร ธรรมยุต ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พ.ศ. 2467
วัดวชิราลงกรณวราราม วรวิหาร ธรรมยุต หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ธรรมยุต ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดกลาง สามัญ มหานิกาย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วัดธาตุ สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดหนองแวง สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดศรีจันทร์ สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วัดทรงศิลา สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
วัดชัยสามหมอ สามัญ มหานิกาย หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดบึง สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๐ ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา
วัดพายัพ สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดสะแก สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วัดเซกาเจติยาราม สามัญ มหานิกาย บ้านเซกา เซกา บึงกาฬ
วัดกลาง สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดมหาชัย สามัญ มหานิกาย ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2408 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระเจริญราชเดช (ท้าวมหาชัย กวด ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก
วัดศรีมงคลใต้ สามัญ มหานิกาย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมหาธาตุ สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดศรีธรรมาราม สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
วัดกลางมิ่งเมือง สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบูรพาภิราม สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดบึงพระลานชัย สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วัดศรีสุทธาวาส สามัญ ธรรมยุต กุดป่อง เมืองเลย เลย
วัดมหาพุทธาราม สามัญ มหานิกาย เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม สามัญ มหานิกาย เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
วัดหลวงสุมังคลาราม สามัญ ธรรมยุต เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
วัดแจ้งแสงอรุณ สามัญ มหานิกาย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วัดศาลาลอย สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สมัยรัตนโกสินทร์
วัดบูรพาราม สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ วัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ พร้อมกับการสร้างเมืองสุรินทร์ หรือ ประทายสมัน(ไผทสมัน) จากหลักฐานข้อมูลขององค์หลวงพ่อพระชีว์(ตาประจี) พระประธานในมณฑป ซึ่งมีลักษณะเป็นวัดเก่าที่ร้างไป พบว่ามีมาก่อนการบูรณะปฏิสังขรวัด
วัดโพธิ์ชัย สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
วัดศรีสระแก้ว สามัญ มหานิกาย นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
วัดพิศาลรัญญาวาส สามัญ ธรรมยุต หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
วัดสำราญนิเวศ สามัญ ธรรมยุต บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
วัดมัชฌิมาวาส สามัญ มหานิกาย หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์ สามัญ ธรรมยุต หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดมหาวนาราม สามัญ มหานิกาย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วัดศรีอุบลรัตนาราม สามัญ ธรรมยุต ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก
วัดโสธรวราราม วรวิหาร มหานิกาย หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
วัดบางพระ วรวิหาร มหานิกาย บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร มหานิกาย ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี
วัดบูรพาพิทยาราม สามัญ มหานิกาย เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม สามัญ มหานิกาย จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สามัญ มหานิกาย หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
วัดใหญ่อินทาราม สามัญ มหานิกาย บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี
วัดชัยมงคล สามัญ มหานิกาย หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
วัดเขาบางทราย สามัญ ธรรมยุต บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
วัดโยธานิมิต สามัญ มหานิกาย วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
วัดคิรีวิหาร สามัญ ธรรมยุต ชำราก เมืองตราด ตราด
วัดบางกระเบา สามัญ มหานิกาย บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
วัดแก้วพิจิตร สามัญ ธรรมยุต หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี พ.ศ. 2422 และบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมดโดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ในปี พ.ศ. 2461 และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี กับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์
วัดป่าประดู่ สามัญ มหานิกาย ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง สร้างในสมัยอยุธยา
วัดลุ่ม สามัญ มหานิกาย ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง
วัดสระแก้ว สามัญ มหานิกาย สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
ภาคตะวันตก
วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร มหานิกาย พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดมณีบรรพต วรวิหาร มหานิกาย ระแหง เมืองตาก ตาก
วัดมหาธาตุ วรวิหาร มหานิกาย คลองกระแซง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร มหานิกาย ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดมหาธาตุ วรวิหาร มหานิกาย หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร ธรรมยุต หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม สามัญ มหานิกาย บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเทวสังฆาราม สามัญ มหานิกาย บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดเกาะหลัก สามัญ มหานิกาย ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
วัดคลองวาฬ สามัญ มหานิกาย คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
วัดเขาโบสถ์ สามัญ มหานิกาย กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
วัดเขาวัง สามัญ มหานิกาย หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดช่องลม สามัญ มหานิกาย หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองหอย สามัญ มหานิกาย เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบัวงาม สามัญ มหานิกาย บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดสุรชายาราม สามัญ ธรรมยุต หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
ภาคใต้
วัดแก้วโกรวาราม สามัญ มหานิกาย ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
วัดชุมพรรังสรรค์ สามัญ มหานิกาย นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
วัดขันเงิน สามัญ มหานิกาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๒๔๐
วัดราชบุรณะ สามัญ มหานิกาย ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร
วัดกะพังสุรินทร์ สามัญ มหานิกาย ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
วัดตันตยาภิรม สามัญ มหานิกาย ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
วัดแจ้ง สามัญ มหานิกาย ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดมะนาวหวาน สามัญ มหานิกาย ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วัดท่าโพธิ์ สามัญ ธรรมยุต ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วัดชลธาราสิงเห สามัญ มหานิกาย เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
วัดตานีนรสโมสร สามัญ มหานิกาย อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
วัดมุจลินทวาปีวิหาร สามัญ มหานิกาย ตุยง หนองจิก ปัตตานี
วัดประชุมโยธี สามัญ มหานิกาย ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
วัดคูหาสวรรค์ สามัญ มหานิกาย คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
วัดมงคลนิมิตร สามัญ มหานิกาย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
วัดเมืองยะลา สามัญ มหานิกาย สะเตง เมืองยะลา ยะลา
วัดพุทธภูมิ สามัญ มหานิกาย สะเตง เมืองยะลา ยะลา
วัดพุทธาธิวาส สามัญ มหานิกาย เบตง เบตง ยะลา
วัดสุวรรณคีรีวิหาร สามัญ มหานิกาย เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
วัดชัยมงคล สามัญ มหานิกาย บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดโพธิ์ปฐมาวาส สามัญ มหานิกาย บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดโคกสมานคุณ สามัญ มหานิกาย หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดในวัง สามัญ มหานิกาย นาทวี นาทวี สงขลา
วัดมัชฌิมาวาส สามัญ ธรรมยุต บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วัดชนาธิปเฉลิม สามัญ มหานิกาย พิมาน เมืองสตูล สตูล
วัดพัฒนาราม สามัญ มหานิกาย ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
วัดไตรธรรมาราม สามัญ มหานิกาย ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
วัดธรรมบูชา สามัญ ธรรมยุต ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

อ้างอิง[แก้]