ข้ามไปเนื้อหา

วัดกลางมิ่งเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดกลางมิ่งเมือง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดกลางมิ่งเมือง, วัดกลาง
ที่ตั้งตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระพุทธมิ่งเมืองมงคล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดกลางมิ่งเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา[1]

วัดกลางมิ่งเมือง เดิมชื่อ วัดกลาง เหตุเพราะตั้งอยู่กลางเมืองร้อยเอ็ด สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ในขณะนั้นอยู่ในการปกครองของขอม วัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำเมืองร้อยเอ็ด พระพุทธมิ่งเมืองมงคล สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2084 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2090[2] ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา[3] เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

ในสมัยของนายวิญญู อังคณารักษ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ด้านการศึกษายังเป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมและสถานที่สอบธรรมสถานชื่อ โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2413 และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2514

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลาย กว้าง 12.50 เมตร ยาว 20 เมตร มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพุทธประวัติ ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธมิ่งเมือง ศาลาการเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 กุฏิสงฆ์จำนวน 9 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง และตึก 7 หลัง และวิหารกว้าง 6 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นอาคารคอนกรีต[4]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

 • พระครูหลักคำ (วา)
 • พระครูหลักคำ สุทธวงศา
 • พระครูเพ็ง
 • พระครูตา พ.ศ. 2446–2455
 • พระครูเพ็ญธรรมคุณ พ.ศ. 2456–2490
 • พระสุนธรธรรมประพุทธ (หล้า สีลวํโส) พ.ศ. 2490–2528
 • พระวัชรกิตติคุณ

อ้างอิง[แก้]

 1. "วัดกลางมิ่งเมือง". ฐานข้อมูล พุทธศิลป์ในภาคอีสาน.
 2. "วัดกลางมิ่งเมือง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 3. "วัดกลางมิ่งเมือง". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
 4. "วัดกลางมิ่งเมือง". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-28. สืบค้นเมื่อ 2021-12-28.