วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (20).JPG
พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภท พระอารามหลวง ชั้นโท
นิกาย มหานิกาย
    

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร[1] ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เข้าทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ตรงข้ามกับบางขุนนนท์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

ประวัติ[แก้]

พระศาสดา พระประธานในพระอุโบสถ

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เป็นที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดทอง ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระราชดำรัสให้นำเชลยศึกพม่าจากค่ายบางแก้วไปประหารชีวิต ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่า "วัดสุวรรณาราม" นอกจากนี้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท มีพระราชศรัทธาสร้างเมรุหลวงสำหรับใช้ในการพระราชทานเพลิงศพเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ ซึ่งตามประเพณีต้องนำไปฌาปนกิจนอกกำแพงพระนครชั้นนอก เมรุหลวงนี้ใช้มาจนถึงในสมัยรัชกาลที่ 5

ในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณารามและให้ช่างเขียนภาพฝาผนังในพระอุโบสถด้วย มีงานของจิตรกรอย่างหลวงวิจิตรเจษฎา (ทองอยู่) ผู้เขียนเนมิราชชาดก กับหลวงเสนีย์บริรักษ์ (คงแป๊ะ) ผู้เขียนมโหสถชาดก เป็นต้น

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม[แก้]

จิตรกรรมพระเนมิราช ฝีมือครูทองอยู่
จิตรกรรมมโหสถ ฝีมือครูคงแป๊ะ

ทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม พระอุโบสถ สร้างตามแบบแผนศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 มีเสาทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มีระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ช่อฟ้าใบระกาประดับกระจก หน้าบันจำหลักลายรูปเทพนมและรูปนารายณ์ทรงครุฑปิดทอง สถาปัตยกรรมอื่นๆ ภายในวัดได้แก่ พระวิหารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีมุขขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังกับหมู่กุฏิสงฆ์ที่เป็นเรือนไม้ฝาปะกน เก่าแก่และงดงามมาก หมู่กุฏิสงฆ์ เป็นหมู่ตึก 6 หลัง มีหอฉันอยู่กลางและมีหอเล็กติดกำแพง 2 หอพร้อมทั้งหอระฆังและหอไตร

ภายในพระอุโบสถ นอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย ฝีมือช่างเดียวกันกับพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศน์ (ฝีมือช่างสุโขทัยมีนามว่า “ พระศาสดา”) สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่เชิญมาแต่กรุงสุโขทัยในสมัยรัชกาลที่ 1

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระธรรมเจดีย์  ?  ?
2 พระธรรมกิตติ  ?  ?
3 พระญาณสมโพธิ  ?  ?
4 พระเทพมุนี (กัน)  ? พ.ศ. 2410
5 พระธรรมธราจารย์ (ด้วง) พ.ศ. 2410 พ.ศ. 2413
6 พระธรรมธราจารย์ (นาค) พ.ศ. 2413 พ.ศ. 2416
7 พระศีลาจารพิพัฒ (ศรี) พ.ศ. 2417 พ.ศ. 2439
8 พระครุปัญญาวิมล (เนียม) พ.ศ. 2439 พ.ศ. 2441
9 พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี (ทับ อินฺทโชโต) พ.ศ. 2441 พ.ศ. 2455
10 พระครูสังวราธิคุณ (เทศ) พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2463
11 พระสาธุศีลสังวร (เผื่อน อุคฺคเสโน) พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2466
12 พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี (ผัน จนฺทโชโต) พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2501
13 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน) พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2553
14 พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล) พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556
15 พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]