วัดขันเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดขันเงิน
วัดขันเงิน อ.หลังสวน.jpg
ชื่อสามัญวัดขันเงิน พระอารามหลวง
ที่ตั้งเลขที่ 3 ซอย 4 ถนนหลังสวน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระประธานพระพุทธชินราชจำลอง
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่ออินทร์
เจ้าอาวาสพระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม)
กิจกรรมเทศนาธรรม ทุกวันธัมมัสสวนะ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดขันเงิน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ[1] เป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า 300 ปี อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 16 ตั้งอยู่กลางชุมชนตลาดหลังสวน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นที่สถิตของเจ้าคณะจังหวัดชุมพรติดต่อกันถึง 3 รูป นับตั้งแต่ พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรโต) และพระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม)

ประวัติ[แก้]

ในหนังสือ “ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร” ระบุว่า วัดขันเงินสร้างเมื่อ พ.ศ. 2369 แต่เมื่อสืบค้นหลักฐานต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพร จากกรมการศาสนา จึงทราบว่าวัดขันเงินสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2240 สมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชกาลสมเด็จพระมหาบุรุษวิสุทธิเดชอุดม (สมเด็จพระเพทราชา) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา[2]ครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2499

พระวิหารเล็ก[แก้]

ภายในพระวิหารเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ มีอายุมากกว่า 100 ปี นามว่า หลวงพ่ออินทร์ องค์พระเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐโบกด้วยปูนขาว ที่ทำจากเปลือกหอยทะเลเผาไฟตำละเอียด ผสมกับน้ำอ้อยเคี่ยว แล้วโบกปั้นเป็นองค์พระ เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานเป็นประธานอยู่ในอุโบสถหลังเก่า เมื่อรื้ออุโบสถหลังเก่าแล้ว จึงได้ย้ายพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่พระวิหารเล็ก ซึ่งอยู่ใกล้กันกับพระอุโบสถหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

นับแต่สร้างวัดมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดขันเงินมีเจ้าอาวาสสืบต่อมาหลายรูป แต่ไม่สามารถสืบทราบได้ เท่าที่สืบทราบได้มีลำดับดังนี้

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระอาจารย์อุ ? ?
2 พระอาจารย์อินทร์ ? ?
3 พระอาจารย์ชัย ? ?
4 พระอาจารย์หนู ? 2445
5 พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) 2447 2506
6 พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรโต) 2508 2531
7 พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม) 2532 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ , เล่ม 115, ตอนที่ 26 , 16 กุมภาพันธ์ 2531, หน้า 1107
  2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศ พระราชทานวิสุงคามสีมา, เล่ม 73, ตอนที่ 15 , 14 กุมภาพันธ์ 2499, หน้า 93