วัดทรงศิลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัดทรงศิลา พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๒ ๑๘๔๔, ๐ ๔๔๘๑ ๒๙๙๙, ๐๘ ๑๖๖๐ ๔๗๙๒ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวง เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๕

ที่ตั้งวัด[แก้]

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ ถนนราชทัณฑ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดนิกายคณะสงฆ์ "มหานิกาย" ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา

ประวัติการก่อตั้ง[แก้]

วัดทรงศิลา พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นวัดราษฎร์มาแต่เดิม จากประวัติจังหวัดชัยภูมิ และตามพงศาวดารกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๒๕ กล่าวถึงบ้านหินตั้งไว้ว่า ...เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ (จ.ศ.๑๒๒๕) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงวิเศษภักดี (ที) บุตรพระยาภักดีชุมพล (แล) เป็นพระภักดีชุมพล ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองชัยภูมิ ให้หลวงยกกระบัตร (บุญจันทร์) เป็นหลวงปลัด ให้หลวงขจรนพคุณ เป็นหลวงยกกระบัตร ประกาศให้ราษฎรที่อพยพโยกย้ายไปประกอบอาชีพในถิ่นต่างๆ กลับคืนสู่ถิ่นเดิม...ในสมัยพระภักดีชุมพล (ที) เป็นเจ้าเมืองชัยภูมินั้น พิจารณาเห็นได้ว่า บ้านหินตั้ง (ที่ตั้งเมืองชัยภูมิปัจจุบัน) เป็นที่ทำเลกว้างขวางมีชัยภูมิดี จึงได้ย้ายเมืองจากโนนปอปิด (บริเวณปรางค์กู่กับหนองบัวเมืองเก่า) มาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านหินตั้ง และอยู่มาจนทุกวันนี้ พระภักดีชุมพล (ที) รับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาได้ ๑๒ ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถือตามคตินี้ ถือได้ว่าบ้านหินตั้งมีมานานแล้ว วัดทรงศิลา เดิมเรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดหินตั้ง สันนิษฐานว่าได้สร้างในสมัยของพระภักดีชุมพล (ที) ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๐๒ - ๒๔๑๘ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๐ พระหฤทัย (บัว) เจ้าเมืองชัยภูมิ ได้เปลี่ยนชื่อวัดหินตั้งเป็นภาษาทันสมัยว่า วัดทรงศิลา ซึ่งแปลตามตัวอักษร ก็แปลว่า หินตั้ง นั่นเอง นี้เป็นการสันนิษฐานจากเรื่องราวในพงศาวดาร และปัจจุบันก็ได้ยึดเอาปี พ.ศ. ๒๔๑๘ เป็นปี พ.ศ. ตั้งวัดทรงศิลา เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ [1][2]

ศาสนวัตถุที่สำคัญภายในวัด[แก้]

หลวงพ่อโต[แก้]

พระประธานภายในพระอุโบสถ มีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ นิ้ว สูง ๒๐๐ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยปูนซีเมนต์ลงรักปิดทอง ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ.๒๔๖๗ - ๒๕๑๖ เมื่อพระราชชัยมุนี (พรม ญาณวโร) รื้อถอนพระอุโบสถหลังเดิมเพื่อก่อสร้างขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ นั้น ชาวชัยภูมิได้ชะลอไปประดิษฐานไว้หน้าพระอุโบสถเป็นการชั่วคราวก่อน ต่อเมื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เสร็จแล้ว จึงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถตามเดิม

พระอุโบสถ[แก้]

พระอุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖

พระวิหาร[แก้]

มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท[แก้]

ศาลาการเปรียญ[แก้]

หอพระสุริยมุนี[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

พ.ศ.๒๕๔๔ - พ.ศ.๒๕๕๓ พระสิทธิชัยมุนี (ประสิทธิ วรคุโณ)

พ.ศ.๒๕๕๓ - ปัจจุบัน พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท)

  1. http://cpm.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=133:2009-07-17-06-26-03&catid=49:2008-10-29-14-45-26&Itemid=83
  2. https://web.facebook.com/pg/teawwat/photos/?tab=album&album_id=787970871409256