วัดทรงศิลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดทรงศิลา พระอารามหลวง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดทรงศิลา พระอารามหลวง
ที่ตั้ง179 ถนนราชทัณฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระประธานหลวงพ่อโต พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อโต
เจ้าอาวาสพระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท)
เวลาทำการทุกวัน 05.00 น. - 20.00 น.
กิจกรรมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดทรงศิลา พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวง เมื่อ 27 ธันวาคม 2525[1]

ที่ตั้งวัด[แก้]

ตั้งอยู่เลขที่ 179 ถนนราชทัณฑ์ หมู่ที่ 1 บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 0 4482 1844, 0 4481 2999, 08 1660 4792 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา

ประวัติการก่อตั้ง[แก้]

วัดทรงศิลา พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นวัดราษฎร์มาแต่เดิม จากประวัติจังหวัดชัยภูมิ และตามพงศาวดารกรุงเทพฯ จ.ศ. 1225 กล่าวถึงบ้านหินตั้งไว้ว่า "...เมื่อ พ.ศ. 2406 (จ.ศ.1225) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงวิเศษภักดี (ที) บุตรพระยาภักดีชุมพล (แล) เป็นพระภักดีชุมพล ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองชัยภูมิ ให้หลวงยกกระบัตร (บุญจันทร์) เป็นหลวงปลัด ให้หลวงขจรนพคุณ เป็นหลวงยกกระบัตร ประกาศให้ราษฎรที่อพยพโยกย้ายไปประกอบอาชีพในถิ่นต่างๆ กลับคืนสู่ถิ่นเดิม..."

ในสมัยพระภักดีชุมพล (ที) เป็นเจ้าเมืองชัยภูมินั้น พิจารณาเห็นได้ว่า บ้านหินตั้ง (ที่ตั้งเมืองชัยภูมิปัจจุบัน) เป็นที่ทำเลกว้างขวางมีชัยภูมิดี จึงได้ย้ายเมืองจากโนนปอปิด (บริเวณปรางค์กู่กับหนองบัวเมืองเก่า) มาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านหินตั้ง และอยู่มาจนทุกวันนี้ พระภักดีชุมพล (ที) รับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาได้ 12 ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถือตามคตินี้ ถือได้ว่าบ้านหินตั้งมีมานานแล้ว วัดทรงศิลา เดิมเรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดหินตั้ง สันนิษฐานว่าได้สร้างในสมัยของพระภักดีชุมพล (ที) ในระหว่างปี พ.ศ. 2402 - 2418 ต่อมา พ.ศ. 2440 พระหฤทัย (บัว) เจ้าเมืองชัยภูมิ ได้เปลี่ยนชื่อวัดหินตั้งเป็นภาษาทันสมัยว่า วัดทรงศิลา ซึ่งแปลตามตัวอักษร ก็แปลว่า "หินตั้ง" นั่นเอง นี้เป็นการสันนิษฐานจากเรื่องราวในพงศาวดาร และปัจจุบันก็ได้ยึดเอาปี พ.ศ. 2414 เป็นปี พ.ศ. ตั้งวัดทรงศิลา เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ [2][3]

ศาสนวัตถุที่สำคัญภายในวัด[แก้]

หลวงพ่อโต[แก้]

พระประธานภายในพระอุโบสถ มีขนาดหน้าตักกว้าง 150 นิ้ว สูง 200 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยปูนซีเมนต์ลงรักปิดทอง ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2467 - 2516 เมื่อพระราชชัยมุนี (พรม ญาณวโร) รื้อถอนพระอุโบสถหลังเดิมเพื่อก่อสร้างขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2516 นั้น ชาวชัยภูมิได้ชะลอไปประดิษฐานไว้หน้าพระอุโบสถเป็นการชั่วคราวก่อน ต่อเมื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เสร็จแล้ว จึงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถตามเดิม

พระอุโบสถ[แก้]

พระอุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2522 กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่

พระวิหาร[แก้]

มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท[แก้]

ศาลาการเปรียญ[แก้]

เป็นอาคารไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง หลังคามุงกรเบื้องเคลือบ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503

หอพระสุริยมุนี[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

พ.ศ. (ไม่ทราบ พ.ศ.) - พ.ศ. 2438 พระอาจารย์โห

พ.ศ. 2438 - พ.ศ. 2458 พระครูจรูญนิโรธกิจ (จูม)

พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2461 พระปลัดคลี่

พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2468 พระครูวิจิตรนิโรธคุณ (โพธิ์)

พ.ศ. 2468 - พ.ศ. 2480 พระครูวิจิตรนิโรธคุณ (โชติ)

พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2484 พระมหาศิริ เขมโก

พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2497 พระครูวิจิตรนิโรธคุณ (พระมหาจันทร์)

พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2519 พระราชชัยมุนี (พรม ญาณวโร)

พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2537 พระราชพรหมจริยคุณ (ชาลี อตฺถกาโม)[4]

พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2553 พระสิทธิชัยมุนี (ประสิทธิ วรคุโณ)[5]

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท)[6][7]

หมายเหตุ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2542 พระสิทธิชัยมุนี (ประสิทธิ วรคุโณ) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

อ้างอิง[แก้]

  1. "กรมศิลปากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดทรงศิลา จังหวัดชัยภูมิ". ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน.
  2. https://www.m-culture.go.th/chaiyaphum/ewt_news.php?nid=643&filename=index[ลิงก์เสีย]
  3. https://web.facebook.com/pg/teawwat/photos/?tab=album&album_id=787970871409256
  4. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=15515
  5. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=17506
  6. http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=5690
  7. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=1692