ข้ามไปเนื้อหา

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม, วัดป่า, วัดอรัญญาวสี, วัดป่าหล่มสัก
ที่ตั้งตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ปญฺญาธโร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา มีที่สงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา ปัจจุบันมีพระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ปญฺญาธโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เดิมชื่อ วัดป่า[1] สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2382 โดยพระสุริยวงศาชนสงครามภักดีวิริยกรมพาหะ (คง) เจ้าเมืองหล่มสัก เป็นวัดคู่เมืองเพราะเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดอรัญญาวสี เมื่อ พ.ศ. 2484 ได้เรียกชื่อใหม่ว่า วัดป่าหล่มสัก หลังจากเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว จึงเปลี่ยนเป็นชื่อ "วัดไพรสณฑ์ศักดาราม" เมื่อ พ.ศ. 2495[2] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505[3] เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2508 ภายหลังได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และถาวรวัตถุต่าง ๆ มาตามลำดับ ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2522[4]

ในวัดมีพระอุโบสถหลังเก่า มีลายปูนปั้นที่หัวเสา มีคันทวยแกะไม้สวยงาม[5]

รายนามเจ้าอาวาส

[แก้]
 • พระครูหลักคำบุญเพ็ง
 • พระครูหลักคำภู่
 • พระครูโคตร
 • พระอาจารย์กวย
 • พระสำเร็จคัมภีระ
 • พระสำเร็จบุญเฮือง
 • พระสำเร็จบุญมา
 • พระอาจารย์วัง
 • พระอาจารย์ม้า
 • พระอธิการวัน
 • หลวงพ่อนาเหนือ
 • หลวงพ่อชาบรรทม (กวย)
 • พระครูกา
 • พระอาจารย์ถั่ว ฐิติปญฺโญ
 • พระปลัดแดง
 • เจ้าอธิการบัง ชวนปญฺโญ
 • พระอธิการบุญ
 • พระมหาไพบูลย์ ชินปญฺโญ ป.ธ.5
 • พระวีรญาณมุนี (ไพฑูรย์ อคฺคธมฺโม ป.ธ.3 น.ธ.เอก)
 • พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ปญฺญาธโร) พ.ศ. 2552–

อ้างอิง

[แก้]
 1. "กฐินพระราชทาน ณ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง".
 2. "วัดไพรสณฑ์ศักดาราม" (PDF).
 3. "วัดไพรสณฑ์ศักดาราม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 4. "ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง".
 5. "วัดไพรสนฑ์ศักดาราม". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.