วัดสามพระยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสามพระยา
หลวงพ่อพระพุทธเกสร พระประธานประจำอุโบสถวัดสามพระยา
แผนที่
ที่ตั้งแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระพุทธเกสร
เจ้าอาวาสพระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม)
หมายเหตุ
ชื่อที่ขึ้นทะเบียนวัดสามพระยา
เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขอ้างอิง0005598
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสามพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ[1] เดิมเป็นวัดราษฎร์ สถานที่ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชาวบ้านในละแวกนั้นบ้างก็เรียกชื่อวัดว่า วัดสัก หรือ วัดบางขุนพรหม สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ มาโดยลำดับ

ครั้นต่อมา ในรัชกาลที่ 3 ได้มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ประกอบด้วย พระยาราชภักดี (สิงห์ทอง) พระยาเทพอรชุน (ทองปาน) และพระยาราชวรานุกูล (ทองคำ) รวมสามคนพี่น้อง ตามประวัติ บิดาท่านชื่อ มะทอเปิ้น อพยพมาจากรามัญประเทศ แต่ มารดาท่านไม่ปรากฏนาม พี่น้องทั้งสาม ได้จัดสร้างวัดนี้ขึ้นใหม่ แล้วเสร็จจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นวัดหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบพระราชทานนามวัดว่า “วัดสามพระยา”

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  1. พระนิโรธรังษี (เรือง) ดำรงตำแหน่งเมื่อ ร. 3 - ร. 4
  2. พระธรรมสมาจาร (ศิลา) ดำรงตำแหน่งเมื่อ ร. 5 - พ.ศ. 2433
  3. พระเทพเมธี(ครุฑ) ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2436 - 2456
  4. พระธรรมดิลก (ขาว เขมโก) ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2459 – 2480
  5. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2481 -2539
  6. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2539 - 2561
  7. พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]