วัดพญาภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดพญาภู
Pya poo.jpg
ชื่อสามัญวัดพญาภู
ที่ตั้งตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพญาภู เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

พงศาวดารเมืองน่าน (ฉบับวัดพระเกิด) ได้กล่าวว่า วัดพญาภูสร้างขึ้นในรัชกาลของพญาผากอง เป็นเจ้าครองเมืองน่าน ในจุลศักราช 774 ได้สร้างวัดพญาภูขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1949 ต่อมาเจ้าผู้ครองเมืองน่านทุกพระองค์ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดพญาภูตลอดมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองเมืองน่าน ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพญาภู เช่น บูรณะพระเจดีย์ซึ่งก่ออิฐถือปูน เป็นเจดีย์โบราณ ขนาดฐานกว้าง 14 เมตร สูง 25 เมตร วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2461

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะพระเศียร พระพักตร์ และพระวรกาย ไม่ได้สัดส่วน เฉพาะแนวขอบสบงบริเวณบั้นพระองค์และเส้นขอบจีวรที่พาดผ่านข้อพระกรซ้ายไปยังพระเพราคงได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพญาวัด ส่วนปลายชายจีวรที่มีการตกแต่งรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นด้วยลายดอกไม้คล้ายคลึงกับกรอบลายก้ามปู สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างพื้นเมืองที่ทำขึ้นระยะหลังระหว่างปลายพุทธศตรรรษที่ 23 หรือต้นศตวรรษที่ 24[1] และพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย จำนวน 2 องค์ ซึ่งที่ฐานพระพุทธรูปมีจารึกว่า สร้างโดย พญาสารผาสุม ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ด้านหลังพระวิหารแล้ว และมีภาพไม้จำหลักทวารบาลรูปยักษ์ที่บานประตูวิหาร[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพญาภู". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "เข้าพรรษาชวนเที่ยว กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพญาภู จังหวัดน่าน". เชียงใหม่นิวส์.