วัดหลวงสุมังคลาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหลวงสุมังคลาราม
ที่ตั้งตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายธรรมยุติกนิกาย
จุดสนใจเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระวิเศษมิ่งเมืองพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองศรีสะเกษ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ในตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2328 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2486[1] และยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524[2]

วัดหลวงสุมังคลารามเดิมชื่อ " วัดศรีสุมังค์ " พระยาวิเศษภักดีศรีนครลำดวน (ชม) เจ้าเมืองศรีสะเกษ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2328 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บิดาคือพระยารัตนวงษา (อุ่น) เจ้าเมืองศรีสะเกษคนแรกที่ขอแยกเมืองออกจากเมืองขุขันธ์ มาตั้งที่เมืองศรีสะเกษ (เมืองศีร์สระเกษ) ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระวิเศษมิ่งเมืองพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองศรีสะเกษ ในอดีตวัดหลวงสุมังคลารามเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้าเมือง และข้าราชการกรมการเมืองในสมัยก่อน[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดหลวงสุมังคลาราม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง (วัดหลวงสุมังคลาราม), เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๑๕๕ ง , ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๑๘
  3. "วัดหลวงสุมังคลาราม". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ.