วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

พิกัด: 13°49′18″N 100°30′13″E / 13.82166°N 100.50359°E / 13.82166; 100.50359
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเขมาภิรตาราม, วัดเขมา
ที่ตั้งเลขที่ 45 ซอยพิบูลสงคราม 3 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเภทพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร[1]
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระประธานมาจากอยุธยา
พระพุทธรูปสำคัญพระประธาน, พระพุทธอินแปลง, พระนิรันตราย, พระศรีอาริยเมตไตร
ความพิเศษเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เวลาทำการทุกวัน 08.00–17.00 น.
จุดสนใจพระมหาเจดีย์, พระอุโบสถ, พระที่นั่งมูลมณเฑียร, พระตำหนักแดง
กิจกรรมงานปิดทองนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (วันมาฆบูชา)
การถ่ายภาพไม่ควรใช้แฟลชในถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง
หมายเหตุติดต่อเข้าชมสถานที่สำคัญของวัดได้ที่สำนักงานส่วนกลาง วัดเขมาภิรตาราม 08 1259 5129, 08 9823 7340
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเขมาภิรตาราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยอยุธยาหรือก่อนสมัยอยุธยา พระเจ้าอู่ทองทรงบูรณปฏิสังขรณ์เป็นวัดหลวงในสมัยอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร์ วัดเขมาภิรตารามเป็นวัดที่อยู่ในสังกัดบัญชีกฐินหลวงของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ เดิมเรียกว่า วัดเขมา บางครั้งเรียกว่า "วัดเข็นมา" (คำว่า เขมา มีความหมายว่า ความเกษมสุข ความพ้นจากเครื่องห่วงใย ความปลอดจากกังวลทั้งหลาย)

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎพระราชโอรส (ซึ่งต่อมาได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ เพื่อกราบทูลขอวัดเขมาเป็นวัดสำหรับกฐินในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี จากนั้นได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์วัดเขมาพร้อมกับอัญเชิญพระพุทธรูปหล่อเก่าแก่จากพระราชวังจันทรเกษมที่อยุธยามาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และมีการฉลองใน พ.ศ. 2371 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อฉลองพระคุณสมเด็จพระบรมราชชนนี แล้วพระราชทานนามเพิ่มว่า วัดเขมาภิรตาราม

  • ลำดับเจ้าอาวาส

รายนามเจ้าอาวาสเท่าที่สืบได้ มีดังนี้[2]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระเขมาภิมุขธรรม พ.ศ. 2397 พ.ศ. 2406
2 พระเขมาภิมุขธรรม (ศรี ปุณฺณสีโล) พ.ศ. 2406 พ.ศ. 2422
3 พระครูเขมาภิมุขธรรม (อิ่ม โกลิโต) พ.ศ. 2422 พ.ศ. 2427
4 พระอริยกวี (อ่อน ธมฺมรกฺขิโต) พ.ศ. 2427 พ.ศ. 2433
5 พระครูสถิตธรรมสโมธาน (สอน) พ.ศ. 2433 พ.ศ. 2441
6 พระวินัยรักขิต (คง ปญฺญาทีโป) พ.ศ. 2443 พ.ศ. 2463
7 พระเขมาภิมุขธรรม (นวล ยโส) พ.ศ. 2464 พ.ศ. 2477
8 พระเขมาภิมุขธรรม (เกตุ เกสโร) พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2509
9 พระธรรมรัชมงคล (จับ อุคฺคเสโน) พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2541
10 พระเทพเมธากรกวี (ละเอียด สลฺเลโข) พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2562
11 พระวชิรเขมคุณ (วิลาศ อคฺควโร) 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง, เล่ม ๓๒, ตอน ๐ ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า 294
  2. ประวัติวัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร เมืองนนทบุรี, หน้า 44-48

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°49′18″N 100°30′13″E / 13.82166°N 100.50359°E / 13.82166; 100.50359 โครงสถานที่