ข้ามไปเนื้อหา

วัดเซกาเจติยาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเซกาเจติยาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเซกาเจติยาราม, วัดสันติมหาวัน, วัดบ้านเซกา
ที่ตั้งตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเซกาเจติยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ของหวัดทั้งหมดมีประมาณ 83 ไร่[1]

วัดเซกาเจติยาราม เดิมชื่อ วัดสันติมหาวัน หรือ วัดบ้านเซกา มีการเริ่มสร้างวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ก่อตั้งวัดขึ้นมาโดยพระครูสันติปัญญาภรณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2527[2] เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2552

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุกตัญญูที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยฐานกว้าง 12 เมตร มณฑลสูง 30 เมตร รวมฉัตร มีเจดีย์บรรจุพระอรหันตธาตุ สูง 8 เมตร อีก 4 องค์ ประจำทั้ง 4 มุม[3] ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบรมราชินีนาถ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระเจ้ามูลเมืองเซกา[4] อุโบสถ กว้าง 9 เมตร ยาว 19 เมตร ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มาประดิษฐานกน้าบันอุโบสถนั้นด้วย จึงให้ชื่อว่า โบสถ์มหาราชา ศาลาโรงธรรมเป็นทรงไทยชั้นเดียว

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง)". สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-04-05. สืบค้นเมื่อ 2023-04-05.
  2. "วัดเซกาเจติยาราม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "ประวัติวัดเซกาเจติยาราม". กศน. ตำบลเซกา.
  4. "วัดเซกาเจติยาราม บึงกาฬ". อีสานร้อยแปด.