วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเจริญสุขารามวรวิหาร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเจริญสุขารามวรวิหาร, วัดเจริญ, วัดกลางคลอง, วัดต้นชมพู่, วัดประตูน้ำบางนกแขวก
ที่ตั้งเลขที่ 25 หมู่ที่ 5 ซอยวัดเจริญฯ ทางหลวงชนบท สส.6002 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อโต
เจ้าอาวาสพระครูสมุทรปัญญาพล (พงษ์ศักดิ์ ปญฺญาพโล)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ในหมู่ที่ 5 บ้านบางนกแขวก ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ห่างจากอาสนวิหารแม่พระบังเกิดประมาณ 500 เมตร เดิมเป็นวัดร้าง ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้รับการปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2426 ในชื่อ วัดกลางคลอง หรือ วัดต้นชมพู่ ต่อมาเมื่อมีการสร้างประตูน้ำบางนกแขวกในปี พ.ศ. 2451 จึงเรียกว่า วัดประตูน้ำบางนกแขวก ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบัน วัดนี้ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารในปี พ.ศ. 2500[1]

ปัจจุบันวัดเจริญสุขารามวรวิหารกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากพบระเบิดที่ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งลงมาทางเครื่องบินเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองบริเวณหน้าวัด โดยวัดได้ดูแลและเก็บรักษาไว้[2]

อาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุ[แก้]

พระอุโบสถมีเพดานเป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย สร้างด้วยศิลาแลงขนาดหน้าพระเพลากว้าง 178 เซนติเมตร สูงจากพื้นรองประทับถึงจุฬา 208 เซนติเมตร ทางกรมศิลปากรได้พิจารณารับเข้าไว้เป็นปูชนียวัตถุโบราณ พระพุทธรูปองค์นี้ได้อัญเชิญมาจากวัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี เป็นพระพุทธรูปที่ชาวไทยและชาวจีนนับถือกันมาก[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดเจริญสุขารามวรวิหาร". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-17. สืบค้นเมื่อ 2020-07-17.
  2. "วัดเจริญสุขารามวรวิหาร อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม".
  3. "วัดเจริญสุขารามวรวิหาร". สนุก.คอม.