วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พระอุโบสถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร.jpg
พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส
ชื่อสามัญวัดบรมนิวาส
ที่ตั้งเลขที่ 2 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 15 ถนนพระรามที่ 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ประเภทพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร[1]
นิกายเถรวาท ธรรมยุติกนิกาย
พระประธานพระทศพลญาณ
พระพุทธรูปสำคัญพระนิรันตราย
เจ้าอาวาสพระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

วัดบรมนิวาส เป็นวัดที่พระวชิรญาณเถระโปรดให้เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2377 ประกอบด้วยพระอุโบสถ พระเจดีย์ และกุฏิ 14 หลัง การก่อสร้างดังดำเนินมาจนกระทั่งพระวชิรญาณเถระลาผนวชและขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอารามได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เป็นเจ้าอาวาส โดยเจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5 และพระราชโอรสธิดา เป็นผู้สนับสนุนทุนทรัพย์[2]

พระอารามยังมีเสนาสนะสร้างเพิ่มเติมและได้รับปฏิสังขรณ์ในสมัยเจ้าอาวาสรุ่นต่อ ๆ มาจวบจนปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

นับตั้งแต่ก่อตั้งมา วัดบรมนิวาสมีเจ้าอาวาสตามลำดับ ดังนี้[3]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระญาณรักขิต (สุข) พ.ศ. 2377 พ.ศ. 2394
2 พระอมราภิรักขิต (เกิด อมโร) พ.ศ. 2395 พ.ศ. 2412
3 พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต) พ.ศ. 2413 พ.ศ. 2444
4 พระวินัยรักขิต (จันทร์) พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2446
5 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2475
6 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2499
7 พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม) พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2515
8 พระเทพวรคุณ (สิงห์ ชาคโร) พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2517
9 พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ) พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2543
10 พระเทพสุเมธี (สนอง เขมี) พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2546
11 พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร) พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง, เล่ม ๓๒, ตอน ๐ ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า 290
  2. วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร, หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น, หน้า 125-7
  3. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ. ๙) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร, 2543, หน้า 327-329