วัดมะนาวหวาน (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดมะนาวหวาน
ที่ตั้งตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระพุทธพิชิตมาร ประทานสันติสุขสวัสดี นรสีห์ธรรมานุศาสก์ ไตรโลกนาถธรรมบพิตร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดมะนาวหวาน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 38 ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ราว 270 ไร่

วัดมะนาวหวานตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2227 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2230[1] ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ยกฐานะเป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 44 ง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระเจดีย์สองพี่น้องตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2535 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมาททรงยกช่อฟ้าอุโบสถ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2519 พระประธานในอุโบสถ นามว่า พระพุทธพิชิตมาร ประทานสันติสุขสวัสดี นรสีห์ธรรมานุศาสก์ ไตรโลกนาถธรรมบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สร้างโดยจ่าเผ่นผยอง (ชุ่ม สุวรรณจินดา) และนางทองสุข สุวรรณจินดา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 และพระพุทธสิหิงค์ แบบนครศรีธรรมราชจำลอง หล่อด้วยโลหะผสม หน้าตักกว้าง 60 นิ้ว มีพระนามาภิไธยย่อ สธ. พระตราประจำพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐ์บนผ้าทิพย์ ประดิษฐ์เป็นพระปฏิมาประธาน ในศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระอุโบสถ หลังเก่า วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง)". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "ประวัติวัดมะนาวหวาน".