วัดตรีทศเทพวรวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดตรีทศเทพวรวิหาร
วัดตรีทศเทพ Wat Tree Tossathep (3).jpg
พระเจดีย์ วัดตรีทศเทพ
ที่ตั้งแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นิกายเถรวาท ธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธนวราชบพิตร
เจ้าอาวาสพระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏฺโฐ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดตรีทศเทพ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร[1] สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประวัติ[แก้]

วัดตรีทศเทพ สร้างขึ้นปีใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบเพียงว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ได้บริจาคทรัพย์และกำหนดเขตไว้จะสร้างวัด แต่ไม่ทันได้เริ่มก่อสร้างก็สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส จึงทรงรับทำการก่อสร้างวัดต่อมา จนขุดคูวัด สร้างกุฏิ ศาลา โรงฉัน เป็นต้นแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ทันได้สร้างวิหาร อุโบสถ และศาลาการเปรียญ ก็สิ้นพระชนม์ลงอีก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรมรับมาดำเนินการเอง โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสงครามเป็นผู้อำนวยการสร้างจนแล้วเสร็จในปีมะโรง พ.ศ. 2410 และพระราชทานนามว่าวัดตรีทศเทพ แปลว่าวัดของเทพผู้ชายสามองค์ (ตรี (สาม) + ทศ (ผู้ชาย) + เทพ)[2]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

วัดตรีทศเทพมีเจ้าอาวาสตามลำดับ ดังนี้[3]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระครูปลัดจุลานุนายก (คง) พ.ศ. 2411 ?
2 พระสมุห์เกตุ ? ?
3 พระปลัดเจียม ? ?
4 พระวินัยรักขิต (จันทร์) พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2446
5 พระครูวินัยธรแสง ? ?
6 พระสังกิจคุณ (ขำ อินฺทวํโส) พ.ศ. 2443 พ.ศ. 2487
7 พระนิพากรกิตติพิลาศ (อรุณ อรุโณ) พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2517
8 พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงส์ ฐานวโร) พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2539
9 พระวินัยบัณฑิต (ประพันธ์ วรพนฺธุ) พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2545
10 พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏฺโฐ) พ.ศ. 2565

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง, เล่ม 32, ตอน 0 ก, 3 ตุลาคม พ.ศ. 2458, หน้า 292
  2. พระพุทธนวราชบพิตร และ ประวัติวัดตรีทศเทพ, หน้า 7-11
  3. พระพุทธนวราชบพิตร และ ประวัติวัดตรีทศเทพ, หน้า 21
บรรณานุกรม
  • วัดตรีทศเทพวรวิหาร. พระพุทธนวราชบพิตร และ ประวัติวัดตรีทศเทพ. สมุทรปราการ : บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ออฟเซ็ท จำกัด, 2554. 186 หน้า. ISBN 978-974-496-565-3