วัดสุวรรณคีรีวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดสุวรรณคีรีวิหาร(ชื่อเดิม วัดสุวรรณคีรีธาราม) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหน้าเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วัดสุวรรณคีรีวิหาร เป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดระนอง เดิมวัดตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดในปัจจุบัน ต่อมาได้ประสบภัยธรรมชาติ และกลายเป็นวัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2433 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันตก ทรงเห็นว่า วัดสุวรรณคีรีทารามประสบภัยธรรมชาติและเป็นวัดร้าง จึงโปรดเกล้า ฯ ให้พระยารัตนเศรษฐ๊ ผู้ว่าราชการเมืองระนองดำเนินการสร้างวัดนี้ขึ้นมาแทน (บริเวณ ถ.ชาติเฉลิม) พร้อมกับได้พระราชทานนามว่า "วัดสุวรรณคีรีวิหาร" ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดหน้าเมือง" จังหวัดระนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

  1. พระครูปลอด
  2. พระอธิการแดง
  3. พระอธิการเวศน์
  4. พระอธิการติ๋ว
  5. พระอธิการฮอด
  6. พระครูประจักษ์สารธรรม
  7. พระวิสุทธิธรรมคณี
  8. พระราชระณังควชิรมุนี (ขจร โชติวโร ป.ธ.4)

ปูชนียวัตถุ[แก้]

เจดีย์ศิลปะพม่า ชื่อ "พระเจดีย์ดาธุ" สูง 10 เมตร มีอายุกว่า 70 ปี สร้างโดยชาวพม่า ซึ่งเป็นโหรในราชวัง อพยพมาอยู่ในจังหวัดระนอง ตั้งอยู่บริเวณวัดหน้าเมือง เพราะความศรัทธาในพุทธศาสนา จึงอุทิศใจกายสร้างขึ้นมาด้วยทุนทรัพย์ของตัวเอง ก่อนสิ้นใจ ด้วยความเชื่อว่า ผู้ใดสร้างเจดีย์จะเป็นการสร้างบุญบารมี ให้กับผู้สร้างไปทุกภพทุกชาติไป

พระอุโบสถ มีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายดอกพิกุล สมัยต้นรัตนโกสินทร์ งดงามมาก นอกจากนี้ยังมีพระประธานพระพุทธรูปหินอ่อน ธรรมมาสน์ที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทาน ศาลาการเปรียญซึ่งพื้นเป็นลายกระเบื้องเขียนด้วยมือซึ่งวิจิตรงดงามทีเดียว

งานประจำปี[แก้]

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและสมโภชพระเจดีย์ดาธุประจำปี ในวันวิสาขบูชาของทุกปี(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) จังหวัดระนองได้มีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ในทุกๆปีจะมีผู้เลื่อมใส ทั้งชาวไทยและพม่า มาร่วมกันห่มผ้าพระเจดีย์ดาธุ จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลง ประกวดก่อเจดีย์ทราย การแสดงบนเวทีทั้งชาวไทยและพม่า จัดนิทรรศการ ฉายวิดิทัศน์ เกี่ยวกับพุทธประวัติ