วัดสุวรรณคีรีวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สภาพฐานะและที่ตั้งวัด[แก้]

วัดสุวรรณคีรีวิหาร(ชื่อเดิมวัดสุวรรณคีรีธาราม) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหน้าเมือง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๘ ถนนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง วัดสุวรรณคีรีวิหาร หรือ วัดหน้าเมือง เป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดระนอง เดิมวัดตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดในปัจจุบัน ต่อมาได้ประสบภัยธรรมชาติ และกลายเป็นวัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันตก ทรงเห็นว่า วัดสุวรรณคีรีทารามประสบภัยธรรมชาติและเป็นวัดร้าง จึงโปรดเกล้า ฯ ให้พระยารัตนเศรษฐ๊ ผู้ว่าราชการเมืองระนองดำเนินการสร้างวัดนี้ขึ้นมาแทน (บริเวณ ถ.ชาติเฉลิม) พร้อมกับได้พระราชทานนามว่า "วัดสุวรรณคีรีวิหาร" ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดหน้าเมือง" จังหวัดระนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนบำรุงสถาน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินของนายจันทร์ นางศรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับคลองสะพานยูง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนชาติเฉลิม

ลำดับเจ้าอาวาส

 1. พระครูปลอด
 2. พระอธิการแดง
 3. พระอธิการเวศน์
 4. พระอธิการติ๋ว
 5. พระอธิการฮอด
 6. พระครูประจักษ์สารธรรม
 7. พระวิสุทธิธรรมคณี
 8. พระระณังคมุนีวงศ์

ปูชนียวัตถุ ได้แก่ - เจดีย์ศิลปะพม่า ชื่อ "พระเจดีย์ดาธุ" สูง 10 เมตร มีอายุกว่า 70 ปี สร้างโดยชาวพม่า ซึ่งเป็นโหรในราชวัง อพยพมาอยู่ในจังหวัดระนอง ตั้งอยู่บริเวณวัดหน้าเมือง เพราะความศรัทธาในพุทธศาสนา จึงอุทิศใจกายสร้างขึ้นมาด้วยทุนทรัพย์ของตัวเอง ก่อนสิ้นใจ ด้วยความเชื่อว่า ผู้ใดสร้างเจดีย์จะเป็นการสร้างบุญบารมี ให้กับผู้สร้างไปทุกภพทุกชาติไป - พระอุโบสถ มีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายดอกพิกุล สมัยต้นรัตนโกสินทร์ งดงามมาก นอกจากนี้ยังมีพระประธานพระพุทธรูปหินอ่อน ธรรมมาสน์ที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทาน - ศาลาการเปรียญซึ่งพื้นเป็นลายกระเบื้องเขียนด้วยมือซึ่งวิจิตรงดงามทีเดียว

งานประจำปี คือ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและสมโภชพระเจดีย์ดาธุประจำปี ในวันวิสาขบูชาของทุกปี(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) จังหวัดระนองได้มีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ในทุกๆปีจะมีผู้เลื่อมใส ทั้งชาวไทยและพม่า มาร่วมกันห่มผ้าพระเจดีย์ดาธุ จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลง ประกวดก่อเจดีย์ทราย การแสดงบนเวทีทั้งชาวไทยและพม่า จัดนิทรรศการ ฉายวิดิทัศน์ เกี่ยวกับพุทธประวัติ

วัดหน้าเมืองจึงเป็นวัดที่ชาวไทย และชาวพม่า ในจังหวัดระนองให้ความนับถือ และมาร่วมกิจกรรมทำบุญที่วัดอยู่เป็นประจำ