ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|คำขวัญ= ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักตำนานเมือง ลือเลื่องประเพณี วัฒนธรรม งามล้ำแหล่งท่องเที่ยว
|พื้นที่= 11.63
|ประชากร= 35,077219
<!--รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 กรมการปกครอง-->
|ปีสำรวจประชากร= 25562557
|ความหนาแน่น= 3,016028
<!-- ข้อมูลสำหรับติดต่อ (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
|สำนักงาน=
* พ.ศ. 2555 จำนวน 34,592 คน
* พ.ศ. 2556 จำนวน 35,077 คน
* พ.ศ. 2557 จำนวน 35,219 คน
 
==สภาพสังคม==
ผู้ใช้นิรนาม