ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* ห้องประชุม "สายสุรี จุติกุล" คณะศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* ห้องประชุม "กวี จุติกุล" [[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย}}
 
{{เกิดปี|2477}}
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยพายัพ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
54,136

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์