โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต (ปัญญา เป็นแสงสว่าง ในโลก)
154 หมู่ 3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ไทย ประเทศไทย 36260
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ PHAKDEECHUMPHONWITTAYA SCHOOL
อักษรย่อ ภ.พ. (P.W.S)
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
รหัส 1036114001
ผู้อำนวยการ นายศักดา ชัยภัย
เพลง มาร์ชภักดีชุมพลวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา[แก้]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เปิดทำการเรียนการสอน ครั้งแรกในวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ นายอำนวย พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ในช่วงแรกได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมสาขา ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาและได้ทำการเรียนการสอนในสถานที่ของโรงเรียนบ้านเจาทอง ตำบลเจาทอง กิ่งอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้เปิดรับนักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้อง มีนักเรียน 75 คน กระทั่งสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จจึงได้ย้ายสถานที่มาจัดทำการเรียนการสอนที่อาคารชั่วคราวที่สร้าขึ้นบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน มีเนื่อที่ 49 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา และได้รับอนุมัติประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 และกรมสามัญศึกษาได้มีการแต่งตั้งให้ นางสาวศิริวรรณ สนั่นเมือง ศึกษานิเทศก์ จังหวัดชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ 3 บ้านเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ปัจจุบันโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณะบุคลากรทางการศึกษา 41คน นักเรียนจำนวน 718คน(ปีการศึกษา2555)

สัญลักษณ์[แก้]

 • อักษรย่อ ภ.พ.
 • สีประจำโรงเรียน เขียว-เทา
 • คำขวัญ รักสามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจศึกษา พัฒนากีฬา ก้าวหน้าสู่อาชีพ
 • ปรัชญา มัธยมศึกษา คือชีวิตและสังคม สอนวิชาความรู้ ควบคู่อาชีพ
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกกุหลาบสีเหลือง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นมะขาม

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

 1. น.ส.ศิริรวรรณ สนั่นเมือง ตำแหน่ง ครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่
 2. นาย อนุพงศ์ ปุณทริกกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับ 8
 3. นายประเสริฐ คาดสนิท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับ 8
 4. นายศราวุธ สิงหาราโท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับ 8
 5. นายสงบ ลุนทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับ 8 และผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 6. นายจริน หงษ์ชัยภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 7. นายปรีชา เคนชมภู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 8. นาย ลำจวน ดิษขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 9. นายศักดา ชัยภัย ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ้