โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่7 ตำบลกุดเลาะ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kasetsomboon Wittayakom School
อักษรย่อ ก.ส. (KS)
ประเภท รัฐบาลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
คติพจน์ วิริเยนฺ ทุกฺขมจฺเจติ
(คนร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)
วินัย วิชา สามัคคี
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถาปนา 16 เมษายน พ.ศ. 2516
สี      เขียว      เหลือง
เพลง มาร์ชเกษตรสมบูรณ์
เว็บไซต์

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ ประเภทสหศึกษา อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชัยภูมิ เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ.2551 โรงเรียนได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจนถึงปัจจุบัน โดยโรงเรียนมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมด 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

เดิมทีในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิจึงได้อนุมัติให้ก่อตั้งโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ขึ้นมา

ในปี พ.ศ. 2515 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการสำรวจสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน โดยเลือกสถานที่ ณ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน ในการสำรวจหาสถานที่ครั้งนั้นประกอบด้วย ดร.ก่อ สวัสดิพานิช อธิบดีกรมการศึกษา (ในสมัยนั้น) พร้อมด้วย นายเสียง ชลวาสิน ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และนายพัฒน์พงษ์ บำเพ็ญสิทธิ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ในสมัยนั้น) และมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516

พ.ศ. 2516 สำนักงานงบประมาณอนุญาตให้ประกาศตั้งเป็นมัธยมศึกษา เปิดรับนักเรียนสหศึกษา โดยช่วงแรกเปิดสอนแค่ระดับ ม.ต้น จำนวนห้องเรียนที่ทำการเปิดสอน 2-0-0 จำนวนนักเรียน 90-0-0 และจำนวนครู 4 คน และ นักการภารโรง 1 คน โดยใช้อาคารเก็บวัสดุของโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา เป็นอาคารเรียนชั่วคราว

พ.ศ. 2518 ย้ายอาคารเรียนจากโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา มาเรียนที่อาคารชั่วคราวซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้อง เปิดสอน 4-2-2 จำนวนครูทั้งหมด 18 คน และ นักการภารโรง 1คน จากนั้น โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรื่อยมาตามลำดับ และภายหลังได้มีการเปิดสอนในระดับ ม.ปลาย มาจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2523

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน ประกอบด้วย

1. คบเพลิง = ความสว่างไสวแห่งปัญญา , แสงสว่างที่นำสู่หนทางแห่งความสำเร็จ

2. วงกลม = ความสามัคคี กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3. พยัญชนะ ก.ส. = อักษรย่อของโรงเรียน

4. รวงข้าว = ความเคารพ อ่อนน้อม ประดุจข้าวที่มีรวงหยดย้อยลงมา


ธงประจำโรงเรียน พื้นสองสี ส่วนบนสีเขียว ส่วนล่างสีเหลือง

ผลงานด้านวิชาการ[แก้]

ผลงานด้านกีฬา[แก้]

กีฬาภายใน[แก้]

การก่อตั้งสาขาโรงเรียน[แก้]

พ.ศ. 2530 เปิดโรงเรียนสาขาโนนกอก (ปัจจุบันมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล ที่เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6)

พ.ศ. 2533 เปิดโรงเรียนสาขาบ้านหัน (ปัจจุบันมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล ที่เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6)

พ.ศ. 2537 เปิดโรงเรียนสาขาบ้านเดื่อ (ปัจจุบันมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล ที่เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6)


ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]