ตำบลกุฎโง้ง

พิกัด: 13°26′43.0″N 101°09′34.9″E / 13.445278°N 101.159694°E / 13.445278; 101.159694
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลกุฎโง้ง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Kut Ngong
ประเทศไทย
จังหวัดชลบุรี
อำเภอพนัสนิคม
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.40 ตร.กม. (2.08 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด6,320 คน
 • ความหนาแน่น1,170 คน/ตร.กม. (3,000 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 200609
รหัสภูมิศาสตร์20140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลกุฎโง้ง
ทต.กุฎโง้งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
ทต.กุฎโง้ง
ทต.กุฎโง้ง
ที่ตั้งที่ทำการเทศบาลตำบลกุฎโง้ง
พิกัด: 13°26′43.0″N 101°09′34.9″E / 13.445278°N 101.159694°E / 13.445278; 101.159694
ประเทศ ไทย
จังหวัดชลบุรี
อำเภอพนัสนิคม
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสามารถ ปรีเปรม
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.40 ตร.กม. (2.08 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด6,320 คน
 • ความหนาแน่น1,170 คน/ตร.กม. (3,000 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05200603
โทรศัพท์0 3846 3914
โทรสาร0 3846 1349
เว็บไซต์kudngong.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กุฎโง้ง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพนัสนิคม ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 22 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอ 1.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5.40 ตารางกิโลเมตร (3,375 ไร่)

พื้นที่ตำบลกุฎโง้งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและท้องนา สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูก พืชไร่ พืชหมุนเวียน และทำการปศุสัตว์[1] ส่วนสภาพสังคมมีโรงเรียนทั้งหมดสามแห่ง[2] ด้านสาธารณสุขนั้นมีโรงพยาบาลพนัสนิคมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลกุฎโง้งมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้[1]

ประวัติ[แก้]

ตำบลกุฎโง้งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นตำบลเก่าแก่ในจังหวัดชลบุรี และปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการให้ใช้ชื่อ "ตำบลกุฎโง้ง" ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2448[3] เป็นรายชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอพนัสนิคม

กุฎโง้งเดิมเป็นชื่อหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตรงทางโค้งของลำน้ำและมีน้ำขังอยู่เป็นบริเวณกว้าง และเป็นชุมชนลาวอีกกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาพร้อมกับเจ้าเมือง จึงเรียกแหล่งน้ำนี้ ตามภาษาถิ่นของตนเองว่า "กุดโง้ง" ซึ่งหมายถึง แหล่งน้ำขังตรงทางโค้ง แต่คำนี้ เป็นความหมายที่ไม่เป็นมงคลมากนักในสมัยใหม่ จนกระทั้งถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ประเทศมีความเจริญขึ้นภาษาลาวหรือภาษาอีสาน ถูกกลืนด้วยภาษาไทยกลางที่มีความหมายดีกว่า หมู่บ้านนี้จึงเขียนขึ้นใหม่เป็น "กุฎโง้ง" หมายถึง กุฏิตั้งอยู่ตรงทางโค้ง เพราะมีวัดตั้งอยู่ริมน้ำตรงทางโค้งนั้นด้วย[4]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลกุฎโง้งแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่[1]

 • หมู่ที่ 1 บ้านช้าง
 • หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตาก
 • หมู่ที่ 3 บ้านเนินพลับ
 • หมู่ที่ 4 บ้านลิงงอย
 • หมู่ที่ 5 บ้านกุฎโง้ง
 • หมู่ที่ 6 บ้านนางู

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลกุฎโง้ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงแห่งเดียว คือ เทศบาลตำบลกุฎโง้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุฎโง้งทั้งหมด ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลกุฎโง้ง ก่อนที่จะได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎโง้งใน พ.ศ. 2539[5] แล้วจึงได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2555[6] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และมีผลในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชากร[แก้]

พื้นที่ตำบลกุฎโง้งประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 6 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 6,286 คน แบ่งเป็นชาย 2,956 คน หญิง 3,320 คน (เดือนธันวาคม 2564)

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้คงเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

* ปี พ.ศ. 2558 มีการรวมผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร ส่งผลให้ข้อมูลจำนวนประชากรปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หมู่บ้าน พ.ศ. 2564[7] พ.ศ. 2563 [8] พ.ศ. 2562[9] พ.ศ. 2561[10] พ.ศ. 2560[11] พ.ศ. 2559[12] พ.ศ. 2558[13]
ช้าง 1,822 1,801 2,539 2,472 2,386 2,313 2,367
โพธิ์ตาก 554 562 577 597 594 604 618
เนินพลับ 933 924 904 859 804 772 687
ลิงงอย 302 294 290 296 289 267 239
กุฎโง้ง 647 654 656 653 661 672 679
นางู 2,018 2,051 2,035 2,014 1,979 1,922 1,902
รวม 6,286 6,286 7,001 6,891 6,713 5,878 6,492

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี". สืบค้นเมื่อ January 7, 2023.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 2. "โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2". สืบค้นเมื่อ January 7, 2023.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 3. "ประกาศกำหนดวันแจกโฉนดสำหรับที่ดิน ในทุ่งบ้านกุดโง้ง ตำบลกุดโง้ง อำเภอพนัศ แขวงเมืองชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 22 (44): 1035. วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2448
 4. "ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลกุฎโง้ง". สืบค้นเมื่อ January 6, 2023.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (จำนวน ๒๑๔๓ แห่ง)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (9 ง): 5–219. January 30, 1996. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2023-01-06.
 6. "จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล กุฎโง้ง เป็น เทศบาลตำบลกุฎโง้ง" (PDF). {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] 2564. สืบค้น 18 มีนาคม 2564.
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [3] 2563. สืบค้น 10 มกราคม 2563.
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF 2562. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2562.
 11. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/041/22.PDF 2561. สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 2561.
 12. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm 2560. สืบค้น 3 มีนาคม 2560.
 13. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]