เยาวชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประชากรโลกที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีในปี ค.ศ. 2005

เยาวชน (อังกฤษ: Youth) คือ ช่วงอายุระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่

ความหมาย[แก้]

  • ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์[1] และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรส ในทางกฎหมายก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างนี้เป็นเยาวชนและหากต้องระวางโทษก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่
  • สหประชาชาติ ระบุว่า เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง 15–24 ปี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


อ้างอิง[แก้]

  1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (orst.go.th)