ข้ามไปเนื้อหา

วันครอบครัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันครอบครัวเป็นวันหยุดทางการในแอฟริกาใต้ อุรุกวัย วานูอาตู เวียดนาม บางเขตการปกครองของแคนาดา ได้แก่ แอลเบอร์ตา บริติชโคลัมเบีย ซัสแคตเชวัน ออนแทริโอ และในนิวบรันสวิกและโนวาสโกเชีย บางรัฐในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ แอริโซนาและเนวาดา และออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี ส่วนในประเทศไทยถือเอาวันที่ 14 เมษายนเป็นวันครอบครัว ซึ่งเป็นวันที่ 2 ในช่วงสงกรานต์

ประเทศไทย[แก้]

ประเทศไทยเริ่มมีวันครอบครัวขึ้นครั้งแรกตามมติของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ให้วันแห่งครอบครัวเป็นวันหยุดราชการตามมติในที่ประชุมของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายสังคม ครั้งที่ 4/2532 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2532[1] แต่ยังมิได้ระบุวันไว้ กระทั่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวตามที่สุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ใช้คำว่า "Family day" สำหรับวันแห่งครอบครัว[2]

นอกจากนี้ ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ[3]ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาตรการรณรงค์และควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกำหนดให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวแข็งแรง (Healthy Family Day) ของสังคมไทย[4] ต่อมาในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาสังคมเรื่องร้านเกมและการเที่ยวกลางคืนของวัยรุ่นนั้น ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่าเพื่อให้การสร้างครอบครัวแข็งแรงมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสมควรเร่งรณรงค์ให้วันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์เป็นวันครอบครัว คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ[5]

แคนาดา[แก้]

ดูบทความหลักที่ Family Day (Canada)

เกือบสองในสามของรัฐในแคนาดาที่กำหนดให้วันหยุดนี้ตรงกับวันจันทร์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์ แต่ละเขตปกครองจะมีชื่อเรียกวันดีงกล่าวแตกต่างงกันออกไป โดยในรัฐแอลเบอร์ตา รัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐนิวบรันสวิก รัฐออนแทรีโอ และรัฐซัสแคตเชวัน เรียกว่าวันครอบครัว ในรัฐแมนิโทบาเรียกว่าวันหลุยส์ริเอล (อังกฤษ: Louis Riel Day) ส่วนเกาะปรินซ์เอ็ดเวิร์ดเรียกว่าวันชาวเกาะ (อังกฤษ: Islander Day) ส่วนรัฐบาลกลางไม่มีประกาศตั้งวันหยุดดังกล่าว

วันหยุดดังกล่าวเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ในแอลเบอร์ตา ปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ในซัสแคตเชวันและปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ในออนแทรีโอ ต่อมาในวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) รัฐบาลบริติชโคลัมเบียประกาศให้วันจันทร์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันครอบครัวในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)[6] จากนั้นเลื่อนเป็นวันจันทร์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์ในปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) เพื่อให้ตรงกับรัฐอื่นในแคนาดา[7] ส่วนรัฐบาลนิวบรันสวิกได้ประกาศให้วันครอบครัวอยู่ในวันจันทร์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์โดยเริ่มในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)[8]

วันครอบครัวของแคนาดานั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสัปดาห์ครอบครัวแห่งชาติซึ่งรณรงค์ในเดือนตุลาคมโดย Canadian Association of Family Resource Programs

วานูอาตู[แก้]

วันครบครัวในวานูอาตูได้เฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีในวันที่ 26 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเปิดกล่องของขวัญอยู่แล้ว เนื่องด้วยเป็นวันที่โรงเรียนและสถานที่ทำงานจะหยุดทำการเพื่อให้ผู้คนไปใช้เวลาและร่วมสนุกสนานกับครอบครัวของแต่ละคน บ่อยครั้งมักจะเข้าร่วมในกิจกรรมทางฆราวาสและศาสนา และมื้ออาหารตามเทศกาล

เวียดนาม[แก้]

วันครอบครัวเวียดนาม (เวียดนาม: Ngày gia đình Việt Nam) กำหนดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544)[9] มีกิจกรรมและเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวขึ้นทั่วประเทศ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นวัดหยุดทางการก็ตาม[10]

สหรัฐ[แก้]

วันครอบครัวเป็นวันหยุดทางการในรัฐเนวาดา มีกำหนดฉลองในวันหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า เช่น วันศุกร์หลังจากวันพฤหัสบดีที่สี่ในเดือนพฤศจิกายน[11]

วันครอบครัวอเมริกันเป็นวันหยุดทางการของรัฐแอริโซนา กำหนดฉลองในวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521)[12]

ออสเตรเลีย[แก้]

ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี[แก้]

วันครอบครัวและชุมชน (อังกฤษ: Family and Community Day) เดิมกำหนดเฉลิมฉลองในวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) - ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) ซึ่งตรงกับช่วงเมลเบิร์นคัพ วันดังกล่าวได้กำหนดขึ้นในปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) แอนดรูว์ บาร์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) กล่าวถึงจุดประสงค์ของวันหยุดนี้ว่า

...เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานได้พักผ่อนจากงานที่หนักหน่วงและใช้เวลาคุณภาพไปกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ... ชาวออสเตรเลียทำงานเป็นเวลามากกว่าประเทศใดในโลกตะวันตก พวกเราจึงสร้างวันหยุดพักที่คู่ควร[13]

ในช่วงปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) - ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) มีการย้ายยวันดังกล่าวไปเป็นวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนหรือตุลาคมของวันปิดภาคเรียน หากวันจันทร์แรกของวันปิดภาคเรียนตรงกับวันแรงงานของ ACT (วันจันทร์แรกในเดือนตุลาคม) วันครอบครัวและชุมชนจะย้ายเป็นวันจันทร์ที่สองแทน[14][15]

ในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) วันดังกล่าวไม่ถือเป็นวัดหยุดทางการอีกต่อไป โดยนำวัน Reconciliation Day มาแทน กำหนดในวันจันทร์แรกที่ตรงหรือหลังจากวันที่ 27 พฤษภาคม[16]

อุรุกวัย[แก้]

ในอุรุกวัย ได้กำหนดให้วันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันหยุดทางการในชื่อวันครอบครัว (สเปน: Día de la Familia) มากกว่าคริสต์มาสเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลฆราวาสนิยม

แอฟริกาใต้[แก้]

หลังจากปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) วันจันทร์อีสเตอร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันครอบครัว[17][18]

อ้างอิง[แก้]

 1. "การกำหนดให้ "วันแห่งครอบครัว" เป็นวันหยุดราชการ". สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 1989-10-31. สืบค้นเมื่อ 2020-06-14.
 2. "การกำหนด "วันแห่งครอบครัว"". สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 1990-02-13. สืบค้นเมื่อ 2020-06-14.
 3. "การเสนอมาตรการรณรงค์และการควบคุมแอลกอฮอล์" (PDF). สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2004-07-07. สืบค้นเมื่อ 2020-06-14.
 4. "การเสนอมาตรการรณรงค์และการควบคุมแอลกอฮอล์" (PDF). กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2004-07-26. สืบค้นเมื่อ 2020-06-14.
 5. "กำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" (PDF). สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2005-10-04. สืบค้นเมื่อ 2020-06-14.
 6. "Government of BC Blog - About BC Family Day". 2013-01-29. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-04-14. สืบค้นเมื่อ 2013-02-04.
 7. "Government of BC News Release". 2018-11-21. สืบค้นเมื่อ 2018-02-09.
 8. "New Brunswick winter holiday". 2017-04-26. สืบค้นเมื่อ 2020-06-14.
 9. "Quyết định về Ngày Gia đình Việt Nam" [Decision on Vietnamese Family Day]. GiadinhNet (ภาษาเวียดนาม). General Department of Population and Family Planning (Ministry of Health). สืบค้นเมื่อ 2017-06-27.
 10. "Family Day in Vietnam". AnydayGuide. สืบค้นเมื่อ 2017-06-27.
 11. "Chapter 236 - Holidays and Periods of Observance". Nevada Revised Statutes. Nevada Legislative Counsel Bureau. สืบค้นเมื่อ 2011-10-25.
 12. "American Family Day". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-04-25. สืบค้นเมื่อ 2011-10-14.
 13. "Hansard, Legislative Assembly for the ACT". 25 September 2007. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-07. สืบค้นเมื่อ 19 February 2008.
 14. "Daylight Saving and Public Holidays in the ACT". Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate. Australian Capital Territory Government. สืบค้นเมื่อ 27 January 2016.
 15. "Term Dates and Public Holidays". Education and Training Directorate. Australian Capital Territory Government. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-05-06. สืบค้นเมื่อ 27 January 2016.
 16. "This year will be the last Family and Community public holiday". Canberra Times. สืบค้นเมื่อ 20 March 2018.
 17. "Public Holidays Act, 1994 (36)" (PDF). 1994-12-07. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2006-08-21. สืบค้นเมื่อ 2006-04-05.
 18. "About SA - Public Holidays". 2006-03-28. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-11-01. สืบค้นเมื่อ 2006-04-05.