พระแม่คงคา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระแม่คงคา
Kalighat Ganga.jpg
ตำแหน่ง น้ำ
จำพวก เทวีในศาสนาฮินดู
อาวุธ หม้อปูรณฆฏะ, กมัณฑลุ, อักษะมาลา
สัตว์พาหนะ ปลาใหญ่, จระเข้, มกร
คู่ครอง พระศิวะ(ศิวปุราณะ)
พระวิษณุ (พรหมไววรรตปุราณะ - วิษณุปุราณะ)
พระเจ้าศานตนุ (มหาภารตะ)
บุตร ภีษมะ (มหาภารตะ)
นับถือใน ประเทศไทย
ประเทศกัมพูชา
ประเทศอินเดีย
ประเทศเนปาล
ทิเบต
ประเทศภูฏาน
บาหลี
ศาสนิกชนเชน
ประเทศมอริเชียส
จิตรกรรมถอดแบบจากจิตรกรรมโบราณของอินเดียภาคเหนือ ของพระแม่คงคาทรงเทววาหนะมกร

พระแม่คงคา เทวีในศาสนาฮินดู ผู้ดูแลและรักษาแม่น้ำคงคาและเป็นเทพแห่งน้ำ

เทศกาลและพิธีกรรม[แก้]

ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล[แก้]

(ซ้าย) เทวรูปพระคงคาทำด้วยดิน เมื่อบูชาแล้วจะเชิญไปลอยแม่น้ำคงคา ถือเป็นการส่งเสด็จกลับสู่เทวโลก (ขวา) เทวรูปพระแม่คงคาในการบูชาคงคาอารตี ริมแม่น้ำคงคา เมืองหริทวาร (ซ้าย) เทวรูปพระคงคาทำด้วยดิน เมื่อบูชาแล้วจะเชิญไปลอยแม่น้ำคงคา ถือเป็นการส่งเสด็จกลับสู่เทวโลก (ขวา) เทวรูปพระแม่คงคาในการบูชาคงคาอารตี ริมแม่น้ำคงคา เมืองหริทวาร
(ซ้าย) เทวรูปพระคงคาทำด้วยดิน เมื่อบูชาแล้วจะเชิญไปลอยแม่น้ำคงคา ถือเป็นการส่งเสด็จกลับสู่เทวโลก
(ขวา) เทวรูปพระแม่คงคาในการบูชาคงคาอารตี ริมแม่น้ำคงคา เมืองหริทวาร
  • คงคาดุเซร่า - เพื่อระลึกวันที่พระแม่คงคาเสด็จจากเทวโลกสู่โลกมนุษย์ มีการบูชาริมแม่น้ำคงคาและเทวรูปพระนางคงคาตามเทวสถานต่างๆ.
  • คงคาสัปตมี - เพื่อระลึกวันที่พระแม่คงคาได้ถูกฤๅษีชหนุปล่อยและเสด็จมาผ่านกองอังคารของราชกุมารทั้งหมื่นได้สำเร็จ มีการบูชาริมแม่น้ำคงคาและเทวรูปพระแม่คงคาตามโบสถ์พราหมณ์ต่าง ๆ
  • คงคาบูชา - มีการสร้างเทวรูปพระคงคาด้วยดินเมื่อบูชาแล้วจะเชิญไปลอยแม่น้ำคงคา ถือเป็นการส่งเสด็จกลับสู่เทวโลก เป็นเทศกาลที่มีชื่อของโกลกาตาและท่าน้ำตรีเวณี วังน้ำวนสังคัม
  • การลอยอังคารและอัฐิในศาสนาฮินดูและศาสนาเชน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[แก้]

เทวสถานและเทวรูปที่สร้างอุทิศถวายในประเทศต่าง ๆ[แก้]

ประเทศอินเดีย[แก้]

(ซ้าย) เทวรูปพระแม่คงคา (ซ้าย) พระกบิลมุนี (กลาง) พระเจ้าสาคร (ขวา) กบิลมุนีอาศรม ริมอ่าวเบงกอล เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย พระศิวะ (ซ้าย) พระแม่คงคา (กลาง) พระเจ้าภคิรัส(ขวา) ทักเษศวรมหาเทวมนเทียร รัฐอุตตราขัณฑ์ ประเทศอินเดีย (ซ้าย) เทวรูปพระแม่คงคา (ซ้าย) พระกบิลมุนี (กลาง) พระเจ้าสาคร (ขวา) กบิลมุนีอาศรม ริมอ่าวเบงกอล เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย พระศิวะ (ซ้าย) พระแม่คงคา (กลาง) พระเจ้าภคิรัส(ขวา) ทักเษศวรมหาเทวมนเทียร รัฐอุตตราขัณฑ์ ประเทศอินเดีย
(ซ้าย) เทวรูปพระแม่คงคา (ซ้าย) พระกบิลมุนี (กลาง) พระเจ้าสาคร (ขวา) กบิลมุนีอาศรม ริมอ่าวเบงกอล เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย
พระศิวะ (ซ้าย) พระแม่คงคา (กลาง) พระเจ้าภคิรัส(ขวา) ทักเษศวรมหาเทวมนเทียร รัฐอุตตราขัณฑ์ ประเทศอินเดีย

ประเทศเนปาล[แก้]

(ซ้าย)เทวรูป สัมฤทธิ์ พระแม่คงคา หน้าเทวสถานตาเลชุภวานี พระราชวังปาตันกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (ขวา)เทวรูป สัมฤทธิ์ ของพระแม่คงคา(ซ้าย)และเทวรูปสัมฤทธิ์พระแม่ยมนาในฐานะผู้รักษาเทวสถาน พระราชวังปาตันกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (ซ้าย)เทวรูป สัมฤทธิ์ พระแม่คงคา หน้าเทวสถานตาเลชุภวานี พระราชวังปาตันกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (ขวา)เทวรูป สัมฤทธิ์ ของพระแม่คงคา(ซ้าย)และเทวรูปสัมฤทธิ์พระแม่ยมนาในฐานะผู้รักษาเทวสถาน พระราชวังปาตันกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
(ซ้าย)เทวรูป สัมฤทธิ์ พระแม่คงคา หน้าเทวสถานตาเลชุภวานี พระราชวังปาตันกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
(ขวา)เทวรูป สัมฤทธิ์ ของพระแม่คงคา(ซ้าย)และเทวรูปสัมฤทธิ์พระแม่ยมนาในฐานะผู้รักษาเทวสถาน พระราชวังปาตันกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

ประเทศศรีลังกา[แก้]

ประเทศกัมพูชา[แก้]

เกาะบาหลี[แก้]

ประเทศมอริเชียส[แก้]

ประเทศไทย[แก้]

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ พระแม่คงคา