พระแม่คงคา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระแม่คงคา
Kalighat Ganga.jpg
ท้าวภคีรถอัญเชิญพระแม่คงคาสู่โลกมนุษย์
จำพวก เทพสตรี
สัตว์พาหนะ ปลาใหญ่, จระเข้, มกร
    
จิตรกรรมถอดแบบจากจิตรกรรมโบราณของอินเดียภาคเหนือ ของพระแม่คงคาทรงเทววาหนะมกร

พระแม่คงคา เป็นพระเทวีองค์หนึ่งในคติของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู โดยเป็นพระเทวีแห่งแม่น้ำคงคาซึ่งไหลลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยและได้รับการนับถือจากชาวฮินดูเพราะเชื่อกันว่าถ้าใครได้ลงอาบแม่น้ำคงคาถือว่าเป็นการชำระล้างบาปออกไปจากตัวอีกด้วย

พัฒนาการความเชื่อและด้านโบราณคดี[แก้]

เทวตำนาน[แก้]

พระแม่คงคานั้นมีเทวกำเนิดปรากฏอยู่มากมายหลายตำนานด้วยกัน ในคัมภีร์รามายณะตอนพาลกัณฑ์ระบุว่าพระแม่คงคาเป็นธิดาของท้าวหิมวัตกับพระนางเมนกาและเป็นพี่น้องกับพระแม่ปารวตีและพระแม่ภูเทวี บางตำราก็กล่าวว่าพระแม่คงคาเกิดจากพระบาทของพระวิษณุบ้าง เกิดในน้ำในหม้อน้ำกมัณทลุของพระพรหมบ้าง ฯลฯ เป็นต้นเสด็จจาก

พระแม่คงคาเสด็จจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์[แก้]

ความสำคัญด้าน ลัทธิ-ศาสนา[แก้]

เทวสถานและเทวรูปที่สร้างอุทิศถวายในประเทศต่าง ๆ[แก้]

ประเทศอินเดีย[แก้]

ประเทศเนปาล[แก้]

เทวรูป สัมฤทธิ์ ของพระแม่ยมุนา และ พระแม่คงคาในฐานะผู้รักษาเทวสถาน พระราชวังปาตันกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

ประเทศศรีลังกา[แก้]

ประเทศมอริเชียส[แก้]

ประเทศไทย[แก้]

ที่มาของคติความเชื่อในประเทศไทย[แก้]

เทวสถานในศาสนาฮินดูที่มีเทวรูปในประเทศไทย[แก้]


โบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย[แก้]

วัดและพุทธสถานในพระพุทธศาสนาที่มีเทวรูปในประเทศไทยปัจจุบัน[แก้]

  • อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ตำบลพูสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.
  • วัดทองนาปรัง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี.
  • วัดหงษ์ทอง (วัดกลางน้ำ) ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา.
  • วัดหัวลำโพง (ประดิษฐานข้างศาลท้าวมหาพรหม หน้าพระอุโบสถของวัด )ถนนพระราม ๔ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร.
  • วัดปราโมทย์(ประดิษฐานในศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม) อำเภอบางกุนที จังหวัดสมุทรสงคราม.
  • วัดถ้ำเสือ ตำบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.
  • วัดแก้วประเสริฐ บ้านท่าแอต ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร.

พระแม่คงคาในลักษณะต่างๆ[แก้]