จังหวัดสกลนครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสกลนครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544
ไทย
← พ.ศ. 2539 6 มกราคม พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ66.42%
  First party Second party Third party
  Thaksin DOD 20050915.jpg Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg ประจวบ ไชยสาส์น.jpg
พรรค ไทยรักไทย ความหวังใหม่ เสรีธรรม
เขตล่าสุด พรรคใหม่ 6 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 2 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase3 Decrease4 Increase1
คะแนนเสียง 214,992 127,899 58,273
ร้อยละ 44.55 26.50 12.08

  Fourth party Fifth party
  Banharn Silpa-archa (cropped).jpg
พรรค ชาติไทย กิจสังคม
เขตล่าสุด 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Decrease1
คะแนนเสียง 7,585 540
ร้อยละ 1.57 0.11

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ชวน หลีกภัย
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2544 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2539 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีการใช้การเลือกตั้งรูปใหม่ ทั้งการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งจากเขตใหญ่เรียงหมายเลขเป็นเขตเดียวหมายเลขเดียว และเพิ่มเติมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นครั้งแรก

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดสกลนคร)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. %
ไทยรักไทย 214,992 44.55%
ความหวังใหม่ 127,899 26.50%
เสรีธรรม 58,273 12.08%
ชาติไทย 7,585 1.57%
กิจสังคม 540 0.11%
อื่น ๆ 73,314 15.19%
ผลรวม 482,603 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
44.55%
ความหวังใหม่
  
26.50%
เสรีธรรม
  
12.08%
ชาติไทย
  
1.57%
กิจสังคม
  
0.11%
อื่น ๆ
  
15.19%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดสกลนคร)[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสกลนคร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เสรีประชาธิปไตย (1) 980 0.20
ชาวไทย (2) 670 0.14
กสิกรไทย (3) 1,270 0.26
นิติมหาชน (4) 3,856 0.80
ความหวังใหม่ (5) 127,899 26.50
รักสามัคคี (6) 1,480 0.31
ไทยรักไทย (7) 214,992 44.55
ชาติประชาธิปไตย (8) 1,267 0.26
ชาติไทย (9) 7,585 1.57
สันติภาพ (10) 157 0.03
ถิ่นไทย (11) 4,197 0.87
พลังประชาชน (12) 785 0.16
ราษฎร (13) 11,090 2.30
สังคมใหม่ (14) 2,476 0.51
เสรีธรรม (15) 58,273 12.08
ประชาธิปัตย์ (16) 14,071 2.92
อำนาจประชาชน (17) 1,584 0.33
ประชากรไทย (18) 1,970 0.41
ไท (19) 467 0.10
ก้าวหน้า (20) 419 0.09
ชาติพัฒนา (21) 13,394 2.78
แรงงานไทย (22) 339 0.07
เผ่าไท (23) 308 0.06
สังคมประชาธิปไตย (24) 359 0.07
ชีวิตที่ดีกว่า (25) 1,953 0.41
พัฒนาสังคม (26) 317 0.07
ไทยช่วยไทย (27) 2,775 0.58
ไทยมหารัฐ (28) 414 0.09
ศรัทธาประชาชน (29) 320 0.07
วิถีไทย (30) 82 0.02
ไทยประชาธิปไตย (31) 2,178 0.45
พลังธรรม (32) 1,098 0.23
ชาวนาพัฒนาประเทศ (33) 649 0.14
กิจสังคม (34) 540 0.11
เกษตรมหาชน (35) 1,452 0.30
พลังเกษตรกร (36) 310 0.06
สยาม (37) 627 0.13
บัตรดี 482,603 97.26
บัตรเสีย 7,833 1.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,771 1.16
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 496,215 66.42
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 747,106 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสกลนคร (ยกเว้นตำบลโคกก่อง ตำบลม่วงลาย ตำบลดงชน และตำบลเหล่าปอแดง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย (7)✔ 27,773 41.88
ความหวังใหม่ ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย (5)* 17,101 25.79
เสรีธรรม ดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ (15) 11,830 17.84
ประชาธิปัตย์ สุชาติ เจริญอินทร์ (16) 4,449 6.71
ชาติไทย สุพัตรา ใหญ่โสมานัง (9) 2,635 3.97
ชาติพัฒนา สมภพ สิงหศิริ (21) 1,350 2.04
ถิ่นไทย อานนท์ โสรินทร์ (11) 453 0.68
ราษฎร สรวิทย์ ฝึกฝน (13) 394 0.59
ประชากรไทย สมัน สมันเลาะ (18) 331 0.50
ผลรวม 66,316 100.00
บัตรดี 66,316 89.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,499 3.38
บัตรเสีย 5,204 7.03
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74,019 67.72
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 109,299 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ความหวังใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสกลนคร (เฉพาะตำบลโคกก่อง ตำบลม่วงลาย ตำบลดงชน และตำบลเหล่าปอแดง) อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอเต่างอย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ความหวังใหม่ เฉลิมชัย อุฬารกุล (5)✔ 28,851 44.52
ไทยรักไทย เสน่ห์ โสรินทร์ (7)✔ 21,851 33.72
เสรีธรรม พนม พิลาบุตร (15)✔ 6,225 9.61
ประชาธิปัตย์ อธิพัทธ์ ศรีธนนันท์ (16) 5,141 7.93
ราษฎร วัฒนา พุทธสังข์ (13) 1,230 1.90
ชาติไทย ว่าที่ร้อยตรี ทรงศักดิ์ ทองไชย (9) 881 1.36
ชาติพัฒนา เกษม คำมุงคุณ (21) 461 0.71
ประชากรไทย ณิชกานต์ อินธิเสน (18) 167 0.26
ผลรวม 64,807 100.00
บัตรดี 64,807 88.39
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,914 2.61
บัตรเสีย 6,593 8.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 73,322 67.20
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 109,114 100.00
ความหวังใหม่ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอพรรณานิคม (ยกเว้นตำบลช้างมิ่ง) อำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน และอำเภออากาศอำนวย (เฉพาะตำบลโพนแพงและตำบลบะหว้า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย นริศร ทองธิราช (9) 19,494 29.75
ความหวังใหม่ เฉลิมชาติ การุญ (5) 13,714 20.93
เสรีธรรม ปริยัติ วงศ์ธิเบศร์ (15) 11,025 16.83
ราษฎร พีรยุทธ ศิริขันธ์ (13) 9,524 14.54
ไทยรักไทย ปิยะ ตงศิริ (7) 9,242 14.11
ชาติพัฒนา ชูพงษ์ คำจวง (21) 1,755 2.68
ประชาธิปัตย์ ว่าที่ร้อยตรี ไต้หวัน คำสร้าง (16) 527 0.80
ไทยมหารัฐ ประสพโชค เหลาแตว (28) 127 0.19
ประชากรไทย ประยุทธ์ สนปรุ (18) 110 0.17
ผลรวม 65,518 100.00
บัตรดี 65,518 89.13
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,288 1.75
บัตรเสีย 6,705 9.12
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 73,511 70.67
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 104,018 100.00
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ความหวังใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอพรรณานิคม (เฉพาะตำบลช้างมิ่ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เสรีธรรม สาคร พรหมภักดี (15)* 24,189 35.94
ความหวังใหม่ ถนอม สมผล (5) 14,819 22.02
ไทยรักไทย จันทร ตยางคนนท์ (7) 14,118 20.98
ราษฎร รังสรรค์ พลนิกรกิจ (13) 8,679 12.89
ชาติพัฒนา ชาญชัย สรรพโส (21) 3,652 5.43
ประชาธิปัตย์ ชาญณรงค์ ศรีสำราญ (16) 592 0.88
ประชากรไทย สมพงษ์ อาจไพรินทร์ (18) 416 0.62
ชาติไทย เมธี อภิวัฒน์ชัชวาลย์ (9) 279 0.42
ถิ่นไทย ไกรศรี เทพดู่ (11) 260 0.39
ไทยมหารัฐ ปัญญา พรหมภักดี (28) 205 0.31
เกษตรมหาชน องอาจ โพธิ์สาวัง (35) 101 0.15
ผลรวม 67,310 100.00
บัตรดี 67,310 90.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,389 1.87
บัตรเสีย 5,416 7.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74,115 66.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,642 100.00
เสรีธรรม ได้ที่นั่งจาก กิจสังคม

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเจริญศิลป์ (เฉพาะตำบลโคกศิลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พงษ์ศักดิ์ บุญศล (7) 25,917 42.51
เสรีธรรม จีระมิตร์ อุดมธรรมภักดี (15)✔ 15,293 25.08
ความหวังใหม่ ชัยรัตน์ หงษ์ทอง (5) 12,146 19.92
ชาติพัฒนา ศุภชัย สุขรัตน์ (21) 3,962 6.50
ราษฎร เจริญ แพงคำฮัก (13) 2,134 3.50
ประชาธิปัตย์ กนกวรรณ ปัญญาพันธ์ (16) 503 0.83
ถิ่นไทย โกวิทย์ สุวรรณเทน (11) 393 0.65
ก้าวหน้า บุญธรรม อาจหาญ (10) 334 0.55
ชาติไทย อำพล สุวรรณบล (9) 183 0.30
ไทยมหารัฐ สุวิทย์ พิมพ์มีลาย (28) 76 0.13
เกษตรมหาชน แสวง แก้วกันหา (35) 30 0.05
ผลรวม 60,971 100.00
บัตรดี 60,971 90.70
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,287 1.91
บัตรเสีย 4,970 7.39
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 67,228 64.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 104,415 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ความหวังใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอวานรนิวาส และอำเภอเจริญศิลป์ (ยกเว้นตำบลโคกศิลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เสรี สาระนันท์ (7) 30,376 49.30
เสรีธรรม สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ (15)✔ 17,616 28.59
ความหวังใหม่ จินตนา ผาอินทร์ (5) 8,821 14.32
ชาติพัฒนา บัณฑิต โฮมวงศ์ (21) 2,354 3.82
ชาติไทย ไพจิตร ไตรวงค์ย้อย (9) 757 1.23
ประชากรไทย สมพงษ์ อุตรนคร (18) 384 0.62
ประชาธิปัตย์ มงคล มุลเสนา (16) 357 0.58
ถิ่นไทย อุไรพร ไตรวงค์ย้อย (11) 274 0.45
เกษตรมหาชน อู่แก้ว แก้วกันหา (35) 195 0.32
ผลรวม 61,613 100.00
บัตรดี 61,613 90.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,212 1.78
บัตรเสีย 5,269 7.74
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 68,094 65.48
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 103,998 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ความหวังใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า และอำเภออากาศอำนวย (ยกเว้นตำบลโพนแพงและตำบลบะหว้า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ความหวังใหม่ เกษม อุประ (5) 21,854 37.20
ไทยรักไทย กานดา รัตนวิจารณ์ (7) 11,987 20.41
ชาติพัฒนา อวยชัย สุขรัตน์ (21)* 11,316 19.26
เสรีธรรม วัชรินทร์ ศรีถาพร (15)* 10,268 17.48
ราษฎร สุรยุทธ์ ศิริขันธ์ (13) 1,361 2.32
ประชากรไทย ภานุวัติ ยศรักษา (18) 1,088 1.85
ประชาธิปัตย์ เทิดพงษ์ ดวงสุภา (16) 466 0.79
ชาติไทย ดิเรก อัคราช (9) 203 0.35
เกษตรมหาชน วิสิทธิ์ ไชยบุญตา (35) 200 0.34
เกษตรก้าวหน้า วีรชัย ไกรสีทา (38)
ผลรวม 58,743 100.00
บัตรดี 58,743 89.11
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 955 1.45
บัตรเสีย 6,202 9.41
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 65,926 62.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 105,620 100.00
ความหวังใหม่ รักษาที่นั่ง

การเลือกตั้งใหม่[แก้]

ในภายหลังประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ใบเหลืองแก่นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ว่าที่ ส.ส.เขต 1 จังหวัดสกลนคร พรรคไทยรักไทย และมติดังกล่าวมีผลให้ กกต. ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสกลนคร โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่ 29 มกราคม 2544

ซึ่งในกรณีที่ถูกใบเหลืองและต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครเดิมในเขตจากทุกพรรคจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ผลการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย (7) Yellow card.svg 23,854 42.97 +1.09
ความหวังใหม่ ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย (5)✔ 14,387 25.92 +0.13
เสรีธรรม ดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ (15) 12,345 22.24 +4.40
ประชาธิปัตย์ สุชาติ เจริญอินทร์ (16) 2,474 4.46 -2.25
ชาติไทย สุพัตรา ใหญ่โสมานัง (9) 1,978 3.56 -0.41
ชาติพัฒนา สมภพ สิงหศิริ (21) 171 0.31 -1.73
ราษฎร สรวิทย์ ฝึกฝน (13) 143 0.26 -0.33
ประชากรไทย สมัน สมันเลาะ (18) 87 0.16 -0.34
ถิ่นไทย อานนท์ โสรินทร์ (11) 77 0.68 -0.54
ผลรวม 55,516 100.00
บัตรดี 55,516 93.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,596 2.69
บัตรเสีย 2,325 3.91
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59,437 53.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,723 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. สืบค้นเมื่อ 27 May 2020.