รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี