อำเภอตากใบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอตากใบ
แผนที่จังหวัดนราธิวาส เน้นอำเภอตากใบ
หาดทรายเกาะยาว อู่ข้าวปลาอาหาร แหล่งตำนานโคกอิฐ ตลาดประชิดชายแดน วัดพิทักษ์แผ่นดิน ถิ่นปลายสุดสยาม สามแม่น้ำบรรจบ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอตากใบ
อักษรโรมัน Amphoe Tak Bai
จังหวัด นราธิวาส
รหัสทางภูมิศาสตร์ 9602
รหัสไปรษณีย์ 96110
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 253.45 ตร.กม.
ประชากร 70,634 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 278.69 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอตากใบ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
พิกัด 6°15′32″N 102°3′18″E / 6.25889°N 102.05500°E / 6.25889; 102.05500
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7358 1421
หมายเลขโทรสาร 0 7358 1421

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอตากใบ เป็นอำเภอในจังหวัดนราธิวาสที่ติดชายแดนรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอตากใบตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

เมื่อครั้งรัฐกลันตันต้องเสียดินแดนให้แก่อังกฤษในการทำสนธิสัญญาตาบาระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลอังกฤษเพื่อตกลงเรื่องอาณาเขต ฝ่ายสยามได้อ้างเหตุผลว่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของคนไทยมาช้านาน โดยใช้วัดชลธาราสิงเหและวัดพระพุทธเป็นหลักฐาน อังกฤษจึงกำหนดเอาแนวแม่น้ำโก-ลกเป็นเขตแดน ต่อมาได้ยกฐานะตากใบเป็นอำเภอในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2453

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

การปกครองของอำเภอตากใบมี 8 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เจ๊ะเห (Chehe) 8 หมู่บ้าน 5. บางขุนทอง (Bang Khun Thong) 6 หมู่บ้าน
2. ไพรวัน (Phrai Wan) 10 หมู่บ้าน 6. เกาะสะท้อน (Ko Sathon) 9 หมู่บ้าน
3. พร่อน (Phron) 6 หมู่บ้าน 7. นานาค (Na Nak) 4 หมู่บ้าน
4. ศาลาใหม่ (Sala Mai) 7 หมู่บ้าน 8. โฆษิต (Khosit) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอตากใบประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองตากใบ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเจ๊ะเห
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรวันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจ๊ะเห (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองตากใบ) และตำบลพร่อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางขุนทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนานาคทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโฆษิตทั้งตำบล

ประชากร[แก้]

มีประชากรเชื้อชาติไทย ไทยเชื้อสายมลายู ไทยเชื้อสายจีน และมลายู ประชากรนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและประมง

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

มีสถานที่ท่องเที่ยวคือวัดชลธาราสิงเห (หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) เกาะยาว หาดเสด็จ และโคกอิฐ

การเดินทางเข้ามาเลเซีย[แก้]

ปัจจุบันประเทศมาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของคนไทยในการเข้าประเทศ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย จะต้องทำหนังสือเดินทาง (passport) หรือหนังสือผ่านแดน (border pass) อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน การทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดน ทำได้ดังนี้

 • ท่านสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางได้ที่กองการหนังสือเดินทาง ซึ่งที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7432 6510-1
 • สำหรับหนังสือผ่านแดน ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ห้าจังหวัดสามารถติดต่อขอทำหนังสือผ่านแดนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก หมายเลขโทรศัพท์ 0 7361 1231

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 6°14′25″N 101°59′59″E / 6.24023°N 101.99982°E / 6.24023; 101.99982