ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลพืชอุดม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลพืชอุดม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phuet Udom
ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลำลูกกา
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด25 ตร.กม. (10 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[2]
 • ทั้งหมด4,021 คน
 • ความหนาแน่น160.84 คน/ตร.กม. (416.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 12150
รหัสภูมิศาสตร์130608
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พืชอุดม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่บริเวณเขตแดนระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองขุดชลประทานหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ คลองสิบสาม คลองสิบสี่ และคลองหกวาสายล่าง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่อ้อยและไร่หญ้า) ประมง (เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง) ค้าขาย และทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการของเอกชน[1]

ประวัติ[แก้]

เดิมพื้นที่ตําบลพืชอุดมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลลำไทร จนกระทั่งในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศตั้งและกำหนดเขตตำบลในอำเภอลำลูกกา โดยแยกพื้นที่หมู่บ้าน 9 หมู่บ้านทางด้านตะวันออกของตำบลลำไทรออกมาจัดตั้งเป็น ตำบลพืชอุดม และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ปีเดียวกัน[3] ตำบลใหม่นี้ได้ชื่อมาจากชื่อวัดพืชอุดมซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 เดิมวัดนี้มีชื่อว่า "วัดราษฎร์ศรัทธาราม" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดพืชอุดม" เนื่องจากบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงมีไม้ผล ไม้ดอก และพืชพรรณธัญญาหารต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์[4]

ตําบลพืชอุดมทั้งตำบลอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดมซึ่งได้รับการยกฐานะจากเดิมที่เป็นสภาตำบลพืชอุดมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2539[5]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลพืชอุดมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของอำเภอลำลูกกา ห่างจากตัวอำเภอเป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร[1] มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลพืชอุดมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่[1]

 • หมู่ที่ 1 บ้านธนารัตน์หรือบ้านคลองสิบสี่
 • หมู่ที่ 2 บ้านอุดมสุขหรือบ้านคลองสิบสี่
 • หมู่ที่ 3 บ้านศิริพัฒนาหรือบ้านคลองสิบสี่
 • หมู่ที่ 4 บ้านอุดมพัฒนาหรือบ้านพืชอุดม
 • หมู่ที่ 5 บ้านคลองสิบสาม
 • หมู่ที่ 6 บ้านนิเทศพัฒนาหรือบ้านคลองสิบสาม
 • หมู่ที่ 7 บ้านคลองสิบสามพัฒนาหรือบ้านคลองสิบสาม
 • หมู่ที่ 8 บ้านสมบูรณ์พัฒนาหรือบ้านพืชอุดม
 • หมู่ที่ 9 บ้านพืชอุดม

การคมนาคม[แก้]

เส้นทางสายสำคัญที่ใช้สัญจรภายในพื้นที่ตำบลพืชอุดมและเชื่อมต่อกับตำบลอื่น ๆ ได้แก่

 • ถนนลำลูกกา (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 สายสนามกีฬาธูปะเตมีย์–คลอง 16)
 • ทางหลวงชนบท ปท.3012 สายแยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 30+950) – บ้านหนองจอก
 • ทางหลวงชนบท ปท.3035 สายแยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 31+800) – คลองแสนแสบ
 • ทางหลวงชนบท ปท.3011 สายแยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 34+000) – บ้านคลองสิบสี่หกวา
 • ทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 55-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3312 – บ้านคลองสิบสาม ตอนที่ 2
 • ทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 55-002 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3312 – บ้านคลองสิบสาม ตอนที่ 1
 • ทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 55-003 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3312 – หนองจอก

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม. "ข้อมูลสภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://pheutudomsao.go.th/public/list/data/index/menu/1144 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 3 กันยายน 2563.
 2. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภอลำลูกกา". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): 72–76. 15 กันยายน 2532.
 4. คมชัดลึก. "'วัดพืชอุดม' บอกบุญซื้อที่ดินขยายวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/146360 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 3 กันยายน 2563.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (9 ง): 5–219. 30 มกราคม 2539. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-09-03.