ตำบลบึงกาสาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลบึงกาสาม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Bueng Ka Sam
ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอหนองเสือ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด53.4 ตร.กม. (20.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[2]
 • ทั้งหมด7,219 คน
 • ความหนาแน่น135.19 คน/ตร.กม. (350.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 12170
รหัสภูมิศาสตร์130403
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บึงกาสาม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่บริเวณเขตแดนระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองขุดชลประทานสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ คลองเก้า คลองสิบ คลองสิบเอ็ด คลองระพีพัฒน์แยกตก และคลองหกวาสายล่าง (สกัดห้า) รวมทั้งคลองแอนหรือคลองกลางต่าง ๆ ที่คั่นระหว่างคลองชลประทานสายหลัก

ท้องที่ตำบลบึงกาสามมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทมากกว่าชุมชนเมือง[3] ในอดีตเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวานซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอหนองเสือ แต่เมื่อประมาณ พ.ศ. 2539–2543 สวนส้มเริ่มเสียหายจากการระบาดของโรคและแมลงรวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ชาวบ้านจึงเริ่มหันมาปลูกพืชล้มลุกอย่างข้าวโพดหวาน พริก ถั่วฝักยาว และกระเจี๊ยบเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มที่คิดปรับปรุงพื้นที่ที่เคยเป็นสวนส้มให้กลับมาเป็นที่นาอีกครั้ง[4]

ตําบลบึงกาสามทั้งตำบลอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสามซึ่งได้รับการยกฐานะจากเดิมที่เป็นสภาตำบลบึงกาสามเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538[5]

ที่มาของชื่อ[แก้]

ตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในพื้นที่ บริเวณตำบลบึงกาสามในอดีตมีสภาพเป็นป่ารกและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ยังมีครอบครัวหนึ่งซึ่งอพยพมาจากถิ่นอื่น เมื่อถึงฤดูแล้งจะพากันมาจับปลาในหนองและบึงแถวนี้เป็นประจํา ครอบครัวนี้สังเกตเห็นกาสามตัวที่บึงแห่งหนึ่ง พวกมันคอยเฝ้าวนเวียนดูครอบครัวนี้จับปลาและคอยเก็บกินปลาตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่ต้องการ เมื่อกาสองตัวได้ปลาหรือเหยื่อมาก็จะป้อนให้กาตัวเล็กกิน จึงสันนิษฐานว่ากาสามตัวนี้คงเป็นพ่อแม่ลูกกัน[3][6] ช่วงนั้นตรงกับสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็นตําบลและหมู่บ้าน และให้ราษฎรที่อยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ตั้งชื่อท้องที่ตามที่เห็นพ้องต้องกัน จึงมีการเสนอให้ทางราชการตั้งชื่อตำบลอันเป็นที่ตั้งของบึงแห่งนั้นว่า ตำบลบึงกาสาม เพื่อเป็นการระลึกถึงแหล่งน้ำที่ได้อาศัยทำมาหากินและความผูกพันระหว่างกาทั้งสาม[6]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลบึงกาสามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองเสือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังต่อไปนี้[7]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลบึงกาสามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่[1][7]

 • หมู่ที่ 1 บ้านบึงสัมพันธ์
 • หมู่ที่ 2 บ้านบึงสมบูรณ์
 • หมู่ที่ 3 บ้านคชสาร
 • หมู่ที่ 4 บ้านเจริญบุญ
 • หมู่ที่ 5 บ้านแสนสุขสกัดห้า
 • หมู่ที่ 6 บ้านระพีพัฒน์
 • หมู่ที่ 7 บ้านบึงกาสาม
 • หมู่ที่ 8 บ้านเจริญสุขพัฒนา
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวทองหรือบ้านปฏิรูป

การคมนาคม[แก้]

เส้นทางสายสำคัญที่ใช้สัญจรภายในพื้นที่ตำบลบึงกาสามและเชื่อมต่อกับตำบลอื่น ๆ ได้แก่

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 สายคลอง 10 – ปากคลอง 13
 • ทางหลวงชนบท ปท.3023 สายแยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 26+350) – เลียบคลอง 11 ฝั่งตะวันตก
 • ทางหลวงชนบท ปท.3027 สายแยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 23+750) – เลียบคลอง 10 ฝั่งตะวันตก
 • ทางหลวงชนบท ปท.5021 สายแยกถนนเทศบาลท่าโขลง–บ้านคลองสิบสาม
 • ทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 1-0004 สายบ้านคลองสิบ–บ้านคลองสิบสาม
 • ทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 1-0021 สายคลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม. "สภาพและข้อมูลพื้นฐาน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.buengkasam.go.th/image_files/ไฟล์เมนู/ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลพื้นฐาน.pdf[ลิงก์เสีย] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 9 กันยายน 2563.
 2. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภอหนองเสือ". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. 3.0 3.1 เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). แผนชีวิตชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนายั่งยืน. กรุงเทพฯ : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค, 2550, หน้า 256.
 4. เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). แผนชีวิตชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนายั่งยืน. กรุงเทพฯ : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค, 2550, หน้า 257.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 6 ง): 1–63. 3 มีนาคม 2538. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-09-09.
 6. 6.0 6.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม. "ประวัติความเป็นมา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.buengkasam.go.th/image_files/ไฟล์เมนู/ข้อมูลพื้นฐาน/ประวัติความเป็นมา.pdf[ลิงก์เสีย] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 9 กันยายน 2563.
 7. 7.0 7.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 93 ง): 67–83. 12 ตุลาคม 2541.