รัฐสภากลางเบลเยียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐสภากลางเบลเยียม
ดัตช์: Federaal Parlement van België
ฝรั่งเศส: Parlement fédéral belge
เยอรมัน: Föderales Parlament von Belgien
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภทระบบสองสภา
องค์ประกอบวุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ผู้บริหาร
ประธานวุฒิสภาซาบีน เดอ เบทูน (CD&V)
ตั้งแต่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2011
ประธานสภาผู้แทนราษฎรอองเดร ฟลาโอ (PS)
ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2010
โครงสร้าง
สมาชิก221 ที่นั่ง
วุฒิสภา 71 ที่นั่ง
ส.ส. 150 ที่นั่ง
กลุ่มการเมืองในวุฒิสภา     New Flemish Alliance (14)


     Parti Socialiste (13)
     Mouvement Réformateur (8)
     Christen-Democratisch en Vlaams (7)
     Socialistische Partij Anders (7)
     Open VLD (6)
     Ecolo (5)
     Vlaams Belang (4)
     Centre démocrate humaniste (4)
     Groen! (2)
     อิสระ (1)


แต่งตั้งโดยพระบรมราชวินิจฉัย (+3) (ตามรัฐธรรมนูญ)
กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล (93):


     Parti Socialiste (26)
     Christen-Democratisch en Vlaams (17)
     Mouvement Réformateur (15)
     Socialistische Partij Anders (13)
     Open VLD (13)
     Centre démocrate humaniste (9) ฝ้ายค้าน (57):
     Nieuw-Vlaamse Alliantie (27)
     Ecolo/Groen! (13)
     Vlaams Belang (11)
     Fédéralistes Démocrates Francophones (3)
     Libertair, Direct, Democratisch (1)


     อิสระ (2)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่าสุด10 มิถุนายน ค.ศ. 2007
ที่ประชุม
Palais de la Nation, กรุงบรัสเซลส์
เว็บไซต์
http://www.fed-parl.be/index.html

รัฐสภากลางเบลเยียม (อังกฤษ: Belgian Federal Parliament; ฝรั่งเศส: Parlement fédéral belge; ดัตช์: Federaal Parlement van België; เยอรมัน: Föderales Parlament von Belgien) เป็นสภานิติบัญญัติระดับชาติของเบลเยียม ใช้ระบบสองสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (อังกฤษ: Chamber of Representatives; ฝรั่งเศส: la Chambre des Représentants, ดัตช์: Kamer van Volksvertegenwoordigers) กับวุฒิสภา (อังกฤษ: Senate; ฝรั่งเศส: le Sénat; ดัตช์: Senaat)

สภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ดูบทความหลักที่: สภาผู้แทนราษฎร (เบลเยียม)

สภาผู้แทนราษฎรนั้นมีการประชุมสภาที่รัฐสภา (Palace of the Nation) กรุงบรัสเซลส์ โดยผู้ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนฯจะต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีบริบูรณ์ เป็นบุคคลสัญชาติเบลเยียม และพำนักอยู่ในประเทศเบลเยียม

จำนวนที่นั่งในสภาฯนั้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 150 ที่นั่ง โดยเลือกตั้งจาก 11 เขตเลือกตั้ง ซึ่งเขตเลือกตั้งแต่ละเขตนั้นจะแบ่งตามเขตภาษาที่ใช้ในเบลเยียม ได้แก่ 5 เขตในฟลานเดอร์ (79 ที่นั่ง), 5 เขตในวัลลูน (49 ที่นั่ง), และเขตที่ใช้สองภาษา คือ บรัสเซลส์-อัล-วิลวูร์ด (22 ที่นั่ง) โดยในแต่ละเขตจะแยกกันตามจังหวัด ยกเว้นในกรณีของเขตเลือกตั้งในเลอเฟน (อันเป็นส่วนหนึ่งของ มณฑลเฟลมิชบราบันต์) และบรัสเซลส์-อัล-วิลวูรด์

ในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรตามสัดส่วนประชากรทั้งหมด (ไม่ได้คำนวณเฉพาะจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) เป็นจำนวนตั้งแต่ 4 คน สำหรับจังหวัดลักเซมเบิร์ก จนถึง 24 คนสำหรับจังหวัดแอนต์เวิร์ป โดยมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 (คะแนนเสียงต่ำสุด) เขตเลือกตั้งทั้งหมดในเบลเยียมนั้นจะใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง (Monolingual) โดยแบ่งตามเขตภาษา ยกเว้นในสองเขต ได้แก่ บรัสเซลส์-อัล-วิลวูร์ด และเลอเฟน ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลที่ใช้ทวิภาษา (ฝรั่งเศสและดัตช์) ซึ่งรวมถึง 19 เขตเทศบาลในเขตเมืองหลวงบรัสเซลส์ และกว่า 35 เขตเทศบาลที่ใช้ภาษาดัตช์ในเขตจังหวัดเฟลมิชบราบันต์ ซึ่งรวมถึง 7 เขตเทศบาลที่มีที่อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

สมาชิกสภาฯในปัจจุบันนั้นมาจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2010


e • d  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม พ.ศ. 2553
พรรคการเมือง คะแนนเสียง % +/- ที่นั่ง +/-
New Flemish Alliance (N-VA) 1,135,617 17.40 * 27 *
Socialist Party (PS) 894,543 13.70 +2.85 26 +6
Christian Democratic & Flemish (CD&V) 707,986 10.85 * 17 *
Reformist Movement (MR) 605,617 9.28 -3.23 18 -5
Socialist Party – Differently (SP.A) 602,867 9.24 -1.02 13 -1
Open Flemish Liberals and Democrats (OPEN VLD) 563,873 8.64 -3.19 13 -5
Flemish Interest (VB) 506,697 7.76 -4.23 12 -5
Humanist Democratic Centre (CDH) 360,441 5.52 -0.53 9 -1
Ecology Party (ECOLO) 313,047 4.80 -0.30 8 0
Green! (GROEN!) 285,989 4.38 +0.40 5 +1
List Dedecker (LDD) 150,577 2.31 -1.72 1 -4
Popular Party (PP) 84,005 1.29 สมัยแรก 1 0
Workers' Party+ (PVDA+/PTB+) 101,088 1.60 +0.80 0 0
อื่นๆ (พรรคการเมืองที่ได้รับเสียงน้อยกว่าร้อยละ 1) 316,108 4.84
คะแนนสมบูรณ์ 6,527,367 94.19
คะแนนเสีย 402,488 5.81
รวมทั้งสิ้น 6,929,855 100 150
ที่มา: Federal Portal − Chamber Elections 2010

หมายเหตุ:
1) * = Christian Democratic and Flemish และ New Flemish Alliance ลงเลือกตั้งร่วมกันในการเลือกตั้งทั่วไปปีค.ศ. 2007 โดยได้รับคะแนนทั้งหมด 18.51% เป็นจำนวนส.ส.ทั้งหมด 30 ที่นั่งวุฒิสภา[แก้]

ดูบทความหลักที่: วุฒิสภา (เบลเยียม)

วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 71 คน โดยแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอันมีที่มาจากสี่ประเภท ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง, สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากชุมชน, สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง และสมาชิกวุฒิสภาตามสิทธิ (ฝรั่งเศส: sénateurs de droit, ดัตช์: senatoren van rechtswege)

สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้นประกอบด้วยจากชุมชนฟลามส์จำนวน 25 คน และชุมชนวัลลูนจำนวน 15 คนโดยเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งจำนวน 3 เขตทั่วประเทศ, ส่วนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากชุมชนนั้น ประกอบด้วยสมาชิก 10 คนเลือกตั้งโดยรัฐบาลฟลามส์, 10 คนเลือกตั้งโดยรัฐบาลชุมชนฝรั่งเศสแห่งเบลเยียม และ 1 คนโดยชุมชนผู้พูดภาษาเยอรมันแห่งเบลเยียม

ประเภทที่สาม ได้แก่ วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 10 คนที่แต่งตั้งโดยสมาชิกวุฒิสภารวมจากทั้งสองประเภทแรก และประเภทที่สี่ ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภาโดยสิทธิ คือ พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ ซึ่งโดยทางทฤษฎีแล้ว พระองค์นั้นสามารถออกเสียงได้ แต่เนื่องจากสมาชิกพระราชวงศ์นั้นควรจะไม่เลือกข้างทางการเมือง พระองค์จึงมักจะงดออกเสียงโดยปริยาย ส่วนในทางปฏิบัตินั้น จะไม่นับรวมสมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้โดยข้ามไปเสมอ

ในอดีตนั้น วุฒิสภาโดยสิทธินั้นจะสามารถเป็นเพียงบุรุษเท่านั้น เนื่องจากสตรีนั้นจะถูกข้ามจากลำดับการสืบสันตติวงศ์ แต่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1991 เป็นต้นมา หลังจากการแก้กฎหมายแล้ว ทำให้ เจ้าหญิงอัสตริด, เจ้าชายฟิลิป และเจ้าชายโลร็อง นั้นสามารถเป็นสมาชิกได้ แต่พระองค์จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการออกเสียงถึงแม้ว่าพระองค์จะมีพระราชสิทธิตามกฎหมายก็ตาม

ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันคือ ซาบีน เดอ เบธูน (พรรค CD&V)

วุฒิสภาประชุมกันที่อาคารรัฐสภา ปาแล เดอ ลา นาซิอง (Palace of the Nation) ณ กรุงบรัสเซลส์

อ้างอิง[แก้]