ระบบสี่สภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระบบสี่สภา (Tetracameralism จากภาษากรีก tetra, สี่ + ละติน camera, สภาหรือหอ) หมายถึงการมีองค์นิติบัญญัติ 4 องค์หรือ 4 สภา แตกต่างกับระบบสภาเดียวและระบบสองสภาที่มีใช้กันมากที่สุด และระบบสามสภาที่พอมีใช้กันบ้าง รัฐบาลที่ใช้ระบบสี่สภามีใช้กันน้อยมาก

สภาที่ปรึกษา (deliberative assemblies) ในสมัยสแกนดิเนเวียยุคกลาง ส่วนใหญ่ใช้ระบบสี่สภาโดยแบ่งเป็น 4 เอสเตท ได้แก่สภาชนชั้นสูง สภานักบวช สภาชาวเมืองและสภาชาวนา สภาริคส์แดก เอสเตท (Riksdag of the Estates) ของสวีเดนและฟินแลนด์ใช้ระบบนี้นานที่สุด โดยแบ่งองค์นิติบัญญัติออกเป็นสี่สภา

ฟินแลนด์เมื่อครั้งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ได้ใช้ระบบสี่สภามาจนถึง พ.ศ. 2449 ซึ่งเปลียนมาเป็นองค์นิติบัญญัติที่นับว่าทันสมัยที่สุดในขณะนั้นคือระบบสภาเดียวที่มีการให้สิทธิการออกเสียงเลือกตั้งแบบทั่วไป

ดูเพิ่ม[แก้]