รัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐสภาแห่งสหพันธ์

ชุดที่ 51
ประเภท
ประเภท
องค์ประกอบสภาแห่งรัฐ
สภาแห่งชาติ
ประวัติ
ก่อตั้งค.ศ. 1848
ผู้บริหาร
ประธานสภาแห่งรัฐ
อาเล็คส์ คูเพร็ชท์, SVP/UDC
ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
ประธานสภาแห่งชาติ
อันเดรอัส เอบี, SVP/UDC
ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
โครงสร้าง
สมาชิก246 คน
สภาแห่งรัฐ 46 คน
สภาแห่งชาติ 200 คน
กลุ่มการเมืองใน
สภาแห่งรัฐ
 •   CVP/PDC 13
 •   FDP/PLR 12
 •   SP/PS 9
 •   SVP/UDC 6
 •   Greens (GPS/PES) 5
 •   อิสระ 1
กลุ่มการเมืองใน
สภาแห่งชาติ
การเลือกตั้ง
ระบบแบ่งเขตหลายเบอร์และระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ
ระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อเปิด
การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งรัฐครั้งล่าสุด
24 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2019
การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติครั้งล่าสุด
20 ตุลาคม
ค.ศ. 2019
ที่ประชุม
อาคารรัฐสภา
แบร์น  สวิตเซอร์แลนด์
เว็บไซต์
www.parliament.ch

รัฐสภาแห่งสหพันธ์ (เยอรมัน: Bundesversammlung; ฝรั่งเศส: Assemblée fédérale; อิตาลี: Assemblea federale; รูมันช์: Assamblea federala) คือสภานิติบัญญัติแห่งสมาพันธรัฐสวิส มีที่ประชุมที่อาคารรัฐสภา กรุงแบร์น

รัฐสภาแห่งสหพันธ์มีลักษณะเป็นสภาคู่ประกอบด้วยสภาแห่งรัฐจำนวน 46 คน และสภาแห่งชาติจำนวน 200 คน โดยทั้งสองสภามีอำนาจเท่าเทียมกัน สมาชิกของทั้งสองสภาเป็นผู้แทนของแต่ละรัฐ แต่จำนวนที่นั่งในสภาแห่งชาตินั้นจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนประชากร แต่ละรัฐมีผู้แทนสองคนในสภาแห่งรัฐ ยกเว้นในกรณีของครึ่งรัฐ (half-canton) ซึ่งจะมีเพียงผู้แทนคนเดียว สมาชิกของทั้งสองสภานั้นมาจากการเลือกตั้งพร้อมกันทุก ๆ สี่ปี การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดคือเมื่อ ค.ศ.​ 2019

รัฐสภาแห่งสหพันธ์มีอำนาจนิติบัญญัติสำหรับรัฐบาลกลางควบคู่ไปกับสิทธิของประชาชนโดยชอบตามรัฐธรรมนูญในการออกกฎหมาย โดยในการผ่านร่างกฎหมายนั้นจะต้องได้รับการลงมติเห็นชอบจากทั้งสองสภา ซึ่งทั้งสองสภาสามารถประชุมร่วมกันได้ในบางกรณี เช่น การเลือกตั้งคณะมนตรีแห่งสมาพันธ์ (ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล และประมุขแห่งรัฐ) นายกรัฐมนตรี ผู้พิพากษาศาลสมาพันธ์ หรือแม่ทัพ (เฉพาะในยามสงครามเท่านั้น)

องค์ประกอบ[แก้]

รัฐสภาแห่งสหพันธ์ประกอบด้วยสองสภา ได้แก่

จำนวนที่นั่งในสภาแห่งชาติจัดสรรให้ตามแต่ละรัฐตามสัดส่วนของจำนวนประชากร ในขณะที่สภาแห่งรัฐมีสมาชิกรัฐละสองคน (ยกเว้น​รัฐที่ในอดีตเคยมีฐานะเป็น "ครึ่งรัฐ" มาก่อนซึ่งจะมีแค่รัฐละหนึ่งคน)

การประชุมร่วมรัฐสภา[แก้]

ในโอกาสที่มีการประชุมร่วมกันของทั้งสองสภา (เยอรมัน: Vereinigte Bundesversammlung, ฝรั่งเศส: Assemblée fédérale, Chambres réunies, อิตาลี: Assemblea federale plenaria, รูมันช์: Assamblea federala plenara, อังกฤษ: United Federal Assembly) มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

 • เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสำหรับคณะมนตรีแห่งสมาพันธ์ นายกรัฐมนตรี ผู้พิพากษา หรือแม่ทัพ (เฉพาะในยามสงครามเท่านั้น)
 • ตัดสินชี้ขาดในกรณีของความขัดแย้งระหว่างองค์กรในระดับสมาพันธ์
 • ให้อภัยโทษ หรือ
 • เพื่อรับฟังคำประกาศพิเศษ

ในการประชุมร่วมรัฐสภานั้นมีประธานสภาแห่งชาติทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รับรองการแต่งตั้งกรรมาธิการสมาพันธ์เพื่อการปกป้องข้อมูลข่าวสาร (แต่งตั้งโดยคณะมนตรีแห่งสมาพันธ์[1])

อ้างอิง[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

 • Federal Chancellor Corina Casanova, บ.ก. (28 เมษายน 2015), The Swiss Confederation – A Brief Guide 2015, Berne, Switzerland: Swiss Federal Chancellery FCh of the Swiss Confederation, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 21 มกราคม 2016, สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2016

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]