รัฐสภาญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐสภาญี่ปุ่น
国会
Kokkai
สมัยประชุมสามัญที่ 203
Coat of arms or logo
ประเภท
ประเภทสองสภา
องค์ประกอบ
ผู้บริหาร
ประธานสภาผู้แทนราษฎรฮิโรยูกิ โฮโซดะ (LDP)
ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประธานราชมนตรีสภาอากิโกะ ซันโต (LDP)
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
โครงสร้าง
สมาชิก710
Japan HoC Composition Nov 2021.svg
กลุ่มการเมืองในราชมนตรีสภารัฐบาล (139)

ฝ่ายค้าน (95)

Japan_HoR_Composition_Nov_2021.svg
กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาล (293)

ฝ่ายค้าน (162)

การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง
ราชมนตรีสภาครั้งถัดไป
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 26)
การเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรครั้งถัดไป
31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 50)
ที่ประชุม
Diet of Japan Kokkai 2009.jpg
อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางาตาโจ 1-7-1 แขวงชิโยะดะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์

รัฐสภาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 国会โรมาจิKokkai, อังกฤษ: National Diet) เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของญี่ปุ่นประกอบด้วยสองสภาคือ สภาล่างเรียกว่า สภาผู้แทนราษฎร และสภาสูงเรียกว่า ราชมนตรีสภา สมาชิกของสภาทั้งสองมาจากระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระ 4 ปี ส่วนสมาชิกราชมนตรีสภามีวาระ 6 ปี และนอกเหนือไปจากการพิจารณากฎหมายต่าง ๆ แล้ว รัฐสภายังมีหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรี รัฐสภาของญี่ปุ่นประชุมครั้งแรกในชื่อ สภานิติบัญญัติแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิ เมื่อ พ.ศ. 2432 รูปแบบและโครงสร้างของสภาในปัจจุบันนั้นจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 สองปีหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง สภาในรูปแบบนี้เองที่รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของรัฐ มีตั้งอยู่ที่ อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในแขวงชิโยะดะ มหานครโตเกียว

อำนาจ[แก้]

ตามมาตราที่ 41 แห่งรัฐธรรมนูญ ได้นิยามแก่รัฐสภาไว้ว่าเป็น "องค์กรสูงสุดแห่งอำนาจรัฐ" และ "องค์กรออกกฎหมายแต่ผู้เดียวของรัฐ" ซึ่งบทบัญญัตินี้ได้แตกต่างกับรัฐธรรมนูญสมัยจักรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งได้บัญญัติให้องค์จักรพรรดิทรงเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยความยินยอมของสภา รัฐสภาไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจำปีที่รัฐบาลเป็นผู้จัดทำมาเสนอต่อสภา นอกจากนี้รัฐสภายังมีอำนาจในออกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากร่างแก้ไขฯได้รับการอนุมัติจากสภา ก็จะต้องดำเนินการให้ประชาชนลงประชามติ นอกเหนือไปจากนี้ สภานิติบัญญัติยังมีหน้าที่ "ตรวจสอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล" (มาตรา 62) และนายกรัฐมนตรี จะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งลักษณะแบบนี้ได้สร้างหลักการที่ว่ากฎหมายอยู่เหนือกว่าผู้บริหารขององค์กรของรัฐ (มาตรา 67) หรือก็คือ สภาสามารถถอดถอนนายกรัฐมนตรีและสมาชิกคณะรัฐมนตรีได้ ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการเข้าชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย 50 คน ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ในการชี้แจงข้อกล่าวหารวมไปถึงคำถามจากสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นอกจากนี้ สภายังมีอำนาจในการดำเนินคดีแก่ผู้พิพากษาที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดทางอาญา ทางวินัย หรือการกระทำที่มิชอบตามกฎหมาย[1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 35°40′33″N 139°44′42″E / 35.67583°N 139.74500°E / 35.67583; 139.74500