เชาวน์วัศ สุดลาภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เชาว์วัศ สุดลาภา)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เชาวน์วัศ สุดลาภา
120 px
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 15 กันยายน พ.ศ. 2536
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
Chaovat Sutlabha.jpg
ดำรงตำแหน่ง
3 เมษายน พ.ศ. 2535 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ก่อนหน้า ธนา เมตตาริกานนท์
ไสว พัฒโน
ถัดไป วันมูหะมัดนอร์ มะทา
ถวิล ไพรสณฑ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เชาวน์วัศ.jpg
ดำรงตำแหน่ง
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 – 16 เมษายน พ.ศ. 2524
ก่อนหน้า ชลอ ธรรมศิริ
ถัดไป พลเรือเอกเทียม มกรานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (85 ปี)
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
พรรคการเมือง กิจสังคม
คู่สมรส คุณกมลทิพย์ สุดลาภา
ศาสนา พุทธ

นายเชาวน์วัศ สุดลาภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี และในสมัยนายชวน หลีกภัย 1 เป็นนายกรัฐมนตรี นายเชาวน์ว้ศ สุดลาภายังเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่7 ที่มาจากการแต่งตั้ง และยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) เป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน บรรหาร ศิลปอาชา) เป็นนายกรัฐมนตรีเชาวน์วัศเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีและอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชาวน์วัศ ยังมีผลงานที่โดดเด่นได้กวาดล้างซุ้มมือปืนจังหวัดเพชรบุรีสำเร็จราบคราบเมื่อสมัยดำรงตำแหน่งพ่อเมืองจังหวัดเพชรบุรี เชาวน์วัศ สุดลาภา ยังเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านแรกที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครควบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่2 อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และเป็นรองหัวหน้าพรรคพรรคกิจสังคม

ด้านการศึกษา[แก้]

ด้านการเมือง[แก้]

นาย เชาวน์วัศ สุดลาภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2 ครั้ง ใน 2 สมัย ในรัฐบาลของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และในรัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย 1 อดีต ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่7 ที่มาจากการแต่งตั้ง (นับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครควบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลาเดียวกันเป็นคนแรกในตำแหน่งผู้ว่าราชการ กทม.)เมื่อปีพ.ศ. 2523 และเป็นอดีตผู้ว่าราชการและนักการเมืองที่มีบทบาททางการเมืองและการปกครองอย่างมาก เจ้าของนโยบายกรุงเทพสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้รอบจังหวัดกรุงเทพมหานครในถนนทุกสาย (สมัยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ผู้ดำเนินการสร้างถนนรัชดาภิเษกและในอีกหลายสาย ผู้ก่อตั้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง (ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น) ขณะเป็นผู้ว่าก.ท.ม และเป็นผู้ก่อตั้ง ตลาดนัดจตุจักร สมัยเป็นผู้ว่าก.ท.ม และ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในอีกหลายจังหวัด เชาวน์วัศ สุดลาภา ได้เข้าสู่วงการการเมืองได้ทำงานเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จอมพลประภาส จารุเสถียร) ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร และได้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 ครั้ง ใน 2 สมัย ในรัฐบาลของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และยังมีผลงานที่โดดเด่นคือการกวาดล้างซุ้มมือปืนจังหวัดเพชรบุรีได้สำเร็จราบคราบในสมัยเป็นพ่อเมืองเพชรบุรี[1]ได้ทำการปราบปราบแร่เถื่อนที่จังหวัดพังงาสมัยเป็นพ่อเมืองพังงาปราบปรามโจรเรียกค่าไถ่ในจังหวัดลพบุรีและเชาวน์วัศ สุดลาภา ยังได้รับใด้ดำรงตำแหน่งรองปล้ดกระทรวงมหาดไทยก่อนจะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพคนที่7 และยังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ต่อเนื่อง 4 สมัย (สอบได้ที่ 1 ทั้ง 4 สมัยซ้อน) นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522) จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ทางด้านสาขาการบริหารและการปกครอง) และยังได้รับการก่อตั้งอนุสาวรีย์เชาวน์วัศ สุดลาภา ขึ้นที่ อำเภอกะปงจังหวัดพังงา เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งผู้ว่าคนดี และที่สำคัญนายเชาวน์วัศ สุดลาภาได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี[2]

นาย เชาวน์วัศ เริ่มเข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกจากการได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อ พ.ศ. 2515 ต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 41 สมัย พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2523[3] ซึ่งในขณะนั้นนายเชาวน์วัศยังดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2531 นาย เชาวน์วัศได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี และได้รับเลือกตั้ง 4 สมัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 - 2538 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคกิจสังคม โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (พ.ศ. 2531 - 2535) และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 (พ.ศ. 2535) รายนามรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย ในปี พ.ศ. 2536 เชาวน์วัศได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 50 สมัยนายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี (ชวน หลีกภัย 1) นับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นครั้งที่ 2

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

นาย เชาวน์วัศ สุดลาภา เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2476 ชีวิตคู่ได้สมรสกับคุณกมลทิพย์ สุดลาภา มีบุตร - ธิดารวม 3 คน ได้แก่

 • นายเกรียงยศ สุดลาภา (ชื่อเล่น: เฮ้ก) อดีตรองโฆษกกรุงเทพมหานคร (ดูแลด้านกิจการ กทม.) อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดึตสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปทฺ)และดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีบุตร2คน
 • นางพจน์ศิรินทร์ (สุดลาภา) สุวรรณรัฐ (ชื่อเล่น: ปุ้ย) อาชีพ ผู้พิพากษา นักธุรกิจ สมรสกับ พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ มีบุตร1คน
 • นายกาจบดินทร์ สุดลาภา (ชื่อเล่น: กอล์ฟ) อาชีพนักธุรกิจ และอดีตดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์) ในปี พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544 นายกาจบดินทร์สมรสกับ กชนันท์ บุนนาค มีบุตร 2 คน

ตำแหน่งสำคัญ[แก้]

 • พ.ศ. 2531 - 2535 ประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2531 - 2539 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 4 สมัย (สอบได้ที่1 ทั้ง 4 สมัยซ้อน)
 • พ.ศ. 2535 รองประธานสภาผู้แทนราษฏร รายนามรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย
 • พ.ศ. 2535 - 2536 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[5]
 • พ.ศ. 2538 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน บรรหาร ศิลปอาชา)
 • พ.ศ. 2538 เป็นกรรมาธิการอุตสาหากรรม สภาผู้แทนราษฎร

ผลงานสำคัญ[แก้]

 • พ.ศ. 2513 ริเริ่มจัดตั้งวิทยาลัยการปกครอง
 • พ.ศ. 2515 ริเริ่มให้มีการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ต่อท้ายต้นร่างหนังสือราชการ
 • พ.ศ. 2515 ริเริ่มจัดตั้งสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย
 • สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินนโยบาย "ทำกรุงเทพให้เป็นสีเขียว" โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์รอบกรุงเทพมหานครเพื่อลดมลภาวะ
 • เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งตลาดนัดจตุจักรย้ายสนามหลวงไปจตุจักรและสร้างตลาดนัดจตุจักรขึ้น[6]
 • ก่อตั้งถนนรัชดาภิเษก
 • ก่อตั้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ในขณะเป็นผู้ว่าราชการก.ท.ม
 • ปราบปราบแร่เถื่อน อิทธิพลเถื่อนจนสำเร็จราบคาบ สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจนชาวบ้านที่รักท่านเชาวน์วัศได้มีการก่อตั้งอนุสาวรีย์เชาวน์วัศ สุดลาภา ขึ้นที่อำเภอกะปงจังหวัดพังงา
 • ผู้ร่วมก่อตั้งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา[7]
 • ผู้ก่อตั้งงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี[8]
 • ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยชาวบ้านจังหวัดลพบุรี [9]
 • ปราบปรามโจรผู้ร้าย (ขณะที่โจรเรียกค่าไถ่กำลังอาละวาดหนักที่จังหวีดลพบุรี และสามารถปราบปรามเรียกความสงบกลับคืนมาได้จนถึงปัจจุบัน
 • ริเริ่มจัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคารประชาชน และโรงสีสีชาวนาเพื่อแก้ไขปัญหายากจนของชาวลพบุรี
 • สร้างเหรียญหลวงพ่อเขาตระเครา วัดโพธิ์ชราราม จังหวัดลพบุรี [10]
 • ผู้ก่อตั้งและพัฒนาสวนรุกชาตินำตกวังก้าน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [11]
 • ผู้ก่อตั้งงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร และงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจวบจนถึงในสมัยปัจจุบันนี้
 • ผู้ก่อตั้งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร[12]
 • ก่อตั้งสร้างศาลพระอิศวร สถานที่เที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร[13]
 • ผู้ก่อตั้งประเพณี "นบพระเล่นเพลง" กระบวนพยุหยาตราพญาลิไท ขึ้นเป็นประเพณีประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขณะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

[14]

 • ริเริ่มจัดตั้งศาลหมู่บ้าน หรือศาลประนอมข้อพิพาทและตุลาการหมู่บ้านที่จังหวัดกำแพงเพชร
 • ปราบ "ซุ้มมือปืนเมืองเพชร" สำเร็จราบคราบ สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี[15]
 • ผู้ก่อตั้ง "งานพระนครคีรี เทิดทูนราชจักรีวงศ์" เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตย์ไทยในสมัยทวาราวดีขณะเป็นพ่อเมืองเพชรบุรี[16]

ผลงานด้านอื่นๆ[แก้]

 • กรรมการร่าง พรบ กรุงเทพมหานครฉบับแรก
 • ผู้เสนอและก่อตั้งสำนักนโยบายและงานวางแผนมหาดไทย
 • ผู้เสนอให้สอนวิชาฝ่ายอำนวยการ และเสนาธิการในวิทยาลัยการปกครอง
 • อาจารย์พิเศษในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ได้รับการแต่งตั้งให่ดำรงค์ตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นคนที่2
 • เขียนหนังสือทางการปกครองชื่อ “พรรคการเมือง” และ “สภาตำบล” และเปิดผนึกความลี้ลับการเลือตั้ง

เกียรติยศที่ได้รับ[แก้]

 • รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522)[17] จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ด้านสาขาการบริหารและการปกครอง)
 • ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี[18]
 • ได้รับการจัดสร้างอนุสาวรีย์เชาวน์วัศน์ สุดลาภาขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ประชาชนชาวอำเภอกะปง จังหวัดพังงาสร้างไว้ให้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู่ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www2.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=338
 2. บุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 4. ทำเนียบรายชื่อผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 6. ประวัติตลาดนัดสวนจตุจักร. (จากเว็บไซต์ chillisiam.com)
 7. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (เว็บไซต์หมูหินดอตคอม)
 8. http://www.pantip.com/cafe/gallery/topic/G7533782/G7533782.html
 9. http://library.tru.ac.th/il/lop/pepp/pep1.html
 10. http://shopping.sanook.com/buy/buy_detail.php?nitemID=3509095
 11. http://www.chaiwit.ac.th/dataschool/data/local/local6.html
 12. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง. ข้อมูลจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร
 13. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ศาลพระอิศวร จังหวัดกำแพงเพชร. สารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 14. http://www.sunti-apairach.com/06N/06NZP.htm
 15. http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=338
 16. การจัดงาน พระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 15. (ข่าวจาก ryt9.com วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544)
 17. http://www.prthailand.com/images/activities_images/sungprize05.pdf
 18. http://library.tru.ac.th/il/lop/pepp/pep1.html
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐)
 20. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • หนังสือประวัติ เชาวน์วัศ สุดลาภา
ก่อนหน้า เชาวน์วัศ สุดลาภา ถัดไป
นายชลอ ธรรมศิริ 2leftarrow.png Seal Bangkok green trans.png
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 - 16 เมษายน พ.ศ. 2524)
2rightarrow.png พลเรือเอกเทียม มกรานนท์