รายชื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
เครื่องหมายราชการ
Flag Thai Chief of the Defence Forces.svg
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม
สถาปนาพ.ศ. 2483
เว็บไซต์อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

รายนาม[แก้]

ที่ ชื่อ ภาพ ดำรงตำแหน่ง​ หมายเหตุ
1 แปลก พิบูลสงคราม Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg 13 พฤศจิกายน 2483 - 9 พฤษภาคม 2484 และ 12 พฤศจิกายน 2484 - 24 พฤศจิกายน 2486


สงคราม
2 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ Official portraits of Sarit Thanarat.jpg 27 กันยายน 2500 - 8 ธันวาคม 2506 อสัญกรรม
3 ถนอม กิตติขจร Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg 11 ธันวาคม 2506 - 30 กันยายน 2516 ผู้บัญชาการทหารบก 11 ธันวาคม 2506 - 30 กันยายน 2507
4 ทวี จุลละทรัพย์ Dawee Chullasapya (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2516 - 30 กันยายน 2517 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
5 กฤษณ์ สีวะรา กฤษณ์ สีวะรา.jpg 1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2518 ผู้บัญชาการทหารบก
6 สงัด ชลออยู่ สงัด ชลออยู่.jpg 1 ตุลาคม 2518

- 30 กันยายน 2519

หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
7 กมล เดชะตุงคะ พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ.JPG 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2520 ผู้บัญชาการทหารอากาศ
8 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ Kriangsak Chomanan 1976.jpg 1 ตุลาคม 2520 - 30 กันยายน 2521 อดีตนายกรัฐมนตรี
9 เสริม ณ นคร No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2524 -
10 สายหยุด เกิดผล General Saiyud Kerdphol, Supreme Commander of the Royal Thai Armed Forces, reviews the troops at the opening ceremony for Operation MITRAPAB cropped.jpg 1 ตุลาคม 2524 -

30 กันยายน 2526

-
11 อาทิตย์ กำลังเอก พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2529 ผู้บัญชาการทหารบก
12 สุภา คชเสนี No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2529 -

30 กันยายน 2530

-
13 ชวลิต ยงใจยุทธ Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg 1 ตุลาคม 2530 - 31 มีนาคม 2533 อดีตนายกรัฐมนตรี
14 สุนทร คงสมพงษ์ GEN Sundhara Kongsompong, left center, Supreme Commander, Royal Thai Armed Forces, and U.S. Ambassador to Thailand cropped1.jpg 1 เมษายน 2533 - 30 กันยายน 2534 หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
15 สุจินดา คราประยูร No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2534 - 5 เมษายน 2535 อดีตนายกรัฐมนตรี
16 เกษตร โรจนนิล Kaset Rojananil 1992.jpg 6 เมษายน 2535 - 31 กรกฎาคม 2535 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

17 วรนาถ อภิจารี พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี.jpg 1 สิงหาคม 2535 - 30 กันยายน 2537
18 วัฒนชัย วุฒิศิริ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2538
19 วิโรจน์ แสงสนิท No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
20 มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2543
21 สำเภา ชูศรี No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544
22 ณรงค์ ยุทธวงศ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545
23 สุรยุทธ์ จุลานนท์ Surayud cropped 2007.jpg 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
24 สมทัต อัตตะนันทน์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547 -
25 ชัยสิทธิ์ ชินวัตร No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548 -
26 เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549 -
27 บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ Boonsrang Niumpradit.jpg 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551 -
28 ทรงกิตติ จักกาบาตร์ Songkitti Jaggabatara in 2011.jpg 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554 กองบัญชาการทหารสูงสุด

กองบัญชาการกองทัพไทย

29 ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร Thanasak Patimaprakorn (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2557 -
30 วรพงษ์ สง่าเนตร No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
31 สมหมาย เกาฏีระ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
32 สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ Surapong Suwana-adth (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
33 ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ Tarnchaiyan Srisuwan (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
34 พรพิพัฒน์ เบญญศรี Pornpipat Benyasri 2020.jpg 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
35 เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]