รายนามผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Flag Thai Chief of the Defence Forces.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
เครื่องหมายราชการ
Tarnchaiyan Srisuwan (cropped).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560
ผู้เสนอชื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์
วาระ จนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่ง จอมพล ป. พิบูลสงคราม
สถาปนา พ.ศ. 2483
เว็บไซต์ อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นชื่อตำแหน่งผู้บัญคับบัญชาระดับบนสุดของกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา (ก่อนหน้านั้น กองบัญชาการกองทัพไทย มีชื่อเรียกว่า กองบัญชาการทหารสูงสุด)

รายนาม[1][แก้]

ลำดับที่ ชื่อ ภาพ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 จอมพล ป. พิบูลสงคราม Ppiboon.jpg 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 - 30 เมษายน พ.ศ. 2484
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
ดำรงตำแหน่งเป็นการเฉพาะกิจในช่วงสงคราม
2 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ Sarit Dhanarajata.jpg 27 กันยายน พ.ศ. 2500 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นคนแรกจนกระทั่งอสัญกรรม
3 จอมพลถนอม กิตติขจร Thanom Kittikachorn 1960 01.jpg 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 30 กันยายน พ.ศ. 2516 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ช่วงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 30 กันยายน พ.ศ. 2507
4 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ DaweeChullasapya1.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 30 กันยายน พ.ศ. 2517 รักษาราชการแทน
5 พลเอก กฤษณ์ สีวะรา Krit Siwara.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 - 30 กันยายน พ.ศ. 2518 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก
6 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ Admiral Sangad Chaloryu.gif 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 - 30 กันยายน พ.ศ. 2519 หัวหน้า คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และหัวหน้า คณะปฏิวัติ
7 พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ.JPG 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 30 กันยายน พ.ศ. 2520 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
8 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ Kriangsak Chomanan.png 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2521 อดีตนายกรัฐมนตรี
9 พลเอก เสริม ณ นคร Gen.serm na nakhon.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 - 30 กันยายน พ.ศ. 2524
10 พลเอก สายหยุด เกิดผล No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 - 30 กันยายน พ.ศ. 2526
11 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 30 กันยายน พ.ศ. 2529 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก
12 พลเรือเอก สุภา คชเสนี สุภา คชเสนี.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530
13 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ Chavalit.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2533 อดีตนายกรัฐมนตรี
14 พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ Suntorn kongsomphong.jpg 1 เมษายน พ.ศ. 2533 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534 หัวหน้า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
15 พลเอก สุจินดา คราประยูร สุจินดา คราประยูร1.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 5 เมษายน พ.ศ. 2535 อดีตนายกรัฐมนตรี
16 พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ACM kaset.jpg 6 เมษายน พ.ศ. 2535 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 รองหัวหน้า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
17 พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี.jpg 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537
18 พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538
19 พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท วิโรจน์ แสงสนิท.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539
20 พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ Mongkol aum.png 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน พ.ศ. 2543
21 พลเอก สำเภา ชูศรี สำเภา ชูศรี.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544
22 พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2545
23 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ Surayud2011.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546
24 พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ Gen Somtat.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
25 พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ชัยสิทธิ์ ชินวัตร.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548
26 พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ Ruangrote mahsaranon.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549
27 พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 550000013985501.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
28 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ Songkitti Jaggabatara in 2011.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554[2] "กองบัญชาการทหารสูงสุด" แปรสภาพเป็น "กองบัญชาการกองทัพไทย"
29 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 รองหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
30 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร วรพงษ์ สง่าเนตร.png 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน 2558 อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
31 พลเอก สมหมาย เกาฏีระ สมาหมายยย.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน 2559 อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
32 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ Surapong Suwana-adth (cropped).jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560 สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
33 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ Tarnchaiyan Srisuwan (cropped).jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561 สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
34 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป[3]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]