รายชื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
เครื่องหมายราชการ
Flag of the Chief of the Defence Forces of Thailand.svg
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563
สมาชิกของวุฒิสภาไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งจอมพล แปลก พิบูลสงคราม
สถาปนา13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483
รองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เว็บไซต์อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีหน้าที่เตรียมกำลังรบและป้องกันราชอาณาจักร ผู้ดำรงตำแหน่งนี้จะได้รับพระราชทานยศทหารในสามเหล่าทัพ: พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก และรับเงินเดือนอัตรา น.9 เทียบเท่าชั้นยศจอมพลในอดีต

ในทางกฎหมายถือว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบก-เรือ-อากาศ และเป็นตำแหน่งสูงสุดของนายทหารไทย แต่ในทางปฏิบัติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีอำนาจคุมกำลังและงบประมาณไม่มากเท่ากับผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารส่วนใหญ่ต้องการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ มากกว่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

รายนาม[แก้]

ที่ ชื่อ ภาพ ดำรงตำแหน่ง​ หมายเหตุ
1 แปลก พิบูลสงคราม Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg 13 พฤศจิกายน 2483 - 9 พฤษภาคม 2484
12 พฤศจิกายน 2484 - 24 สิงหาคม 2487[1]


สงคราม
2 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ Sarit Dhanarajata.jpg 27 กันยายน 2500 - 8 ธันวาคม 2506 อสัญกรรม
3 ถนอม กิตติขจร Thanom Kittikachorn (1911–2004) (cropped).jpg 11 ธันวาคม 2506 - 30 กันยายน 2516 ผู้บัญชาการทหารบก 11 ธันวาคม 2506 - 30 กันยายน 2507
4 ทวี จุลละทรัพย์ Dawee Chullasapya (9to12).jpg 1 ตุลาคม 2516 - 30 กันยายน 2517 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
5 กฤษณ์ สีวะรา กฤษณ์ สีวะรา.jpg 1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2518 ผู้บัญชาการทหารบก
6 สงัด ชลออยู่ สงัด ชลออยู่.jpg 1 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2519 หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
7 กมล เดชะตุงคะ Kamol Dechatungka 1949.jpg 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2520 ผู้บัญชาการทหารอากาศ
8 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ Kriangsak Chomanan 1976 (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2520 - 30 กันยายน 2521 อดีตนายกรัฐมนตรี
9 เสริม ณ นคร พลเอก เสริม ณ นคร.jpg 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2524
10 สายหยุด เกิดผล General Saiyud Kerdphol, Supreme Commander of the Royal Thai Armed Forces, reviews the troops at the opening ceremony for Operation MITRAPAB cropped.jpg 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2526
11 อาทิตย์ กำลังเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2529 ผู้บัญชาการทหารบก
12 สุภา คชเสนี No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2530
13 ชวลิต ยงใจยุทธ Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg 1 ตุลาคม 2530 - 31 มีนาคม 2533 อดีตนายกรัฐมนตรี
14 สุนทร คงสมพงษ์ 1 เมษายน 2533 - 30 กันยายน 2534 หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
15 สุจินดา คราประยูร No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2534 - 5 เมษายน 2535 อดีตนายกรัฐมนตรี
16 เกษตร โรจนนิล Kaset Rojananil 1992.jpg 6 เมษายน 2535 - 31 กรกฎาคม 2535 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

17 วรนาถ อภิจารี พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี.jpg 1 สิงหาคม 2535 - 30 กันยายน 2537
18 วัฒนชัย วุฒิศิริ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2538
19 วิโรจน์ แสงสนิท No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
20 มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2543
21 สำเภา ชูศรี No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544
22 ณรงค์ ยุทธวงศ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545
23 สุรยุทธ์ จุลานนท์ The Union Minister of External Affairs, Shri Pranab Mukherjee meeting with the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, Mr. General Surayud Chulanont, in New Delhi on June 26, 2007 (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
24 สมทัต อัตตะนันทน์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
25 ชัยสิทธิ์ ชินวัตร No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
26 เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549
27 บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ Boonsrang Niumpradit.jpg 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551
28 ทรงกิตติ จักกาบาตร์ Songkitti Jaggabatara in 2011.jpg 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554 กองบัญชาการทหารสูงสุด

กองบัญชาการกองทัพไทย

29 ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร Thanasak Patimaprakorn (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2557
30 วรพงษ์ สง่าเนตร No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
31 สมหมาย เกาฏีระ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
32 สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ Surapong Suwana-adth (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
33 ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ Tarnchaiyan Srisuwan (cropped).jpg 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
34 พรพิพัฒน์ เบญญศรี Pornpipat Benyasri 2020.jpg 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
35 เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]