รายนามผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Flag Thai Chief of the Defence Forces.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
ผู้เสนอชื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์
วาระ จนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่ง จอมพล ป. พิบูลสงคราม
สถาปนา พ.ศ. 2483
เว็บไซต์ อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นชื่อตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาระดับบนสุดของกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา (ก่อนหน้านั้น กองบัญชาการกองทัพไทย มีชื่อเรียกว่า กองบัญชาการทหารสูงสุด)

รายนาม[1][แก้]

ลำดับที่ ชื่อ ภาพ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 จอมพล ป. พิบูลสงคราม Ppiboon.jpg 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 - 30 เมษายน พ.ศ. 2484
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
ดำรงตำแหน่งเป็นการเฉพาะกิจในช่วงสงคราม
2 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ Sarit Dhanarajata.jpg 27 กันยายน พ.ศ. 2500 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นคนแรกจนกระทั่งอสัญกรรม
3 จอมพลถนอม กิตติขจร Thanom Kittikachorn 1960 01.jpg 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 30 กันยายน พ.ศ. 2516 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ช่วงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 30 กันยายน พ.ศ. 2507
4 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ DaweeChullasapya1.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 30 กันยายน พ.ศ. 2517 รักษาราชการแทน
5 พลเอก กฤษณ์ สีวะรา Krit Siwara.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 - 30 กันยายน พ.ศ. 2518 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก
6 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ Admiral Sangad Chaloryu.gif 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 - 30 กันยายน พ.ศ. 2519 หัวหน้า คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และหัวหน้า คณะปฏิวัติ
7 พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ.JPG 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 30 กันยายน พ.ศ. 2520 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
8 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ Kriangsak Chomanan.png 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2521 อดีตนายกรัฐมนตรี
9 พลเอก เสริม ณ นคร Gen.serm na nakhon.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 - 30 กันยายน พ.ศ. 2524
10 พลเอก สายหยุด เกิดผล No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 - 30 กันยายน พ.ศ. 2526
11 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 30 กันยายน พ.ศ. 2529 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก
12 พลเรือเอก สุภา คชเสนี สุภา คชเสนี.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530
13 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ Chavalit.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2533 อดีตนายกรัฐมนตรี
14 พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ Suntorn kongsomphong.jpg 1 เมษายน พ.ศ. 2533 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534 หัวหน้า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
15 พลเอก สุจินดา คราประยูร สุจินดา คราประยูร1.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 5 เมษายน พ.ศ. 2535 อดีตนายกรัฐมนตรี
16 พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ACM kaset.jpg 6 เมษายน พ.ศ. 2535 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 รองหัวหน้า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
17 พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี.jpg 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537
18 พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538
19 พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท วิโรจน์ แสงสนิท.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539
20 พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ Mongkol aum.png 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน พ.ศ. 2543
21 พลเอก สำเภา ชูศรี สำเภา ชูศรี.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544
22 พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2545
23 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ Surayud2011.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546
24 พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ Gen Somtat.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
25 พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ชัยสิทธิ์ ชินวัตร.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548
26 พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ Ruangrote mahsaranon.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549
27 พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 550000013985501.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
28 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ Songkitti Jaggabatara in 2011.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554[2] "กองบัญชาการทหารสูงสุด" แปรสภาพเป็น "กองบัญชาการกองทัพไทย"
29 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 รองหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
30 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร วรพงษ์ สง่าเนตร.png 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน 2558 อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
31 พลเอก สมหมาย เกาฏีระ สมาหมายยย.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน 2559 อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
32 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ Surapong Suwana-adth (cropped).jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560 อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
33 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ Tarnchaiyan Srisuwan (cropped).jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561 อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
34 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 100px 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน[3]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]