รายชื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Flag Thai Chief of the Defence Forces.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
เครื่องหมายราชการ
Adm. Phil Davidson participates in an honors ceremony. (44513478195) (cropped).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม
สถาปนาพ.ศ. 2483
เว็บไซต์อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นชื่อตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาระดับบนสุดของกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา (ก่อนหน้านั้น กองบัญชาการกองทัพไทย มีชื่อเรียกว่า กองบัญชาการทหารสูงสุด)

รายนาม[1][แก้]

ลำดับที่ ชื่อ ภาพ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 จอมพล ป. พิบูลสงคราม Ppiboon.jpg 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483[2] - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 [3](สมัยที่ 1)
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 [4] - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 (สมัยที่ 2)
ดำรงตำแหน่งเป็นการเฉพาะกิจในช่วงสงคราม
2 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ Sarit Dhanarajata.jpg 27 กันยายน พ.ศ. 2500 [5]- 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นคนแรกจนกระทั่งอสัญกรรม
3 จอมพลถนอม กิตติขจร Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506[6] - 30 กันยายน พ.ศ. 2516 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ช่วงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 30 กันยายน พ.ศ. 2507
4 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ ทวี จุลละทรัพย์.png 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 30 กันยายน พ.ศ. 2517 ควบตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
5 พลเอก กฤษณ์ สีวะรา Krit Siwara.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 - 30 กันยายน พ.ศ. 2518 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก
6 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ Admiral Sangad Chaloryu.gif 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518[7] - 30 กันยายน พ.ศ. 2519 หัวหน้า คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และหัวหน้า คณะปฏิวัติ
7 พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ.JPG 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519[8] - 30 กันยายน พ.ศ. 2520 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
8 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ Ksak.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2521 อดีตนายกรัฐมนตรี
9 พลเอก เสริม ณ นคร Gen.serm na nakhon.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 - 30 กันยายน พ.ศ. 2524
10 พลเอก สายหยุด เกิดผล General Saiyud Kerdphol, Supreme Commander of the Royal Thai Armed Forces, reviews the troops at the opening ceremony for Operation MITRAPAB cropped.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 - 30 กันยายน พ.ศ. 2526
11 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 30 กันยายน พ.ศ. 2529 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก
12 พลเรือเอก สุภา คชเสนี สุภา คชเสนี.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530
13 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ Chavalit.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2533 อดีตนายกรัฐมนตรี
14 พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ Suntorn kongsomphong.jpg 1 เมษายน พ.ศ. 2533 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534 หัวหน้า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
15 พลเอก สุจินดา คราประยูร สุจินดา คราประยูร1.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 5 เมษายน พ.ศ. 2535 อดีตนายกรัฐมนตรี
16 พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ACM kaset.jpg 6 เมษายน พ.ศ. 2535 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 รองหัวหน้า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
17 พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี.jpg 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537
18 พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538
19 พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท วิโรจน์ แสงสนิท.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539
20 พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ Gen Mongkol2 .jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน พ.ศ. 2543
21 พลเอก สำเภา ชูศรี สำเภา ชูศรี.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544
22 พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ Narong.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2545
23 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ Surayut.JPG 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546
24 พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ Gen Somtat.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
25 พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ชัยสิทธิ์ ชินวัตร.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548
26 พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ Ruangrote mahsaranon.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549
27 พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ No picture Royal Thai armed forces HQ.svg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
28 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ Songkitti Jaggabatara in 2011.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554[9] "กองบัญชาการทหารสูงสุด" แปรสภาพเป็น "กองบัญชาการกองทัพไทย"
29 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557
30 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร วรพงษ์ สง่าเนตร.png 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน 2558
31 พลเอก สมหมาย เกาฏีระ สมาหมายยย.jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน 2559
32 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ Surapong Suwana-adth (cropped).jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
33 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ Tarnchaiyan Srisuwan (cropped).jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
34 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี Adm. Phil Davidson participates in an honors ceremony. (44513478195) (cropped).jpg 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน[10]

อ้างอิง[แก้]

  1. [1]
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด แม่ทัพบก แม่ทัพเรือ แม่ทัพอากาศ
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ยุบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด แม่ทัพบก แม่ทัพเรือ แม่ทัพอากาศ
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
  9. จัดเต็มเทิดเกียรติ พล.อ.ทรงกิตติ อำลากองทัพ
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ [จำนวน ๙๓๕ ราย] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง, ๑ กันยายน ๒๕๖๑, หน้า ๘

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]