สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
NVF.png
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง14 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดนายกรัฐมนตรีไทย
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์http://www.villagefund.or.th

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544[1] เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศสามารถเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองได้

วัตถุประสงค์[แก้]

วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ

  • เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการลงทุน
  • ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ
  • เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  • กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก
  • เกิดศักยภาพ / ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชนเมือง

กองทุนหมู่บ้าน[แก้]

เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่ดำเนินการจัดตั้งกองทุนในทุกหมู่บ้านๆ ละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนให้ชาวบ้านได้มีแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ และดำรงชีพ

อ้างอิง[แก้]