จังหวัดลพบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดลพบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ74.64%
  First party Second party Third party
  Samak.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg
พรรค พลังประชาชน ประชาธิปัตย์ ชาติไทย
เขตล่าสุด 0 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 1 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase3 Increase1 Increase1
คะแนนเสียง 157,016 153,346 17,226
ร้อยละ 43.26 42.25 4.75

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พรรคพลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 5 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2)

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 2[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 2 ประกอบไปด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ทั้งหมด 9 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 2
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 237,357 6.34
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 121,143 3.24
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 1,251,995 33.45
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9) 77,279 2.06
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 1,717,141 45.87
ชาติไทย (13) 188,473 5.03
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 66,627 1.78
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 25,417 0.68
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 18,752 0.50
ไทเป็นไท (20) 17,909 0.48
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 10,338 0.28
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 11,011 0.29
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,743,442 91.35
บัตรเสีย 248,711 6.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 105,865 2.58
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4,098,021 71.79
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,708,145 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 2[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 2 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคพลังประชาชน สันติ พร้อมพัฒน์
ชูศักดิ์ ศิรินิล
สุนัย จุลพงศธร
กฤษณา สีหลักษณ์
สุชน ชามพูนท
พรรคประชาธิปัตย์ ไพฑูรย์ แก้วทอง
มาลินี สุขเวชชวรกิจ
พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
พรรคเพื่อแผ่นดิน สมเกียรติ ศรลัมพ์
พรรคชาติไทย อัศวิน วิภูศิริ

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดลพบุรี[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดลพบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 8,654 2.38
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 5,922 1.63
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 153,346 42.25
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9) 9,125 2.51
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 157,016 43.26
ชาติไทย (13) 17,226 4.75
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 3,311 0.91
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 2,185 0.60
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 2,051 0.57
ไทเป็นไท (20) 1,971 0.54
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 1,067 0.29
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 1,101 0.30
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 362,921 89.69
บัตรเสีย 26,429 6.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,297 3.78
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 404,647 74.64
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 542,153 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย กมล จิระพันธุ์วาณิช (7)✔ 101,859 44.81
ประชาธิปัตย์ ผ่องศรี ธาราภูมิ (4) 88,288 38.84
พลังประชาชน สุชาติ ลายน้ำเงิน (11)* 80,485 35.40
พลังประชาชน ณัฐพล เกียรติวินัยสกุล (10)* 78,778 34.65
พลังประชาชน พหล วรปัญญา (12) 65,614 28.86
ประชาธิปัตย์ อมฤต สุหิรัญ (5) 34,722 15.27
ประชาธิปัตย์ อรรถพล ธาราภูมิ (6) 33,160 14.59
ชาติไทย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (8)✔ 32,191 14.16
ชาติไทย ไสว เก่าราชการ (9) 14,097 6.20
เพื่อแผ่นดิน ไชยยศ กองทอง (1) 10,827 4.76
มัชฌิมาธิปไตย พลเอก สมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ (22) 6,016 2.65
เพื่อแผ่นดิน อัฑฒกุล อิทธิวิบูลย์ (3) 5,486 2.41
พลังแผ่นดินไท พันโท มนูญ พรมขลิบนิล (13) 5,372 2.36
เพื่อแผ่นดิน กฤชฉัตร ขะสุดใจ (2) 3,776 1.66
พลังแผ่นดินไท พัทธนันท์ โฉมอุดม (14) 2,108 0.93
รวมใจไทยชาติพัฒนา ณัฏ์ฐาอารี สิทธิสุขล์ (19) 1,813 0.80
รวมใจไทยชาติพัฒนา วราพร ศรีสุข (21) 1,748 0.77
รวมใจไทยชาติพัฒนา วันชัย เจริญนาค (20) 1,445 0.64
ประชากรไทย สุชิน ลำใยผล (17) 1,419 0.62
พลังแผ่นดินไท จ่าสิบเอก มานิจ สุรฤทธิ์เสนีย์ (15) 1,350 0.59
ประชากรไทย อุดม ตระกูลนคร (18) 1,344 0.59
มัชฌิมาธิปไตย พันเอก ทวีศักดิ์ โชติวงษ์ (23) 1,333 0.59
มัชฌิมาธิปไตย ร้อยเอกหญิง จิตรา ดลเศรษฐวัฒน์ (24) 1,323 0.58
ประชากรไทย เดชาชัย โตสารเดช (16) 756 0.33
ไทยร่ำรวย นาวาโท อนันต์ ชำนิราชกิจ (25) 424 0.19
ไทยร่ำรวย ธรรมรัตน์ ชำนิราชกิจ (26) 377 0.17
ไทยร่ำรวย สันติภาพ องอาจ (27) 336 0.15
บัตรดี 227,332 91.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,193 6.12
บัตรเสีย 5,712 2.30
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 248,237 76.72
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 323,564 100.00
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอสระโบสถ์ อำเภอท่าหลวง อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง และอำเภอลำสนธิ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน อำนวย คลังผา (3)* 72,031 50.51
พลังประชาชน นิยม วรปัญญา (4)* 64,079 44.93
ประชาธิปัตย์ วรวิทย์ เชื้อเพ็ชร์ (7) 51,375 36.03
ประชาธิปัตย์ สายชล มิตรานนท์ (8) 40,779 28.60
มัชฌิมาธิปไตย ธนวัน บัวหลวงงาม (2) 7,119 4.99
ไทยร่ำรวย สมกิจ สอนศิริ (12) 3,780 2.65
มัชฌิมาธิปไตย ประวิทย์ กุมพล (1) 3,113 2.18
รวมใจไทยชาติพัฒนา วิรัช จินดากวี (5) 2,736 1.92
รวมใจไทยชาติพัฒนา ไพรัตน์ คุปติเกษม (6) 1,640 1.15
ประชากรไทย เสรี โตสารเดช (9) 1,569 1.10
ประชากรไทย ลไพพร เกตุก้อนแก้ว (10) 613 0.43
ไทยร่ำรวย ฐิติมา ใจยืน (11) 513 0.36
บัตรดี 142,607 91.18
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,683 4.27
บัตรเสีย 7,123 4.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 156,413 71.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 218,589 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]