จังหวัดพิจิตรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดพิจิตรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ71.05%
  First party Second party Third party
  บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg รวมใจไทยชาติพัฒนา logo.jpg
พรรค ชาติไทย ประชาธิปัตย์ รวมใจไทยชาติพัฒนา
เขตล่าสุด 0 0 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase2 Increase1 Increase1
คะแนนเสียง 30,639 104,896 24,140
ร้อยละ 11.74 40.20 9.25

  Fourth party Fifth party
  Samak.jpg MCP party.jpg
พรรค พลังประชาชน มหาชน
เขตล่าสุด 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Decrease1
คะแนนเสียง 80,877 ไม่ส่งผู้สมัคร
ร้อยละ 31.00 ไม่ส่งผู้สมัคร

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พรรคพลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 4 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 2[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 2 ประกอบไปด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ทั้งหมด 9 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 2
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 237,357 6.34
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 121,143 3.24
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 1,251,995 33.45
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9) 77,279 2.06
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 1,717,141 45.87
ชาติไทย (13) 188,473 5.03
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 66,627 1.78
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 25,417 0.68
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 18,752 0.50
ไทเป็นไท (20) 17,909 0.48
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 10,338 0.28
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 11,011 0.29
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,743,442 91.35
บัตรเสีย 248,711 6.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 105,865 2.58
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4,098,021 71.79
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,708,145 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 2[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 2 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคพลังประชาชน สันติ พร้อมพัฒน์
ชูศักดิ์ ศิรินิล
สุนัย จุลพงศธร
กฤษณา สีหลักษณ์
สุชน ชามพูนท
พรรคประชาธิปัตย์ ไพฑูรย์ แก้วทอง
มาลินี สุขเวชชวรกิจ
พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
พรรคเพื่อแผ่นดิน สมเกียรติ ศรลัมพ์
พรรคชาติไทย อัศวิน วิภูศิริ

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดพิจิตร[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดพิจิตร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 11,141 4.27
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 24,140 9.25
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 104,896 40.20
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9) 2,303 0.88
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 80,877 31.00
ชาติไทย (13) 30,639 11.74
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 2,412 0.92
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 1,305 0.50
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 1,221 0.47
ไทเป็นไท (20) 1,045 0.40
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 414 0.16
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 513 0.20
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 260,906 91.47
บัตรเสีย 19,154 6.71
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,198 1.82
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 285,258 71.05
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 401,495 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวังทรายพูน อำเภอสากเหล็ก และอำเภอวชิรบารมี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ นราพัฒน์ แก้วทอง (1)✔ 95,774 70.48
รวมใจไทยชาติพัฒนา วินัย ภัทรประสิทธิ์ (3) 77,430 56.98
พลังประชาชน สุณีย์ เหลืองวิจิตร (7)* 38,393 28.26
ประชาธิปัตย์ วราวุฒิ ประทุมขัน (2) 13,388 9.85
พลังประชาชน อภิณุ ศรีวนิชย์ (8) 9,549 7.03
รวมใจไทยชาติพัฒนา ชรินทร์ เลาวกุล (4) 6,365 4.68
มัชฌิมาธิปไตย อาดิษฐ์ กัลยาณมิตร (5) 3,087 2.27
มัชฌิมาธิปไตย ประเสริฐ ฉิมพาณิชย์ (6) 573 0.42
ไทยร่ำรวย ตาลตะวัน เต่าทอง (10) 319 0.23
ไทยร่ำรวย มนัสชพงศ์ เขมพัฒนชัย (9) 281 0.21
บัตรดี 135,880 93.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,364 2.32
บัตรเสีย 5,839 4.02
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 145,083 72.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 200,749 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
รวมใจไทยชาติพัฒนา ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล อำเภอทับคล้อ อำเภอดงเจริญ และอำเภอบึงนาราง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ (2)* 74,134 58.38
ชาติไทย พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ (1)✔ 67,791 53.39
พลังประชาชน นาวิน บุญเสรฐ (5)✔ 54,970 43.29
พลังประชาชน ดุษฎี บัวเขียว (6) 21,587 17.00
มัชฌิมาธิปไตย สุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช (3) 14,240 11.21
มัชฌิมาธิปไตย วานิช ขวัญใจรักษ์ (4) 4,038 3.18
ไทยร่ำรวย นิยม รัตนเจริญ (8) 411 0.32
บัตรดี 126,977 90.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,896 3.49
บัตรเสีย 8,312 5.93
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 140,185 69.83
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 200,746 100.00
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก มหาชน
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]