จังหวัดลำปางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดลำปางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ82.53%
  First party Second party
  Samak.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค พลังประชาชน ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 5 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase5 Steady0
คะแนนเสียง 230,168 138,641
ร้อยละ 54.23 32.66

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พรรคพลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 5 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2)

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 1[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 11 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 1
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 142,706 3.73
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 62,949 1.65
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 50,108 1.31
ประชาธิปัตย์ (4) 1,358,310 35.55
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 58,819 1.54
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 1,897,077 49.65
ชาติไทย (13) 64,534 1.69
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 78,965 2.07
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 22,028 0.58
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 15,732 0.41
ไทเป็นไท (20) 25,251 0.66
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23) 18,665 0.49
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 8,731 0.23
เอกราช (28) 6,904 0.18
พลังแผ่นดิน (29) 10,221 0.27
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,821,000 90.49
บัตรเสีย 272,639 6.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 128,966 3.05
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4,222,602 80.40
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,251,918 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 1[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 1 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคพลังประชาชน ยงยุทธ ติยะไพรัช
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
พันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
พรรคประชาธิปัตย์ เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
สามารถ ราชพลสิทธิ์
พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี
สุรสิทธิ์ ตรีทอง
พรรคเพื่อแผ่นดิน สุรเดช ยะสวัสดิ์

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดลำปาง[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดลำปาง
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 17,486 4.12
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 6,344 1.49
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 6,914 1.63
ประชาธิปัตย์ (4) 138,641 32.66
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 5,065 1.19
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 230,168 54.23
ชาติไทย (13) 6,140 1.45
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 3,019 0.71
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 2,084 0.49
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 1,885 0.44
ไทเป็นไท (20) 2,202 0.52
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23) 1,582 0.37
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 1,051 0.25
เอกราช (28) 701 0.17
พลังแผ่นดิน (29) 1,156 0.27
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 424,439 89.55
บัตรเสีย 32,817 6.92
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,754 3.53
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 474,010 82.86
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 572,062 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลำปาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน กิตติกร โล่ห์สุนทร (4)* 147,313 55.98
พลังประชาชน ธนาธร โล่ห์สุนทร (5) 126,194 47.95
พลังประชาชน วาสิต พยัคฆบุตร (6)* 92,150 35.02
ประชาธิปัตย์ มัธยม นิภาเกษม (7) 77,769 29.55
ประชาธิปัตย์ พลตำรวจโท สมเกียรติ พ่วงทรัพย์ (8) 63,906 24.28
ชาติไทย จินดา วงศ์สวัสดิ์ (10)✔ 60,129 22.85
ประชาธิปัตย์ ประภาส รัตนประทีป (9) 53,403 20.29
ชาติไทย สุริยา อูปทอง (12) 33,492 12.73
เพื่อแผ่นดิน บุญเชิด พรมศร (19) 10,573 4.02
มัชฌิมาธิปไตย ประสงค์ มิ่งเชื้อ (3) 8,179 3.11
ชาติไทย วรรณภา บัวเที่ยง (11) 6,796 2.58
รวมใจไทยชาติพัฒนา พันเอก เด็ดดวง ณ ลำปาง (16) 4,988 1.90
มัชฌิมาธิปไตย ดาบตำรวจ สอาด สันเทพ (1) 4,811 1.83
มัชฌิมาธิปไตย แสวง คำภีระ (2) 4,437 1.69
เพื่อแผ่นดิน จรัญ รูปสะอาด (20) 3,113 1.18
รวมใจไทยชาติพัฒนา พันตำรวจโท สมทรง มณฑากูล (17) 2,875 1.09
ประชามติ สำคัญ วรรณบวร (13) 2,766 1.05
ประชามติ ภูริตา จิตต์มั่น (14) 2,485 0.94
ประชามติ พลาเดช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (15) 2,379 0.90
รวมใจไทยชาติพัฒนา สมบัติ ใจมูล (18) 2,072 0.79
เพื่อแผ่นดิน มิตร หมื่นสันธิ (21) 2,045 0.78
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ยืน ปัญญา (22) 1,885 0.72
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สอาด มุ่งคิด (23) 1,470 0.56
ไทยร่ำรวย บุศรินทร์ ฟองศรัณย์ (29) 1,140 0.43
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย จรูญ อนันต์เอื้อ (24) 1,038 0.39
ไทยร่ำรวย พลตรี ทรงพล ศรีนาคา (30) 905 0.34
ประชากรไทย สมใจ แก้วนิล (26) 728 0.28
ประชากรไทย จิตร ใจจุน (25) 721 0.27
ประชากรไทย จักรวาล แก้วนิล (27) 637 0.24
ไทยร่ำรวย สมศักดิ์ ภู่สำลี (28) 504 0.19
บัตรดี 263,161 91.14
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18,331 6.35
บัตรเสีย 7,234 2.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 288,726 83.57
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 345,474 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอเสริมงาม และอำเภอแม่เมาะ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลำปาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ (3)* 109,630 65.77
พลังประชาชน จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ (4) 98,347 59.00
เพื่อแผ่นดิน ธารทอง ทองสวัสดิ์ (1)✔ 41,190 24.71
เพื่อแผ่นดิน ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาวุฒิ แก้วแสนตอ (2) 16,800 10.08
ประชาธิปัตย์ เกริก กาศเจริญ (9) 14,162 8.50
ประชาธิปัตย์ รุ่ง กันชาติ (10) 12,216 7.33
ไทเป็นไท จุฑาทิพย์ ขัดทะเสมา (12) 7,400 4.44
มัชฌิมาธิปไตย เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ (5) 3,384 2.03
ไทยร่ำรวย สุภาพ อุปอินทร์ (13) 1,266 0.76
ประชามติ เจริญ จันทรา (8) 1,174 0.70
มัชฌิมาธิปไตย เกษ สันเทพ (6) 1,082 0.65
ไทเป็นไท ว่าที่ร้อยตรี มนต์ชัย ขัติธะเสมา (11) 1,069 0.64
ไทยร่ำรวย พูลพิชิต โฆษิตชูสวัสดิ์ (14) 917 0.55
ประชามติ ทัศพร ตันฝั้น (7) 881 0.53
บัตรดี 166,678 89.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,322 5.57
บัตรเสีย 8,284 4.47
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 185,284 81.77
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 226,588 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

การเลือกตั้งใหม่[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ในภายหลังประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ใบเหลืองแก่นายธนาธร โล่ห์สุนทร ว่าที่ ส.ส.เขต 1 จังหวัดลำปาง พรรคพลังประชาชน และมติดังกล่าวมีผลให้ กกต. ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดลำปาง โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่ 20 มกราคม 2551

ซึ่งในกรณีที่ถูกใบเหลืองและต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครเดิมในเขตจากทุกพรรคจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้งยกเว้นนายกิตติกร โล่ห์สุนทร และนายวาสิต พยัคฆบุตร ผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งไปก่อนหน้าไม่ต้องลงเลือกตั้งใหม่ในรอบนี้แต่ประการใด

ผลการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลำปาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน ธนาธร โล่ห์สุนทร (5) Yellow card.svg 104,330 53.98
ประชาธิปัตย์ มัธยม นิภาเกษม (7) 54,113 28.00
ชาติไทย จินดา วงศ์สวัสดิ์ (10)✔ 25,142 13.01
ชาติไทย สุริยา อูปทอง (12) 3,374 1.75
ประชาธิปัตย์ พลตำรวจโท สมเกียรติ พ่วงทรัพย์ (8) 1,184 0.61
ประชาธิปัตย์ ประภาส รัตนประทีป (9) 764 0.40
มัชฌิมาธิปไตย ดาบตำรวจ สอาด สันเทพ (1) 609 0.32
มัชฌิมาธิปไตย ประสงค์ มิ่งเชื้อ (3) 502 0.26
เพื่อแผ่นดิน บุญเชิด พรมศร (19) 481 0.25
มัชฌิมาธิปไตย แสวง คำภีระ (2) 423 0.22
ประชามติ พลาเดช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (15) 373 0.19
ประชามติ ภูริตา จิตต์มั่น (14) 227 0.12
ชาติไทย วรรณภา บัวเที่ยง (11) 203 0.11
รวมใจไทยชาติพัฒนา พันเอก เด็ดดวง ณ ลำปาง (16) 182 0.09
รวมใจไทยชาติพัฒนา พันตำรวจโท สมทรง มณฑากูล (17) 178 0.09
เพื่อแผ่นดิน จรัญ รูปสะอาด (20) 169 0.09
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย จรูญ อนันต์เอื้อ (24) 148 0.08
เพื่อแผ่นดิน มิตร หมื่นสันธิ (21) 137 0.07
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ยืน ปัญญา (22) 129 0.07
ประชามติ สำคัญ วรรณบวร (13) 123 0.06
ไทยร่ำรวย บุศรินทร์ ฟองศรัณย์ (29) 121 0.06
รวมใจไทยชาติพัฒนา สมบัติ ใจมูล (18) 74 0.04
ไทยร่ำรวย พลตรี ทรงพล ศรีนาคา (30) 68 0.04
ประชากรไทย จิตร ใจจุน (25) 60 0.03
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สอาด มุ่งคิด (23) 53 0.03
ประชากรไทย จักรวาล แก้วนิล (27) 49 0.03
ประชากรไทย สมใจ แก้วนิล (26) 37 0.02
ไทยร่ำรวย สมศักดิ์ ภู่สำลี (28) 36 0.02
ผลรวม 193,289 100.00
บัตรดี 193,289 90.13
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,714 5.00
บัตรเสีย 10,453 4.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 214,456 61.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 347,392 100.00
พลังประชาชน รักษาที่นั่ง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]