จังหวัดสงขลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดสงขลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

← พ.ศ. 2549 (โมฆะ) 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

8 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ78.67%
  First party Second party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg Samak Sundaravej.JPG
พรรค ประชาธิปัตย์ พลังประชาชน
เขตล่าสุด 8 0
ที่นั่งที่ชนะ 8 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 564,163 31,136
ร้อยละ 85.49 4.72

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 8 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3)

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 8[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 8 ประกอบไปด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 8
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 156,932 4.08
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 61,688 1.60
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 33,729 0.88
ประชาธิปัตย์ (4) 3,086,262 80.17
พลังเกษตรกร (5) 26,029 0.68
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9) 26,472 0.69
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 319,984 8.31
ชาติไทย (13) 57,589 1.50
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 17,999 0.47
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 13,108 0.34
ประชากรไทย (18) 6,801 0.18
ประชามติ (19) 6,382 0.17
ไทเป็นไท (20) 14,823 0.39
พลังแผ่นดินไท (21) 6,440 0.17
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24) 5,297 0.14
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 6,587 0.17
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29)
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31) 3,480 0.09
บัตรดี 3,849,602 92.19
บัตรเสีย 240,163 5.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 86,016 2.06
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4,175,781 77.96
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,356,089 100.00

ผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 8[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 8 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคประชาธิปัตย์ ชวน หลีกภัย
บัญญัติ บรรทัดฐาน
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
นิพนธ์ บุญญามณี
พีรยศ ราฮิมมูลา
เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์
พรรคพลังประชาชน อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
พรรคเพื่อแผ่นดิน มานพ ปัตนวงศ์

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดสงขลา[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดสงขลา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 21,773 3.30
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 5,213 0.79
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 5,348 0.81
ประชาธิปัตย์ (4) 564,163 85.49
พลังเกษตรกร (5) 2,490 0.38
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9) 1,572 0.24
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 31,136 4.72
ชาติไทย (13) 18,321 2.78
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 2,535 0.38
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 1,591 0.24
ประชากรไทย (18) 792 0.12
ประชามติ (19) 682 0.10
ไทเป็นไท (20) 2,210 0.34
พลังแผ่นดินไท (21) 651 0.10
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24) 414 0.06
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 588 0.09
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29)
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31) 461 0.07
บัตรดี 659,940 93.03
บัตรเสีย 36,850 5.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,609 1.78
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 709,399 78.67
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 901,757 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสงขลา อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ประพร เอกอุรุ (14)* 199,210 76.79
ประชาธิปัตย์ วินัย เสนเนียม (13)* 191,037 73.64
ประชาธิปัตย์ เจือ ราชสีห์ (15)* 182,039 70.18
พลังประชาชน กิตติพัฒน์ แก้วมณี (4) 31,897 12.30
พลังประชาชน สมนิตย์ ประทุมวรรณ (5) 10,734 4.14
พลังประชาชน ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ (6) 10,589 4.08
รวมใจไทยชาติพัฒนา ดลเหลาะ หล๊ะติหมะ (16) 10,189 3.93
ประชาราช วิสุทธิ์ ภักดี (12) 9,803 3.78
รวมใจไทยชาติพัฒนา สุหนัน หมัดเจริญ (17) 6,848 2.64
ประชากรไทย วีระวัฒน์ พรหมคง (3) 6,071 2.34
เพื่อแผ่นดิน ราเชษฐ อารี (19) 5,219 2.01
ประชากรไทย จรัญ วงศ์กระจ่าง (1) 5,100 1.97
เพื่อแผ่นดิน รัชพล เสวตรนิสากร (20) 5,093 1.96
ประชากรไทย ปรีชา คงมา (2) 5,035 1.94
ประชามติ ชัยวุฒิ ช่วงมี (32) 3,068 1.18
รวมใจไทยชาติพัฒนา วันชัย จันทร์สุข (18) 3,022 1.17
พลังเกษตรกร เสรี ชุมทอง (24) 2,298 0.89
พัฒนาประชาธิปไตย ไพจิตร จันทรโชติ (7) 2,275 0.88
ประชามติ ประยุทธ สุวรรณโณ (31) 2,206 0.85
พัฒนาประชาธิปไตย อาวุธ สะอาดแก้ว (9) 2,111 0.81
ประชาราช หมัดหน๊อด มะหมัด (11) 2,076 0.80
ประชาราช วิรัตน์ หิรัญสาย (10) 2,043 0.79
เพื่อแผ่นดิน กฤษณพล เจริญวิริยะภาพ (21) 1,940 0.75
พัฒนาประชาธิปไตย อมรา ชัยศรี (8) 1,358 0.52
พลังเกษตรกร ธรรมรัตน์ เสน่หา (23) 1,240 0.48
ไทเป็นไท สุขสันติ์ บริเพ็ชร์ (30) 1,070 0.41
พลังเกษตรกร เสริม สายอ๋อง (22) 865 0.33
ไทยร่ำรวย ธิรัคร เพชรพงศ์ (25) 650 0.25
ไทเป็นไท ศุภชัย สิทธิมาก (29) 625 0.24
ประชามติ เจริญกิจ มีศิริ (33) 573 0.22
ไทยร่ำรวย ภูวดล เพชรพงศ์ (27) 422 0.16
ไทเป็นไท มาโนช โดะโอย (28) 400 0.15
ไทยร่ำรวย นงนภัส สุทธกรณ์ (26) 352 0.14
บัตรดี 259,408 93.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,119 4.37
บัตรเสีย 5,977 2.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 277,504 78.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 355,591 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ถาวร เสนเนียม (1)* 195,678 81.18
ประชาธิปัตย์ วิรัตน์ กัลยาศิริ (2)* 193,232 80.16
ประชาธิปัตย์ ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ (3)* 181,826 75.43
มัชฌิมาธิปไตย ฉัตรชัย ชูแก้ว (4) 17,491 7.26
พลังประชาชน ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ (7) 13,702 5.68
พลังประชาชน อรรถชาญ เชาวน์วานิชย์ (8) 13,101 5.44
พลังประชาชน สุรเชษฐ์ ชินวุฒิวงศ์ (9) 12,061 5.00
รวมใจไทยชาติพัฒนา สนธยา หมัดหมัน (10) 5,766 2.39
มัชฌิมาธิปไตย มาวิน มากจังหวัด (5) 4,478 1.86
ประชาราช ร้อยเอก ชัยคม แก้วนุกูล (14) 3,421 1.42
รวมใจไทยชาติพัฒนา ธาราดร พรหมสุทธิ์ (11) 3,189 1.32
มัชฌิมาธิปไตย เจษฎาพงศ์ ชูแก้ว (6) 2,973 1.23
ประชาราช วิษณุ บุหงา (15) 2,642 1.10
รวมใจไทยชาติพัฒนา เอกชัย ถาวรวงศ์ (12) 2,528 1.05
ประชาราช ชาญยุทธ หิรัญสาย (13) 2,404 1.00
ประชากรไทย ขนบ ชูคดี (18) 2,296 0.95
ประชากรไทย ร้อยตำรวจตรี พลประสิทธิ์ ยอดนพภา (16) 1,084 0.45
ประชากรไทย บรรชา ยอดหวาน (17) 939 0.39
พลังเกษตรกร ประเสริฐ ละอองจิต (19) 866 0.36
พลังเกษตรกร พจน์มาลย์ กาญจนสุวรรณ (20) 598 0.25
พลังเกษตรกร ทรงชัย จิรโชติกาจร (21) 534 0.22
ไทยร่ำรวย เนาวรัตน์ สุวรรณรัตน์ (23) 393 0.16
ไทยร่ำรวย พงศ์ปัญญา เลี่ยวนโรปกรณ์ (22) 256 0.11
ไทยร่ำรวย ภาสกร เด่นอุดม (24) 187 0.08
บัตรดี 241,052 92.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,288 5.11
บัตรเสีย 5,553 2.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 259,893 76.48
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 339,823 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอนาหม่อม อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสงขลา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ศิริโชค โสภา (3)* 93,390 57.06
ประชาธิปัตย์ นาราชา สุวิทย์ (4)* 86,517 52.86
เพื่อแผ่นดิน พันตำรวจเอก สุรินทร์ ปาลาเร่ (1) 58,399 35.68
เพื่อแผ่นดิน อับดุลอาซิซ สาเม๊าะ (2) 27,062 16.54
พลังประชาชน สุรศักดิ์ มณี (6) 14,018 8.57
พลังประชาชน อับดนเลาะ สาแมแน็ง (5) 4,484 2.74
รวมใจไทยชาติพัฒนา การิยา หวังมะ (8) 1,259 0.77
พลังเกษตรกร ถาวร อุบล (12) 1,009 0.62
รวมใจไทยชาติพัฒนา พิเชฎษ์ เพ็งสม (7) 869 0.53
ไทยร่ำรวย ไพศาล หวังจิตต์ (13) 809 0.49
ประชามติ ณัฐชัย เอียดหัด (10) 660 0.40
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ฉัตรชัย มหารชพงศ์ (18) 555 0.34
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ดวงเดือน รัตนพรหมมา (17) 543 0.33
ไทเป็นไท เกลื่อม หน่อแดง (16) 458 0.28
พลังเกษตรกร อุมาด สางอย (11) 413 0.25
ไทเป็นไท ไพริน โดะโอย (15) 347 0.21
ประชามติ ถวัลย์ศักดิ์ ประสิทธิ์นุ้ย (9) 326 0.20
ไทยร่ำรวย อารีย์ หมัดอาหลี (14) 295 0.18
บัตรดี 163,662 95.15
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,253 2.47
บัตรเสีย 4,089 2.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 172,004 83.36
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 206,343 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 December 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]