จังหวัดเชียงรายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดเชียงรายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

8 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ77.27%
  First party Second party
  Samak.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค พลังประชาชน ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 8 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase8 Steady0
คะแนนเสียง 375,172 112,609
ร้อยละ 65.68 19.71

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พรรคพลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 8 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3)

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 1[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 11 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 1
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 142,706 3.73
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 62,949 1.65
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 50,108 1.31
ประชาธิปัตย์ (4) 1,358,310 35.55
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 58,819 1.54
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 1,897,077 49.65
ชาติไทย (13) 64,534 1.69
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 78,965 2.07
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 22,028 0.58
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 15,732 0.41
ไทเป็นไท (20) 25,251 0.66
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23) 18,665 0.49
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 8,731 0.23
เอกราช (28) 6,904 0.18
พลังแผ่นดิน (29) 10,221 0.27
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,821,000 90.49
บัตรเสีย 272,639 6.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 128,966 3.05
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4,222,602 80.40
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,251,918 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 1[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 1 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคพลังประชาชน ยงยุทธ ติยะไพรัช
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
พันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
พรรคประชาธิปัตย์ เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
สามารถ ราชพลสิทธิ์
พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี
สุรสิทธิ์ ตรีทอง
พรรคเพื่อแผ่นดิน สุรเดช ยะสวัสดิ์

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดเชียงราย[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดเชียงราย
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 12,900 2.26
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 9,926 1.74
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 5,141 0.90
ประชาธิปัตย์ (4) 112,609 19.71
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 9,854 1.73
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 375,172 65.68
ชาติไทย (13) 16,958 2.97
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 7,435 1.30
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 3,630 0.64
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 3,234 0.57
ไทเป็นไท (20) 5,141 0.90
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23) 4,315 0.76
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 1,715 0.30
เอกราช (28) 1,466 0.26
พลังแผ่นดิน (29) 1,723 0.30
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 571,219 90.22
บัตรเสีย 41,692 6.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 20,259 3.20
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 633,170 77.27
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 819,440 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงชัย และอำเภอแม่ลาว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน สามารถ แก้วมีชัย (7)* 100,928 45.63
พลังประชาชน สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ (8)* 95,786 43.31
พลังประชาชน สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ (9)* 91,066 41.17
ชาติไทย ศักดิ์ชัย จงสุทธนามณี (13) 53,411 24.15
ชาติไทย กิจขจร ใจสุข (14) 48,113 21.75
รวมใจไทยชาติพัฒนา ฉัฐวัสส์ มุตตามระ (12)✔ 41,643 18.83
ประชาธิปัตย์ สำเริง ปุณโยปกรณ์ (2) 29,387 13.29
ประชาธิปัตย์ กิติพงษ์ นามวงศ์ (1) 28,371 12.83
ประชาธิปัตย์ พัฒนกิจ จักร์สุวรรณ (1) 27,382 12.38
มัชฌิมาธิปไตย สมเกียรติ เจิมศักดิ์ (22) 9,205 4.16
ชาติไทย ชูชาติ เจริญศัสตรารักษ์ (15) 7,560 3.42
ความหวังใหม่ เฉลียว สุวรรณประภา (4) 7,041 3.18
เพื่อแผ่นดิน สัมพันธ์ รังษีกุลพิพัฒน์ (16) 5,177 2.34
ความหวังใหม่ บุญธรรม นนท์ภู (6) 3,999 1.81
เพื่อแผ่นดิน บดินทร์ กินาวงศ์ (17) 3,441 1.56
รวมใจไทยชาติพัฒนา ศรัญญา สมวิชา (11) 3,301 1.49
มัชฌิมาธิปไตย ประจวบ ภาคำ (24) 3,042 1.38
ประชามติ จ่าสิบเอก วัชรพงษ์ คำบุญเรือง (20) 2,972 1.34
ความหวังใหม่ สมเพชร แก้วผสม (5) 2,650 1.20
ประชามติ บุษบา ปินตาคำ (19) 2,458 1.11
รวมใจไทยชาติพัฒนา ธีรวัฒน์ เผ่ากา (10) 2,227 1.01
เพื่อแผ่นดิน ปกรณ์ ปัญโญนันท์ (18) 2,218 1.00
มัชฌิมาธิปไตย ศาส์นชัย วงค์คำลือ (23) 2,137 0.97
ประชามติ ไพเราะ นาทาม (21) 1,636 0.74
ไทยร่ำรวย ศรีพิพัฒน์ ศรีตะวัน (29) 1,515 0.68
รักเมืองไทย อิ่นคำ นามวงศ์ (26) 1,416 0.64
รักเมืองไทย สุรพล ใบทอง (25) 1,202 0.54
ไทเป็นไท เจริญ วรรณใจ (31) 1,169 0.53
เอกราช ทวี โกเมนรัตน์กุล (34) 1,164 0.53
ไทยร่ำรวย ละออ พิชญพิบูล (30) 1,123 0.51
เอกราช สุชาติ ตามี่ (35) 1,120 0.51
ไทเป็นไท อรทัย ไชยรัตน์ (32) 1,102 0.50
รักเมืองไทย ดาบตำรวจ เย็น สืบคำแก้ว (27) 1,068 0.48
เอกราช นราวุฒิ บุญชายสุวรรณ (36) 957 0.43
ไทยร่ำรวย ณธนทัต ริยาพันธ์ (28) 669 0.30
ไทเป็นไท บุญอุดม ใจหล้า (33) 633 0.29
บัตรดี 221,173 89.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,740 7.22
บัตรเสีย 6,941 2.82
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 245,854 80.38
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 305,877 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ (13) 124,633 52.38
พลังประชาชน วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ (14) 124,067 52.15
พลังประชาชน พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (15) 103,919 43.68
ชาติไทย ชัญญา สุทธาธนโชติ (20) 49,107 20.64
ชาติไทย วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส (20) 33,265 13.98
มัชฌิมาธิปไตย ดวงเนตร ปัญญาใจ (12) 24,535 10.31
รวมใจไทยชาติพัฒนา ธีรพงษ์ เผ่ากา (18) 23,019 9.68
ประชาธิปัตย์ นพดล รักมนุษย์ (7) 18,556 7.80
ประชาธิปัตย์ ซอง ม้าแก้ว (9) 17,488 7.35
ประชาธิปัตย์ มิรันตี บุญแก้ว (8) 16,898 7.10
เพื่อแผ่นดิน สำเร็จ ภูนิคม (4)✔ 16,068 6.75
เพื่อแผ่นดิน สมศักดิ์ มกรมณเฑียร (5) 10,941 4.60
ชาติไทย มณฑล สุทธาธนโชติ (21) 7,977 3.35
มัชฌิมาธิปไตย วิรุณ คำภิโล (10) 7,685 3.23
มัชฌิมาธิปไตย อนัญญา ไชยชนะ (11) 6,099 2.56
ประชามติ ดาบตำรวจ นิยม สีแซก (3) 5,342 2.25
รักเมืองไทย จันทร์ทร วัชพลพงษ์ (23) 4,239 1.78
รวมใจไทยชาติพัฒนา จุมพล แกล้วกล้า (17) 4,066 1.71
ประชามติ ภาณุพงศ์ พาณิชกระจ่าง (1) 3,873 1.63
รวมใจไทยชาติพัฒนา วิทวัส เผ่ากา (16) 3,714 1.56
ไทเป็นไท พงษ์พันธ์ ไชยวุฒิ (25) 2,419 1.02
ประชามติ วิมล วงศ์แก่นจันทร์ (2) 2,405 1.01
รักเมืองไทย จำรัส ใจแปง (24) 2,398 1.01
เพื่อแผ่นดิน ประสาท ยาจิตร์ (6) 2,190 0.92
รักเมืองไทย ชัยชนะ สุวรรณเชษฐา (22) 2,155 0.91
ความหวังใหม่ ภัทรศยา เป็กธนู (29) 1,514 0.64
ไทยร่ำรวย จันทร์ จินะ (31) 1,326 0.56
ไทเป็นไท ประเสริฐ ฤทธิแสง (27) 1,138 0.48
ไทเป็นไท สังวร ลาดลำ (26) 1,071 0.45
ความหวังใหม่ ดำรัส ใหม่ปัน (30) 1,041 0.44
ความหวังใหม่ ธรรมบุตร เกียรติกอบสุข (28) 943 0.40
ไทยร่ำรวย ศรีวรรณ พุทธวงค์ (33) 885 0.37
ไทยร่ำรวย จรัญ พุทธวงศ์ (32) 767 0.32
บัตรดี 237,918 92.99
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,693 4.18
บัตรเสีย 7,247 2.83
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 255,858 75.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 340,847 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน ละออง ติยะไพรัช (11)* 53,776 45.79
พลังประชาชน อิทธิเดช แก้วหลวง (12)* 46,110 39.26
ชาติไทย วิทย์วัส โพธสุธนย์ (9) 40,067 34.12
รวมใจไทยชาติพัฒนา สิบตำรวจตรี ชมชาติ กัปปะหะ (5) 23,489 20.00
ประชาธิปัตย์ ธวัชชัย อภิวงค์ (7) 9,214 7.85
ประชาธิปัตย์ นิกร จันทร์หอม (8) 7,011 5.97
มัชฌิมาธิปไตย วิชัย ทวีปวรเดช (1) 5,417 4.61
มัชฌิมาธิปไตย ธันยพงค์ คีรีแสนใจ (2) 5,132 4.37
เพื่อแผ่นดิน สุพจน์ หลี่จา (15) 4,996 4.25
ประชามติ พันเอก เสกสรรค์ จันทร์ทับ (4) 2,667 2.27
ชาติไทย วิจิตร ยอดสุวรรณ (10) 2,573 2.19
รวมใจไทยชาติพัฒนา ธาตรี มุตตามระ (6) 1,390 1.18
ความหวังใหม่ อุดมศรี ศรีสวัสดิ์ (13) 1,172 1.00
เพื่อแผ่นดิน สมเพียร ศรีมีงาม (16) 1,062 0.90
ประชามติ วิษณุภตฆ์ วรรณโวหาร (3) 810 0.69
ไทยร่ำรวย ภาณุพงษ์ จงเจริญยิ่งไพศาล (19) 628 0.53
รักเมืองไทย สมพร จาวันนะ (17) 602 0.51
ไทยร่ำรวย ทวีศักดิ์ สมทอง (20) 509 0.43
ความหวังใหม่ สานิตย์ หัตถปะนิตย์ (14) 454 0.39
รักเมืองไทย รัชภูมิ ธุวะคำ (18) 366 0.31
บัตรดี 117,442 89.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,900 5.25
บัตรเสีย 7,116 5.41
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 131,458 76.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 172,716 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]