เกษมสันต์ วีระกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เกษมสันต์ วีระกุล
ท.ช., ท.ม.
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 กันยายน พ.ศ. 2506 (59 ปี)
พรรค รวมใจไทยชาติพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
คู่สมรส นางวงศ์ชนก วีระกุล
(หย่า)
บุตร 1 คน
อาชีพ นักการเมือง
นักธุรกิจ
นักวิชาการ
เว็บไซต์ https://www.kasemsantaec.com

เกษมสันต์ วีระกุล (เกิด 14 กันยายน พ.ศ. 2506) ประธานกรรมการ บริษัท​ ซีเอ็ดยูเคชั่น​ จำกัด (มหาชน) บรรณาธิการ​บริหาร ศูนย์บริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ​โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เคยเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา อดีตผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)[1]

ประวัติ[แก้]

เกษมสันต์เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายธีระ วีระกุล กับนางเบญจมาภรณ์ วีระกุล เคยสมรสกับนางวงศ์ชนก วีระกุล มีบุตรสาว 1 คน คือ ศิริมานี วีระกุล ปัจจุบันได้หย่าขาดจากกันแล้ว

การศึกษา[แก้]

เกษมสันต์จบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาโทจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

ปัจจุบัน[แก้]

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา
 • บรรณาธิการบริหาร ศูนย์บริหารสื่อสารในภาวะวิกฤต เพื่อวางกลยุทธ์สื่อสาร ศบค.
 • ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
 • คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรเพื่อการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • นักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญด้านเออีซี
 • ประธานกรรมการ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านการเมือง[แก้]

 • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2554)
 • รองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (มกราคม พ.ศ. 2550- พฤษภาคม พ.ศ. 2554)
 • หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคชาติไทยพัฒนา

ด้านธุรกิจ[แก้]

 • รองประธานกรรมการบริษัทสุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริษัทยูไนเต็ดไวน์เนอรี่แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริษัทสีมาธุรกิจ จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริษัทนทีชัย จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริษัทหลักชัยค้าสุรา จำกัด
 • ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการบริหารบริษัททศภาค จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทยู.ดับบลิว.ดี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิวเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ว็อชด็อก จำกัด

ด้านวิชาการ/ด้านการศึกษา[แก้]

 • ที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เลขาธิการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการฝ่ายอำนวยการและกรรมการบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • คณะกรรมการ อนุกรรมการและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ขององค์กรธุรกิจ สังคม และราชการหลายแห่ง
 • อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ระดับรองผู้บังคับการ
 • ผู้บรรยายพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง

ด้านสื่อมวลชน[แก้]

 • ผู้ดำเนินรายการ “ข่าวเช้าวันหยุด” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้ดำเนินรายการ “เที่ยงวันทันโลก” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้ดำเนินรายการ “เป็นข่าวเช้านี้” ทางช่อง 13 Family
 • ผู้ดำเนินรายการ “เหตุบ้านการเมือง” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้ดำเนินรายการ AEC กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24
 • ผู้ดำเนินรายการ “ถามตรง” ช่วงข่าว 4 ทุ่ม ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “ตามดูผู้แทน” “เดินหน้าหาผู้แทน” และ “11 รายวัน” ทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
 • ผู้ดำเนินรายการไทยสกายเคเบิลทีวี “อรุณสวัสดิ์กรุงเทพ”
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ และดูแลรายการ “เปิดประเด็น” ทาง F.M. 97
 • ผู้ดำเนินรายการ AEC PLUS กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 SD
 • ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่ ช่วง MORNING AEC กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่ ช่วง AEC Energy กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC ประจำรายการ คนหลังข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24
 • คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์คู่แข่งธุรกิจ
 • คอลัมนิสต์ประจำหนังสือ Mother and Care Magazine
 • คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ รับมือ AEC
 • คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ทันหุ้น คอลัมน์ เปิดประตูอาเซียน
 • คอลัมนิสต์ประจำหนังสือ Leader Time Magazine คอลัมน์รอบรั้วอาเซียน

ด้านสังคม[แก้]

 • กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง

ด้านกีฬา[แก้]

 • นายกสมาคมสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]