จังหวัดสกลนครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสกลนครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ66.73%
  First party Second party
  Samak Sundaravej.JPG Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค พลังประชาชน ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 7 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase7 Steady0
คะแนนเสียง 322,393 48,831
ร้อยละ 66.71 10.10

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 6 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2 และ 3)

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 3[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 3 ประกอบไปด้วยจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 10 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 340,507 9.39
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 87,081 2.40
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 525,934 14.50
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 35,670 0.98
ประชาราช (9) 52,310 1.44
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 2,398,849 66.16
ชาติไทย (13) 50,827 1.40
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 40,965 1.13
ชาติสามัคคี (16) 6,961 0.19
ความหวังใหม่ (17) 31,776 0.88
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 19,922 0.55
ไทเป็นไท (20) 25,873 0.71
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 9,305 0.26
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29)
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,625,980 92.66
บัตรเสีย 205,499 5.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 81,877 2.09
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 3,913,357 71.10
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,504,061 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 3[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 3 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคพลังประชาชน ศรีเมือง เจริญศิริ
ชวลิต วิชยสุทธิ์
สุขุมพงศ์ โง่นคำ
ธนเทพ ทิมสุวรรณ
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
เทวฤทธิ์ นิกรเทศ
วีระ รักความสุข
พรรคประชาธิปัตย์ สุทัศน์ เงินหมื่น
รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
พรรคเพื่อแผ่นดิน พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดสกลนคร[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดสกลนคร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 45,929 9.50
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 27,432 5.68
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 48,831 10.10
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 7,113 1.47
ประชาราช (9) 6,599 1.37
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 322,393 66.71
ชาติไทย (13) 6,992 1.45
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 6,601 1.37
ชาติสามัคคี (16) 315 0.07
ความหวังใหม่ (17) 3,091 0.64
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 3,111 0.64
ไทเป็นไท (20) 3,720 0.77
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 1,158 0.24
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29)
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 483,285 92.57
บัตรเสีย 26,590 5.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,220 2.34
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 522,096 66.73
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 782,376 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอพรรณานิคม อำเภอกุดบาก อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน เฉลิมชาติ การุญ (4)* 93,164 42.17
พลังประชาชน นิยม เวชกามา (5) 82,288 37.25
พลังประชาชน ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย (6)✔ 75,423 34.14
เพื่อแผ่นดิน อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย (19)* 49,906 22.59
รวมใจไทยชาติพัฒนา นริศร ทองธิราช (7)✔ 48,729 22.06
รวมใจไทยชาติพัฒนา ถนอม สมผล (8) 35,640 16.13
เพื่อแผ่นดิน เฉลิมชัย อุฬารกุล (21)* 33,458 15.15
รวมใจไทยชาติพัฒนา วิลเลี่ยม พรหมภักดี (9) 32,671 14.79
เพื่อแผ่นดิน ทำเนียบ อุฬารกุล (20) 32,576 14.75
มัชฌิมาธิปไตย ดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ (13) 23,446 10.61
ประชาธิปัตย์ สุชาติ เจริญอินทร์ (1) 19,405 8.78
ประชาธิปัตย์ อธิพัทธ์ ศรีธนนันท์ (2) 12,009 5.44
ประชาธิปัตย์ สมยศ สอนสมนึก (3) 10,785 4.88
ชาติไทย นภาภรณ์ จันทรกระจ่าง (12) 10,056 4.55
ชาติไทย บุญมี วงค์สีดา (10) 6,123 2.77
มัชฌิมาธิปไตย สามิตต์ คำเพิ่มพูล (15) 5,851 2.65
มัชฌิมาธิปไตย มนตรี แก้วก่า (14) 4,367 1.98
เกษตรกรไทย สมเด็จ เพ็งอินทร์ (18) 2,914 1.32
เกษตรกรไทย เตียงทอง โถคำนาม (17) 2,204 1.00
ประชาราช ดาบตำรวจ สิรวิชญ์ พิมพ์กลาง (22) 1,937 0.88
เกษตรกรไทย สถิตย์ เศษฤทธิ์ (16) 1,904 0.86
ไทเป็นไท วินิจ พรหมสาขา ณ สกลนคร (31) 1,773 0.80
ชาติไทย วิเชียร พรหมสาขา ณ สกลนคร (11) 1,744 0.79
ไทเป็นไท ธวัฒน์ชัย เชียงไข่แก้ว (32) 1,069 0.48
ไทเป็นไท ประภาส ในอรชร (33) 1,034 0.47
ความหวังใหม่ บุญส่ง สีพันนา (29) 948 0.43
ประชาราช ทรงพล ประกอบสุข (23) 683 0.31
ความหวังใหม่ ปราณี ศรีครชุม (30) 519 0.24
พลังแผ่นดิน สมจันทร์ มุลเมืองแสน (34) 402 0.18
พลังแผ่นดิน ขันทอง ทิลารักษ์ (35) 399 0.18
ประชาราช ชรวิทย์ ฝึกฝน (24) 362 0.16
ไทยร่ำรวย ทนงศักดิ์ ทองทิพย์ (27) 354 0.16
ไทยร่ำรวย ธัชชัย บรรลือหาญ (26) 333 0.15
ความหวังใหม่ นิยม มุลเมืองแสน (28) 295 0.13
ไทยร่ำรวย ทนงศักดิ์ คำลือ (25) 276 0.13
สยามสันติ ยุพาวรรณ จักรพิมพ์ (39) 251 0.11
พลังแผ่นดิน ประหยัด ญาติวิสุทธิ์ (36) 194 0.09
สยามสันติ ว่าที่ร้อยตรี ไต้หวัน คำสร้าง (37) 177 0.08
สยามสันติ สุพรรณ คำสร้าง (38) 108 0.05
บัตรดี 220,907 94.08
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,310 4.39
บัตรเสีย 3,603 1.53
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 234,820 69.82
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 336,335 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอพังโคน อำเภอวานรนิวาส อำเภอวาริชภูมิ อำเภออากาศอำนวย และอำเภอนิคมน้ำอูน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน เสรี สาระนันท์ (7)* 63,337 46.85
พลังประชาชน จุมพฏ บุญใหญ่ (8) 44,996 33.29
เพื่อแผ่นดิน สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ (1)✔ 27,655 20.46
รวมใจไทยชาติพัฒนา พรศรี พรหมภักดี (9) 24,616 18.21
ชาติไทย พงศา คอมแพงจันทร์ (13) 18,454 13.65
เพื่อแผ่นดิน ณรงเดช อุฬารกุล (2) 17,594 13.02
รวมใจไทยชาติพัฒนา อมราวดี สมผล (10) 12,606 9.33
มัชฌิมาธิปไตย จินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ (11) 11,758 8.70
มัชฌิมาธิปไตย วันเย็น แก้วก่า (12) 7,500 5.55
ประชาราช ภานุวัติ ยศรักษา (5) 4,443 3.29
ประชาธิปัตย์ สมพงษ์ อาจไพรินทร์ (3) 3,689 2.73
ประชาธิปัตย์ สุเมธ สัตถาผล (4) 3,557 2.63
เกษตรกรไทย วัชรินทร์ ศรีถาพร (15)✔ 2,121 1.57
ประชาราช ชาญณรงค์ ศรีสำราญ (6) 1,124 0.83
ประชากรไทย ทองฮวย ดัชถุยาวัตร (17) 736 0.55
ชาติไทย สุรศักดิ์ ทองอ่อน (14) 551 0.41
ประชากรไทย ศิลณุลักษณ์ ปิ่นใจ (18) 455 0.34
ความหวังใหม่ สุทธิภา อุดมเดช (21) 320 0.24
เกษตรกรไทย ศักดิ์สิทธิ์ ตุ้มทอง (16) 287 0.21
ไทยร่ำรวย ฤทธิเดช ตรงสิ (19) 231 0.17
ไทเป็นไท ราชนี จิปอมจา (23) 218 0.16
ความหวังใหม่ หล้า เทเสนา (22) 197 0.15
ไทเป็นไท ศักดิ์สิทธิ์ บึงสุวรรณ (24) 173 0.13
ไทยร่ำรวย พรหมเทพ มาลัย (20) 155 0.12
บัตรดี 135,179 94.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,504 3.16
บัตรเสีย 2,798 1.96
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 142,481 66.01
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 215,839 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภอส่องดาว และอำเภอเจริญศิลป์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน พงษ์ศักดิ์ บุญศล (9)* 57,901 42.16
พลังประชาชน เกษม อุประ (10)* 50,659 36.88
เพื่อแผ่นดิน ชัยมงคล ไชยรบ (6) 40,622 29.58
เพื่อแผ่นดิน จีรมิตร อุดมธรรมภักดี (5)✔ 29,186 21.25
รวมใจไทยชาติพัฒนา พิทักษ์ จันทศรี (7) 24,867 18.11
รวมใจไทยชาติพัฒนา สมพร คำสมาน (8) 13,068 9.52
เกษตรกรไทย อวยชัย สุขรัตน์ (11)✔ 9,535 6.94
เกษตรกรไทย ภานุวัฒน์ ศรีถาพร (12) 6,336 4.61
ประชาราช จุมพล เจริญไชย (2) 3,814 2.78
ประชาราช โกวิทย์ สุวรรณเทน (1) 2,731 1.99
ประชาธิปัตย์ ชยันต์ ธานะราช (15) 2,147 1.56
มัชฌิมาธิปไตย วิรัตน์ ตยางคนนท์ (3)✔ 2,095 1.53
ประชาธิปัตย์ นภาพร จุกจันทร์ (16) 1,472 1.07
มัชฌิมาธิปไตย ฉวี ศรีคำวงศ์ (4) 1,219 0.89
ประชากรไทย มนเทียร อุปชา (13) 742 0.54
ประชามติ สุริยนต์ ศรีสถาน (20) 741 0.54
ไทเป็นไท ศรีวิชัย ขาวสะอาด (23) 595 0.43
ไทเป็นไท ณรงค์ อินทนันท์ (24) 459 0.33
ประชามติ ถวิล พรหมพารักษ์ (19) 435 0.32
ประชากรไทย งามริสา ฮังกาสี (14) 331 0.24
พลังแผ่นดิน อำนวย ญาติวิสุทธิ์ (21) 271 0.20
พลังแผ่นดิน ไพฑูรย์ เหล่าชัยเจริญผล (22) 235 0.17
ไทยร่ำรวย เกรียงไกร บุปผาชาติ (17) 205 0.15
ไทยร่ำรวย จันทร์ฉาย คำลือ (18) 194 0.14
บัตรดี 137,346 94.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,153 2.87
บัตรเสีย 3,254 2.25
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 144,753 62.88
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 230,202 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

การเลือกตั้งใหม่[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

ในภายหลังประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ใบเหลืองแก่นายเฉลิมชาติ การุญ ว่าที่ ส.ส.เขต 1 จังหวัดสกลนคร พรรคพลังประชาชน และมติดังกล่าวมีผลให้ กกต. ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสกลนคร โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่ 20 มกราคม 2551

ซึ่งในกรณีที่ถูกใบเหลืองและต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครเดิมในเขตจากทุกพรรคจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้งยกเว้นนายนิยม เวชกามา และนายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย ผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งไปก่อนหน้าไม่ต้องลงเลือกตั้งใหม่ในรอบนี้แต่ประการใด

ผลการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน เฉลิมชาติ การุญ (4) Yellow card.svg 98,421 62.17
เพื่อแผ่นดิน อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย (19)✔ 20,176 12.75
รวมใจไทยชาติพัฒนา นริศร ทองธิราช (7)✔ 10,741 6.79
รวมใจไทยชาติพัฒนา วิลเลี่ยม พรหมภักดี (9) 8,424 5.32
มัชฌิมาธิปไตย ดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ (13) 5,284 3.34
ประชาธิปัตย์ สุชาติ เจริญอินทร์ (1) 4,457 2.82
เพื่อแผ่นดิน เฉลิมชัย อุฬารกุล (21)✔ 4,249 2.68
รวมใจไทยชาติพัฒนา ถนอม สมผล (8) 1,164 0.74
ประชาธิปัตย์ สมยศ สอนสมนึก (3) 1,077 0.68
ประชาธิปัตย์ อธิพัทธ์ ศรีธนนันท์ (2) 571 0.36
เพื่อแผ่นดิน ทำเนียบ อุฬารกุล (20) 558 0.35
ชาติไทย บุญมี วงค์สีดา (10) 466 0.29
ชาติไทย นภาภรณ์ จันทรกระจ่าง (12) 433 0.27
มัชฌิมาธิปไตย มนตรี แก้วก่า (14) 408 0.26
เกษตรกรไทย สมเด็จ เพ็งอินทร์ (18) 264 0.17
มัชฌิมาธิปไตย สามิตต์ คำเพิ่มพูล (15) 257 0.16
เกษตรกรไทย สถิตย์ เศษฤทธิ์ (16) 223 0.14
ไทเป็นไท ธวัฒน์ชัย เชียงไข่แก้ว (32) 143 0.09
เกษตรกรไทย เตียงทอง โถคำนาม (17) 139 0.09
ความหวังใหม่ บุญส่ง สีพันนา (29) 121 0.08
ชาติไทย วิเชียร พรหมสาขา ณ สกลนคร (11) 119 0.08
ไทเป็นไท วินิจ พรหมสาขา ณ สกลนคร (31) 114 0.07
ประชาราช ดาบตำรวจ สิรวิชญ์ พิมพ์กลาง (22) 101 0.06
ไทเป็นไท ประภาส ในอรชร (33) 62 0.04
ประชาราช ทรงพล ประกอบสุข (23) 49 0.03
สยามสันติ ยุพาวรรณ จักรพิมพ์ (39) 45 0.03
ประชาราช ชรวิทย์ ฝึกฝน (24) 38 0.02
ไทยร่ำรวย ธัชชัย บรรลือหาญ (26) 28 0.02
พลังแผ่นดิน ขันทอง ทิลารักษ์ (35) 28 0.02
ไทยร่ำรวย ทนงศักดิ์ ทองทิพย์ (27) 26 0.02
ความหวังใหม่ ปราณี ศรีครชุม (30) 25 0.02
ความหวังใหม่ นิยม มุลเมืองแสน (28) 22 0.01
พลังแผ่นดิน สมจันทร์ มุลเมืองแสน (34) 21 0.01
ไทยร่ำรวย ทนงศักดิ์ คำลือ (25) 19 0.01
สยามสันติ ว่าที่ร้อยตรี ไต้หวัน คำสร้าง (37) 17 0.01
สยามสันติ สุพรรณ คำสร้าง (38) 7 0.00
พลังแผ่นดิน ประหยัด ญาติวิสุทธิ์ (36) 5 0.00
ผลรวม 158,302 100.00
บัตรดี 158,302 94.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,592 3.34
บัตรเสีย 3,338 2.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 167,232 49.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 337,425 100.00
พลังประชาชน รักษาที่นั่ง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]