จังหวัดกาญจนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดกาญจนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

← พ.ศ. 2549 (โมฆะ) 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ77.24%
  First party Second party
  Samak Sundaravej.JPG Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค พลังประชาชน ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 2
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น3 เพิ่มขึ้น2
คะแนนเสียง 123,711 168,605
ร้อยละ 33.76 46.01

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 5 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2)

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 7[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 7 ประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมด 15 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 7
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 90,846 2.31
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 52,434 1.33
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 53,964 1.37
ประชาธิปัตย์ (4) 1,856,811 47.20
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 26,720 0.68
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 32,347 0.82
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 1,133,984 28.83
ชาติไทย (13) 564,684 14.36
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 63,154 1.61
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 16,387 0.42
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 12,156 0.31
ไทเป็นไท (20) 14,466 0.37
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 8,169 0.21
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 7,556 0.19
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,933,580 91.19
บัตรเสีย 242,527 5.62
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 137,778 3.19
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4,313,885 77.87
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,540,130 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 7[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 7 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคประชาธิปัตย์ พลตรี มนูญกฤต รูปขจร
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
สุวโรช พะลัง
อรรถพร พลบุตร
ปัญญวัฒน์ บุญมี
พรรคพลังประชาชน ไชยา สะสมทรัพย์
พลตรี ศรชัย มนตริวัต
ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
พรรคชาติไทย กัญจนา ศิลปอาชา
ประภัตร โพธสุธน

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 7,520 2.05
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 6,499 1.77
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 5,903 1.61
ประชาธิปัตย์ (4) 168,605 46.01
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 3,384 0.92
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 6,644 1.81
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 123,711 33.76
ชาติไทย (13) 32,770 8.94
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 3,527 0.96
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 2,957 0.81
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 1,507 0.41
ไทเป็นไท (20) 1,866 0.51
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 778 0.21
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 772 0.21
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 366,443 91.03
บัตรเสีย 22,636 5.62
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,495 3.35
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 402,574 77.24
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 521,176 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน พลโท มะ โพธิ์งาม (8)* 79,219 38.57
พลังประชาชน พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ (7)* 74,937 36.49
ประชาธิปัตย์ อัฏฐพล โพธิพิพิธ (18) 69,511 33.85
ประชาธิปัตย์ นาวาโท เดชา สุขารมณ์ (16)✔ 58,765 28.61
ชาติไทย ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร (4)* 58,340 28.41
ประชาธิปัตย์ อนุกูล แพรไพศาล (17) 50,503 24.59
พลังประชาชน พินิจ จันทร์สมบูรณ์ (9)✔ 50,302 24.49
มัชฌิมาธิปไตย พลเอก วัฒนา สรรพานิช (10) 21,192 10.32
ชาติไทย อำพิน จงเจริญถาวรกุล (6) 11,102 5.41
ชาติไทย เบญจมาศ จีระพัฒน์ (5) 9,950 4.85
มัชฌิมาธิปไตย สมาน เลี่ยนเครือ (12) 8,563 4.17
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ประยงค์ ปั้นแหน่งเพ็ชร (13) 7,514 3.66
ไทเป็นไท อณิวัชร์ พนม (1) 4,658 2.27
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย นพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย (15) 4,588 2.23
ไทเป็นไท วีระศักดิ์ สิริกาญจนา (3) 4,585 2.23
มัชฌิมาธิปไตย คุณากร วรรณโชติ (11) 3,778 1.84
ไทเป็นไท ประเสริฐ ผิวงาม (2) 3,757 1.83
เพื่อนเกษตรไทย ทรงเดช สุขขำ (19) 3,738 1.82
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ธนภพ พรสุริวงษ์ (14) 3,318 1.62
เพื่อนเกษตรไทย จำนงค์ เจริญสุข (20) 1,233 0.60
เพื่อนเกษตรไทย มนตรี สุขขำ (21) 1,083 0.53
ประชามติ บุญล้อม จันธิรา (22) 855 0.42
ไทยร่ำรวย อาวุธ สงค์สกุลชัย (27) 699 0.34
ไทยร่ำรวย วสุนา ยืนยงค์ (26) 682 0.33
ประชามติ มาโนช หงิมห่วง (24) 573 0.28
ประชามติ สุริยันต์ พิบาลทอง (23) 544 0.27
ไทยร่ำรวย สืบ สมศรี (25) 366 0.18
บัตรดี 205,380 91.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,070 5.82
บัตรเสีย 6,298 2.80
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 224,748 76.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 293,101 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอพนมทวน อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา และอำเภอด่านมะขามเตี้ย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ปารเมศ โพธารากุล (2)✔ 74,452 45.31
พลังประชาชน สันทัด จีนาภักดิ์ (9)* 58,195 35.42
ประชาธิปัตย์ ประชา โพธิพิพิธ (1)✔ 53,408 32.51
พลังประชาชน สาทิตย์ จีนาภักดิ์ (10) 41,737 25.40
ชาติไทย ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร (3) 27,738 16.88
ชาติไทย พรรษา สายทอง (4) 24,691 15.03
เพื่อนเกษตรไทย ธนพร สุขขำ (12) 3,003 1.83
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย งาม ชูเลิศ (6) 2,168 1.32
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย วินัย เมืองวงษ์ (5) 2,141 1.30
ไทเป็นไท ระพี จรรยา (8) 1,490 0.91
เพื่อนเกษตรไทย นฤมล สุขขำ (11) 833 0.51
ประชามติ สุภาพ พุกนิลฉาย (13) 760 0.46
ไทเป็นไท ณรงค์ศักดิ์ สิริกาญจนา (7) 750 0.46
ไทยร่ำรวย ปิญนุช สันโดด (16) 426 0.26
ไทยร่ำรวย กิตติพงษ์ พรหรรษาวิจิต (15) 423 0.26
ประชามติ บุษบา วิชาธร (14) 260 0.16
บัตรดี 164,302 92.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,364 4.70
บัตรเสีย 5,268 2.96
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 177,934 78.02
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 228,075 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 December 2020.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]