จังหวัดสุรินทร์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดสุรินทร์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

9 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ75.52%
  First party Second party Third party
  Samak.jpg พรรคมัชฌิมาธิปไตย2.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค พลังประชาชน มัชฌิมาธิปไตย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0 พรรคใหม่ 0
ที่นั่งที่ชนะ 7 2 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase7 Increase2 Steady0
คะแนนเสียง 329,013 21,919 113,331
ร้อยละ 57.79 3.85 19.91

  Fourth party
  บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg
พรรค ชาติไทย
เขตล่าสุด 1
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1
คะแนนเสียง 10,606
ร้อยละ 1.86

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พรรคพลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 9 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 4[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 4 ประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 6 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 4
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 345,672 9.70
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 65,583 1.84
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 681,617 19.12
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 35,809 1.00
ประชาราช (9) 54,590 1.53
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11) 40,633 1.14
พลังประชาชน (12) 2,039,964 57.24
ชาติไทย (13) 105,883 2.97
ดำรงไทย (14) 11,477 0.32
มัชฌิมาธิปไตย (15) 81,947 2.30
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 26,945 0.76
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 29,724 0.83
ไทเป็นไท (20) 22,799 0.64
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 7,221 0.20
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 14,252 0.40
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,564,116 91.47
บัตรเสีย 252,728 6.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 79,314 2.04
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 3,896,158 72.62
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,365,305 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 4[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 4 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคพลังประชาชน สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ชัย ชิดชอบ
เพิ่มพูน ทองศรี
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน
พฤฒิชัย วิริยะโรจน์
พรรคประชาธิปัตย์ วิฑูรย์ นามบุตร
ดนัย นพสุวรรณวงศ์
พรรคเพื่อแผ่นดิน วัลลภ ไทยเหนือ
พรรคชาติไทย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดสุรินทร์[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดสุรินทร์
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 40,728 7.15
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 11,973 2.10
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 113,311 19.91
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 7,508 1.32
ประชาราช (9) 8,048 1.41
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11) 4,848 0.85
พลังประชาชน (12) 329,013 57.79
ชาติไทย (13) 10,606 1.86
ดำรงไทย (14) 3,466 0.61
มัชฌิมาธิปไตย (15) 21,919 3.85
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 6,204 1.09
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 3,501 0.61
ไทเป็นไท (20) 3,778 0.66
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 1,733 0.30
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 2,651 0.47
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 569,307 90.27
บัตรเสีย 47,442 7.52
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,926 2.21
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 630,675 75.52
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 835,158 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอลำดวน และอำเภอเขวาสินรินทร์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสุรินทร์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน ฟาริดา สุไลมาน (23)* 78,092 38.98
พลังประชาชน กิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ (22) 66,540 33.22
มัชฌิมาธิปไตย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร (5) 59,014 29.46
พลังประชาชน สมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล (24) 48,684 24.30
มัชฌิมาธิปไตย พรชัย มุ่งเจริญพร (6) 45,748 22.84
มัชฌิมาธิปไตย มานิตย์ สังข์พุ่ม (4)* 40,635 20.28
เพื่อแผ่นดิน เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ (16) 28,545 14.25
ประชาธิปัตย์ สรรพกิจ ปรีชาชนะชัย (7) 26,690 13.32
ประชาธิปัตย์ อัครเดช สุพรรณฝ่าย (8) 24,043 12.00
ประชาธิปัตย์ คราศรี ลอยทอง (9) 20,609 10.29
รวมใจไทยชาติพัฒนา ธีรโชต กองทอง (13)✔ 17,483 8.73
รวมใจไทยชาติพัฒนา แฎง หนุนชู (14) 9,777 4.88
ประชากรไทย ต่อศักดิ์ ฉัตรทอง (12) 9,582 4.78
ประชาราช บุญติด สุรประพจน์ (1) 6,438 3.21
รวมใจไทยชาติพัฒนา ศุรวิษฐ์ ศิริพาณิชย์ศกุนต์ (15) 6,418 3.20
ประชาราช สุวิช บูรณ์เจริญ (3) 6,209 3.10
เพื่อแผ่นดิน พิเชษฐ์ สุทธิศิริวัฒนะ (17) 3,965 1.98
ชาติไทย ทองหล่อ นิ่งกระโทก (21) 3,363 1.68
ประชาราช จันทร์พร กสิบุตร (2) 3,095 1.54
เพื่อแผ่นดิน ณัฏฐรัชต์ สุระสังข์ (18) 2,905 1.45
ไทยร่ำรวย ทัศนีย์ แก้วคำ (25) 2,283 1.14
ชาติไทย ดิลก จารัตน์ (19) 2,236 1.12
ประชากรไทย ฐกัสสยาห์ มูลศาสตร์ (10) 1,889 0.94
ไทเป็นไท สัมฤทธิ์ บุญเลิศ (32) 1,480 0.74
ชาติไทย บัญญัติ ประยงค์หอม (20) 1,445 0.72
ประชากรไทย สุราช ใหญ่รัมย์ (11) 1,362 0.68
ไทเป็นไท วิเชียร ดวงศรี (33) 1,085 0.54
ไทยร่ำรวย ศุภกร พยัคฆ์ (26) 1,047 0.52
ไทเป็นไท ภักดิ์ ดมหอม (31) 897 0.45
ประชามติ อติกานต์ สัตย์แสง (29) 874 0.44
ประชามติ บุญจันทร์ สุขประเสริฐ (30) 582 0.29
ไทยร่ำรวย ภัควัฒน์ สาแก้ว (27) 428 0.21
ประชามติ จ่าสิบเอก วัชรพงศ์ ลาเลิศ (28) 299 0.15
บัตรดี 200,324 92.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,488 4.86
บัตรเสีย 4,927 2.28
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 215,739 70.97
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 303,998 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
มัชฌิมาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอจอมพระ อำเภอรัตนบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี อำเภอสำโรงทาบ อำเภอสนม และอำเภอโนนนารายณ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสุรินทร์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ (14) 96,346 48.41
พลังประชาชน ยรรยง ร่วมพัฒนา (13)✔ 82,449 41.43
มัชฌิมาธิปไตย กรรณิการ์ เจริญพันธ์ (2) 75,479 37.93
พลังประชาชน สุริยะ ร่วมพัฒนา (15)* 68,296 34.32
ประชาราช ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล (4)* 47,110 23.67
ชาติไทย สุเทพ เตียวเจริญโสภา (10) 37,882 19.04
มัชฌิมาธิปไตย เสกสรร แสนภูมิ (1)✔ 25,636 12.88
ชาติไทย สมบัติ จำเริญ (12) 21,297 10.70
มัชฌิมาธิปไตย สมหมาย เจริญรัตน์ (3) 18,505 9.30
เพื่อแผ่นดิน ปริญญา กรวยทอง (16) 9,298 4.67
ประชาราช สุกษม อามระดิษ (5) 6,750 3.39
ประชาธิปัตย์ พันโท นิรันดร์ จันทร์แดง (7) 4,518 2.27
รวมใจไทยชาติพัฒนา สุระเด่น กำลังหาญ (29) 4,321 2.17
ประชาธิปัตย์ ทองสุข ราชบุรี (9) 3,773 1.90
ประชาธิปัตย์ ชัย บรรลุสุข (8) 3,606 1.81
ชาติไทย สมเดช อินทร์ทอง (11) 1,994 1.00
ประชาราช สมเจตน์ จิตรสมนึก (6) 1,567 0.79
พัฒนาประชาธิปไตย ยงยุทธ สิงห์โตทอง (24) 1,487 0.75
เพื่อแผ่นดิน วรา รักไทย (17) 1,465 0.74
พัฒนาประชาธิปไตย บำรุง แสงสุข (23) 1,084 0.54
นำวิถี สุรพล ชัญถาวร (31) 1,042 0.52
เพื่อแผ่นดิน เชิดศักดิ์ มั่นจิตร (18) 1,030 0.52
รวมใจไทยชาติพัฒนา วีรชัย อินทรีย์ (30) 840 0.42
ประชามติ วันเพ็ญ ทรงศรี (25) 751 0.38
ประชากรไทย สมบูรณ์ ภูบาลชื่น (40) 730 0.37
พัฒนาประชาธิปไตย พลธภักดิ์ ปานทอง (22) 718 0.36
ความหวังใหม่ เทพพนม ศิริวิทยารักษ์ (19) 712 0.36
ประชากรไทย ดลลยา หงษ์สูง (42) 642 0.32
นำวิถี พชรบงกษ สัตย์แสง (33) 612 0.31
ความหวังใหม่ ศิริชัย จันทร์งาม (20) 587 0.29
นำวิถี ธีรพงศ์ ลาเลิศ (32) 565 0.28
ประชามติ ศตพร ธรรมนาม (26) 554 0.28
รวมใจไทยชาติพัฒนา สุมิตร สุรินทร์ทอง (28) 530 0.27
ไทเป็นไท ถวัลย์ มีมาก (34) 514 0.26
ประชากรไทย หาญใจ ชื่นฤทัย (41) 477 0.24
ความหวังใหม่ อภิชาติ หาญบาง (21) 460 0.23
ประชามติ ปรัชญา กัลสุมาโส (27) 423 0.21
ไทเป็นไท วินัย ดาศรี (35) 383 0.19
ไทยร่ำรวย บุญชู เสนาเพ็ง (38) 232 0.12
ไทยร่ำรวย จันทา นากกระแสร์ (37) 197 0.10
ไทยร่ำรวย กิจจา แสนสุข (39) 179 0.09
ไทเป็นไท ไตรภพ พิมพระ (36) 114 0.06
บัตรดี 199,001 95.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,006 2.87
บัตรเสีย 4,306 2.06
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 209,313 77.31
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 270,739 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
มัชฌิมาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด อำเภอศรีณรงค์ และอำเภอพนมดงรัก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสุรินทร์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา (18)* 74,850 38.95
พลังประชาชน มลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ (17) 68,909 35.86
พลังประชาชน เลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ (16) 63,534 33.06
เพื่อแผ่นดิน ศุภรักษ์ ควรหา (4)* 60,655 31.57
เพื่อแผ่นดิน สมบัติ ศรีสุรินทร์ (6)✔ 53,580 27.88
เพื่อแผ่นดิน สินชัย ตันติรัตนานนท์ (5) 41,838 21.77
มัชฌิมาธิปไตย ชูศักดิ์ แอกทอง (8)✔ 39,009 20.30
มัชฌิมาธิปไตย ประดุจ มั่นหมาย (7)* 27,612 14.37
ประชาธิปัตย์ ณรงค์ฤทธิ์ ชัยสุวรรณ์ (12) 14,827 7.72
ชาติไทย ว่าที่ร้อยตรี ทวีสิทธิ์ ใจกล้า (1) 10,865 5.65
ประชาราช เสอดพัฒน์ พัฒนมณี (13) 8,022 4.17
ประชาธิปัตย์ นภาสรรค์ นนทเภท (10) 6,812 3.54
มัชฌิมาธิปไตย ปัญญา อุนัยบัน (9) 6,358 3.31
ชาติไทย หริศ วีระเสถียร (3) 5,919 3.08
ประชาราช ฤดีมาศ เครือวัลย์ (15) 5,460 2.84
ประชาธิปัตย์ สุกิจ เหลืองพัฒนผดุง (11) 5,410 2.82
รวมใจไทยชาติพัฒนา อำนาจ จำปาทอง (19) 5,281 2.75
ชาติไทย ศิริศักดิ์ จันทร์งาม (2) 3,033 1.58
ประชาราช สงวน แตรไตรรงค์ (14) 2,949 1.53
รวมใจไทยชาติพัฒนา พันตำรวจเอก พรสวรรค์ มูลศาสตร์ (20) 1,318 0.69
รวมใจไทยชาติพัฒนา อภิวัฒน์ แซ่พัว (21) 1,107 0.58
ไทยร่ำรวย จันทร์เพ็ญ ใจกล้า (24) 896 0.47
ไทยร่ำรวย ประเสริฐ จันทร์ประเสริฐ (23) 813 0.42
บัตรดี 192,159 93.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,043 2.94
บัตรเสีย 7,164 3.49
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 205,366 78.86
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 260,421 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]