จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ77.79%
  First party Second party Third party
  Samak.jpg บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค พลังประชาชน ชาติไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0 1 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase4 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 176,822 39,247 177,600
ร้อยละ 41.47 9.21 41.66

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พรรคพลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 5 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตการเลือกตั้งที่ 1) และ 2 คน (สำหรับเขตการเลือกตั้งที่ 2)

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 7[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 7 ประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมด 15 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 7
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 90,846 2.31
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 52,434 1.33
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 53,964 1.37
ประชาธิปัตย์ (4) 1,856,811 47.20
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 26,720 0.68
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 32,347 0.82
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 1,133,984 28.83
ชาติไทย (13) 564,684 14.36
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 63,154 1.61
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 16,387 0.42
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 12,156 0.31
ไทเป็นไท (20) 14,466 0.37
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 8,169 0.21
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 7,556 0.19
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,933,580 91.19
บัตรเสีย 242,527 5.62
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 137,778 3.19
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4,313,885 77.87
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,540,130 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 7[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 7 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคประชาธิปัตย์ พลตรี มนูญกฤต รูปขจร
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
สุวโรช พะลัง
อรรถพร พลบุตร
ปัญญวัฒน์ บุญมี
พรรคพลังประชาชน ไชยา สะสมทรัพย์
พลตรี ศรชัย มนตริวัต
ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
พรรคชาติไทย กัญจนา ศิลปอาชา
ประภัตร โพธสุธน

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดนครปฐม[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดนครปฐม
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 6,945 1.62
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 7,022 1.65
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 3,718 0.87
ประชาธิปัตย์ (4) 177,600 41.66
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 2,662 0.62
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 2,241 0.53
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 176,822 41.47
ชาติไทย (13) 39,247 9.21
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 5,033 1.18
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 1,176 0.28
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 926 0.22
ไทเป็นไท (20) 1,178 0.28
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 1,101 0.26
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 677 0.16
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 426,348 90.82
บัตรเสีย 21,851 4.65
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21,291 4.53
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 469,490 77.79
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 603,558 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน และอำเภอนครชัยศรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย สมพัฒน์ แก้วพิจิตร (10)* 113,469 44.59
พลังประชาชน อนุชา สะสมทรัพย์ (4) 111,587 43.85
พลังประชาชน รัฐกร เจนกิจณรงค์ (6) 78,433 30.82
ประชาธิปัตย์ สุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ (1) 74,399 29.24
พลังประชาชน ร้อยตรี ชยกฤต ปทุมารักษ์ (5) 65,406 25.70
ประชาธิปัตย์ มารุต บุญมี (2) 52,438 20.61
ชาติไทย พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า (11)✔ 46,478 18.26
ประชาธิปัตย์ สมชัย อังกูรเกียรติ (3) 41,182 16.18
มัชฌิมาธิปไตย พันตำรวจโท วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ (15) 32,430 12.74
ชาติไทย กิติศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (12) 13,645 5.36
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สุชาญ อ่อนเที่ยง (9) 3,456 1.36
มัชฌิมาธิปไตย อำนวย ปิ่นตบแต่ง (13) 3,273 1.29
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พันจ่าอากาศเอก ประสิทธิ์ เซ้งมณี (7) 3,155 1.24
มัชฌิมาธิปไตย วรพล เจนคจบ (14) 2,304 0.91
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พรสวรรค์ จันทร์ลัง (8) 1,959 0.77
เผ่าไท สาโรช เบญจสินสวัสดิ์ (16) 1,131 0.44
ไทยร่ำรวย นาวาอากาศตรี เทียน สงวนพันธ์ (20) 898 0.35
เผ่าไท ตุ๊ สโกจันทร์ (18) 893 0.35
ไทยร่ำรวย พสิษฐ์ รูปสูง (19) 839 0.33
เผ่าไท วรรณา แตงจุ้ย (17) 790 0.31
ไทยร่ำรวย ร้อยตรี ประเสริฐ โสดามรรค (21) 542 0.21
บัตรดี 254,483 90.73
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19,790 7.06
บัตรเสีย 6,188 2.21
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 280,461 78.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 357,770 100.00
ชาติไทย รักษาที่นั่ง
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอสามพราน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร (12)* 79,693 47.52
พลังประชาชน เผดิมชัย สะสมทรัพย์ (11)* 75,600 45.08
ชาติไทย ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ (2) 43,969 26.22
ประชาธิปัตย์ สกลภัทร เหมือนจันทร์เชย (4) 39,807 23.74
ประชาธิปัตย์ มิตชั่น เปี่ยมคล้า (3) 35,551 21.20
มัชฌิมาธิปไตย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว (9)✔ 7,708 4.60
ชาติไทย บุญส่ง คีรินทร์ (1) 5,329 3.18
ประชามติ พยงค์ พรศิริรัตน์ (5) 3,327 1.98
มัชฌิมาธิปไตย ประยงค์ แป้นทอง (10) 3,159 1.88
ไทยร่ำรวย จันทร์รำไพ ดาดา (13) 2,476 1.48
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ไตรรัตน์ พันการุ่ง (7) 2,061 1.23
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย แดง แย้มสำนวล (8) 1,321 0.79
ประชามติ สมชาติ สองสี (6) 994 0.59
ไทยร่ำรวย ดวงพร ตั้งทวีมงคล (14) 601 0.36
บัตรดี 167,697 88.71
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,307 8.10
บัตรเสีย 6,028 3.19
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 189,032 76.91
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 245,788 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]