จังหวัดชัยภูมิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดชัยภูมิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ70.17%
  First party Second party Third party
  Samak Sundaravej.JPG Banharn Silpa-archa (cropped).jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค พลังประชาชน ชาติไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0 0 0
ที่นั่งที่ชนะ 6 (5) 1 (2) 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase6 Increase1 Steady0
คะแนนเสียง 343,468 16,953 96,279
ร้อยละ 65.64 3.24 18.40

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พรรคพลังประชาชน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 7 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2 และ 3)

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน[แก้]

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 2[แก้]

กลุ่มจังหวัดที่ 2 ประกอบไปด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ทั้งหมด 9 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 2
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 237,357 6.34
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 121,143 3.24
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 1,251,995 33.45
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9) 77,279 2.06
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 1,717,141 45.87
ชาติไทย (13) 188,473 5.03
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 66,627 1.78
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 25,417 0.68
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 18,752 0.50
ไทเป็นไท (20) 17,909 0.48
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 10,338 0.28
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 11,011 0.29
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,743,442 91.35
บัตรเสีย 248,711 6.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 105,865 2.58
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4,098,021 71.79
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,708,145 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 2[แก้]

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 2 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคพลังประชาชน สันติ พร้อมพัฒน์
ชูศักดิ์ ศิรินิล
สุนัย จุลพงศธร
กฤษณา สีหลักษณ์
สุชน ชามพูนท
พรรคประชาธิปัตย์ ไพฑูรย์ แก้วทอง
มาลินี สุขเวชชวรกิจ
พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
พรรคเพื่อแผ่นดิน สมเกียรติ ศรลัมพ์
พรรคชาติไทย อัศวิน วิภูศิริ

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดชัยภูมิ
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 21,502 4.11
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 13,040 2.49
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3)
ประชาธิปัตย์ (4) 96,279 18.40
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6)
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8)
ประชาราช (9) 14,540 2.78
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 343,468 65.64
ชาติไทย (13) 16,953 3.24
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 5,444 1.04
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 3,092 0.59
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 3,189 0.61
ไทเป็นไท (20) 2,629 0.50
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 1,675 0.32
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 1,429 0.27
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 523,240 92.37
บัตรเสีย 33,833 5.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,375 1.66
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 566,448 70.17
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 807,269 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านแท่น อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอภักดีชุมพล

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน เจริญ จรรย์โกมล (13)* 95,593 43.01
พลังประชาชน มานะ โลหะวณิชย์ (15) 79,074 35.58
ชาติไทย เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ (2) 65,512 29.48
ประชาราช พีระพล ติ้วสุวรรณ (7) 58,706 26.41
เพื่อแผ่นดิน ร้อยตรี วัฒนา แก้วศิริ (4)✔ 58,078 26.13
พลังประชาชน ศรคม ฦาชา (14)* 55,218 24.84
ชาติไทย สมาน สุธรรมาภิวัฒน์ (1) 38,636 17.38
ไทเป็นไท โชคชัย ดีโนนอด (12) 17,361 7.81
ชาติไทย ชวลิต มหาจันทร์ (3)* 17,052 7.67
ประชาธิปัตย์ สาคร มะลิดา (19) 12,827 5.77
รวมใจไทยชาติพัฒนา ชัยชาญ จรรย์โกมล (30) 11,287 5.08
ประชาราช สมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ (9) 10,459 4.71
ประชาธิปัตย์ ธนวัฒน์ แสวงสุข (20) 8,415 3.79
ประชาธิปัตย์ ศรัณยพงศ์ ภิญโญทรัพย์ (21) 6,715 3.02
ประชากรไทย สมภพ พลโยธา (16) 3,801 1.71
มัชฌิมาธิปไตย สุนทร อริยะสุข (22) 2,516 1.13
ประชาราช ประยุทธ น้อยระแหง (8) 2,502 1.13
เพื่อแผ่นดิน สมเกียรติ พลนิกาย (5) 2,277 1.03
ประชากรไทย ฐิตินันท์ คำชัย (17) 1,910 0.86
เพื่อแผ่นดิน สุเทพ เนยสูงเนิน (6) 1,862 0.84
มัชฌิมาธิปไตย เทพกร ปราบพาล (23) 1,386 0.62
ไทเป็นไท วิทยา แท้ไธสงค์ (11) 1,291 0.58
ความหวังใหม่ ชัยยุทธ จรรย์โกมล (36)✔ 1,119 0.50
ไทเป็นไท ธนสร ม่วงเพชร (10) 1,068 0.48
ประชากรไทย ทองเพชร มงคลกุล (18) 1,025 0.46
เกษตรกรไทย ควรคิด ประทูลทอด (31) 941 0.42
รวมใจไทยชาติพัฒนา ทรงศักดิ์ วงษานุทัศน์ (29) 870 0.39
ประชามติ วัฒนวิทย์ ช่วยชูวงษ์ (25) 846 0.38
มัชฌิมาธิปไตย เอกสิทธิ์ แสงเดือน (24) 728 0.33
ประชามติ ณพรัช ขวัญคุ้ม (27) 681 0.31
เกษตรกรไทย สมเด็จ ประหยัดทรัพย์ (32) 619 0.28
ประชามติ ณัฐชยา นามสันเทียะ (26) 525 0.24
เกษตรกรไทย อดิศักดิ์ ประทูลทอด (33) 491 0.22
รวมใจไทยชาติพัฒนา สัณหพจน์ สืบนุการวัฒนา (28) 415 0.19
ความหวังใหม่ บุญส่ง อุปราช (34) 386 0.17
บัตรดี 222,266 96.33
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,671 2.02
บัตรเสีย 3,813 1.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 230,750 68.24
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 338,139 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอแก้งคร้อ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (1)* 80,232 48.84
ชาติไทย บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (3) 66,534 40.50
พลังประชาชน ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (2)* 64,417 39.21
ประชาราช อร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ (11)✔ 37,981 23.12
รวมใจไทยชาติพัฒนา พิชิต ชัยวิรัตนะ (8) 11,834 7.20
ประชาธิปัตย์ บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ (5) 7,869 4.79
ประชาราช ร้อยตรี สนั่น ธานีรัตน์ (12) 7,307 4.45
ประชาธิปัตย์ ธรรมขันธ์ วังศรี (6) 5,941 3.62
เพื่อแผ่นดิน โกวิทย์ วัฒนกุล (16) 3,997 2.43
เพื่อแผ่นดิน อุดมพร คชหิรัญ (15) 2,739 1.67
ชาติไทย เอกชัย นิบุณยพงศ์ (4) 2,543 1.55
ไทเป็นไท อาคม แสงกุดเลาะ (13) 1,454 0.89
มัชฌิมาธิปไตย อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ (10) 1,304 0.79
รวมใจไทยชาติพัฒนา สุวิทย์ ชูสกุล (7) 820 0.50
ประชามติ ปวีณา นามสันเทียะ (17) 642 0.39
ไทเป็นไท สมพงษ์ เสนชัย (14) 353 0.22
ไทยร่ำรวย ศิริผล โพธิ์นอก (19) 232 0.14
ไทยร่ำรวย สุริยา ชัยหาญ (20) 207 0.13
ประชามติ บุญเลิศ เพชรฤๅชา (18) 181 0.11
บัตรดี 164,269 94.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,965 2.86
บัตรเสีย 4,618 2.66
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 173,852 73.95
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 235,094 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอจัตุรัส อำเภอบ้านเขว้า อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน ปาริชาติ ชาลีเครือ (7) 70,981 46.28
พลังประชาชน สุนทรี ชัยวิรัตนะ (8) 49,533 32.29
ประชาธิปัตย์ อินทิรา สงวนวงศ์ชัย (3) 43,531 28.38
ประชาราช ศักดา สถิตย์ธรรม (11) 32,137 20.95
ประชาธิปัตย์ ชานันท์ เตียวสุวรรณ (4) 31,273 20.39
ประชาราช ประวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา (12) 19,472 12.70
มัชฌิมาธิปไตย เอกรินทร์ ผาทอง (2) 12,696 8.28
มัชฌิมาธิปไตย ทนงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ (1) 11,693 7.62
ชาติไทย จิรายุต วณิชาชีวะ (9) 1,771 1.16
ประชากรไทย อดุลย์ อาจชายแดน (5) 1,595 1.04
เพื่อแผ่นดิน คชา จำปาทอง (13) 1,556 1.01
ประชากรไทย ภูษณิศา เจนชัย (6) 991 0.65
ชาติไทย สมศักดิ์ มังกร (10) 764 0.50
ประชามติ อิทธิกร ชุมปลา (17) 613 0.40
พัฒนาประชาธิปไตย มนตรี ชาลีเครือ (15) 496 0.32
เพื่อแผ่นดิน สุวรรณ พรีพรม (14) 483 0.32
ประชามติ สุขสันต์ อ่อนนอจันทร์ (18) 415 0.27
พัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์ ภิรมย์ (16) 295 0.19
ไทยร่ำรวย ณัฐพนธ์ เรดสันเทียะ (19) 264 0.17
ไทยร่ำรวย ทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร (20) 194 0.13
บัตรดี 153,385 94.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,727 2.30
บัตรเสีย 4,788 2.96
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 161,900 69.18
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 234,036 100.00
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

การเลือกตั้งใหม่[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

ในภายหลังประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ใบเหลืองแก่ว่าที่ ส.ส.เขต 2 จังหวัดชัยภูมิทั้งสองคนคือ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ จากพรรคพลังประชาชน และนายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย จากพรรคชาติไทย มติดังกล่าวมีผลให้ กกต. ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่ 17 มกราคม 2551

ซึ่งในกรณีที่ถูกใบเหลืองและต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครเดิมในเขตจากทุกพรรคจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง

ผลการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชัยภูมิ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชาชน สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (1) Yellow card.svg 84,319 68.45 +19.61
พลังประชาชน ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (2)✔ 73,312 59.51 +20.30
ชาติไทย บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (3) Yellow card.svg 47,631 38.67 -1.83
ประชาราช อร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ (11)✔ 7,779 6.32 -16.80
ประชาธิปัตย์ บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ (5) 3,341 2.71 -2.08
ประชาธิปัตย์ ธรรมขันธ์ วังศรี (6) 1,775 1.44 -2.18
รวมใจไทยชาติพัฒนา พิชิต ชัยวิรัตนะ (8) 1,374 1.12 -6.08
เพื่อแผ่นดิน โกวิทย์ วัฒนกุล (16) 793 0.64 -1.79
ประชาราช ร้อยตรี สนั่น ธานีรัตน์ (12) 637 0.52 -3.93
ชาติไทย เอกชัย นิบุณยพงศ์ (4) 594 0.48 -1.07
เพื่อแผ่นดิน อุดมพร คชหิรัญ (15) 552 0.45 -1.22
มัชฌิมาธิปไตย อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ (10) 297 0.24 -0.55
ประชามติ ปวีณา นามสันเทียะ (17) 246 0.19 -0.20
ไทเป็นไท อาคม แสงกุดเลาะ (13) 224 0.18 -0.21
รวมใจไทยชาติพัฒนา สุวิทย์ ชูสกุล (7) 153 0.12 -0.38
ไทเป็นไท สมพงษ์ เสนชัย (14) 91 0.07 -0.15
ไทยร่ำรวย สุริยา ชัยหาญ (20) 51 0.04 -0.09
ไทยร่ำรวย ศิริผล โพธิ์นอก (19) 42 0.03 -0.11
ประชามติ บุญเลิศ เพชรฤๅชา (18) 39 0.03 -0.08
บัตรดี 123,189 97.05
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,339 1.84
บัตรเสีย 1,406 1.11
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 126,934 54.01
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 234,999 100.00
พลังประชาชน รักษาที่นั่ง
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]